Als particulieren kiezen voor groen beleggen of groen sparen, dan is dit vaak door belastingbesparing ingegeven. De overheid bevordert dit nog met een flinke vrijstelling op het belastbare inkomen én een heffingskorting. Op zich interessant, al neemt het aantal groenprojecten snel af. Naast het belastingvoordeel is er een ethische reden om te beleggen.

Duurzaam beleggen gaat verder dan groen
Het fiscale aspect is voor doorgewinterde beleggers echter ondergeschikt aan het realiseren van een verantwoord hoger resultaat. Dan is het belangrijk om in die bedrijven te beleggen, die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Goed ondernemerschap, gezonde sociale omstandigheden en aandacht voor het milieu zijn voor deze ondernemingen zwaarwegende principes. Uiteindelijk zal blijken dat zij winstgevender zullen zijn dan bedrijven die het met deze factoren niet zo nauw nemen.

Aandelenselectie
Aanbieders van beleggingsfondsen en institutionele beleggers, hebben internationaal gebruikte ESG-factoren (Environment, Social en Governance) in hun beleggingsprocessen ingebed. Daarmee wordt het mogelijk een actieve rol te spelen bij het verduurzamen van bedrijven. Overheid en consumenten stellen immers steeds hogere eisen aan zowel de leefomgeving als aan het bestuur, bedoeld in de meest ruime zin. Fondsenaanbieders nemen deze verantwoordelijkheid en vertalen dit naar hun aandelenselectie.

Actief aandeelhouderschap
Beleggingsfondsen hebben substantiële belangen in een verscheidenheid aan ondernemingen. Dat betekent dat zij een zware stem hebben op aandeelhoudersvergaderingen. Door samen met grote institutionele beleggers op te trekken, kunnen zij invloed op de bedrijfsprocessen uitoefenen. Daaraan voorafgaand is met een bedrijf doorgaans al vaker een actieve dialoog gevoerd over thema’s als bedrijfsstructuur, zeggenschap, winstdeling, maatschappelijk- en milieubeleid.

Voorbeeld
Bij een industrieel voedingsmiddelenbedrijf was sprake van langdurig overmatig watergebruik; verspilling van een natuurlijke hulpbron. Door hierover actief het gesprek aan te gaan, heeft het bedrijf zijn productieprocessen aangepast, waardoor er uiteindelijk beter en efficiënter kan worden geproduceerd.
Hier komen de belangen van de belegger en de onderneming samen: een winstgevender onderneming, waarvoor de belegger en de samenleving als geheel wordt beloond. Een maatschappelijk duurzame verbetering is daarmee meteen ook economisch duurzaam.

Hoe machtig is de institutionele aandeelhouder?
Naast actief stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, dat van doorslaggevende betekenis voor verandering kan zijn, bestaat het zware middel van uitsluiting. Als alle vormen van dialoog niet het gewenste effect hebben, kunnen bedrijven worden uitgesloten. Redenen kunnen zijn: slechte arbeidsomstandigheden, verspilling van grondstoffen, fraude en corruptie. Grote beleggers zullen dan hun belang in de onderneming verkopen.

Ethisch of economisch?
Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. In onze moderne wereld volstaat het echter niet uit alleen principiële of ethische motieven te beleggen. Juist door een actieve rol te spelen bij het ‘beter maken’ van bedrijven, draag je als belegger bij aan een gezonder klimaat. Zowel letterlijk als figuurlijk.
 
Deze column verscheen eerder op telegraaf.nl.

Meer weten over duurzaamheid volgens Robeco? Klik hier