Ruim 60% van de Grieken stemde tegen de voorstellen van de Europese geldschieters. Hoofdeconoom Léon Cornelissen: “Een ramp voor Griekenland, maar de markt reageert gematigd. De uitslag is een teleurstelling, maar we staan niet te schudden op onze grondvesten.”

In het kort:
  • De financiële markten reageren gematigd op het Griekse ‘nee’
  • Robeco schat de kans op een Grexit op 70%
  • Als belegger is het verstandig om uw strategie en beleggingshorizon in het oog te houden en niet overhaast te reageren
Marktreactie
De marktreactie is gematigd, mede in de wetenschap dat de ECB er alles aan zal doen om besmetting te voorkomen. De euro staat iets lager, net als de beurzen, maar van paniek is geen sprake. Robeco vindt Amerikaanse aandelen al enige tijd aantrekkelijker dan Europese aandelen. Daardoor hebben we in de mixfondsen minder last van de iets lagere Europese beurzen.

Griekse banken
De noodsteun door de ECB blijft hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd vooruitlopend op de Europese top dinsdagavond, maar wordt niet verhoogd. Dat betekent dat de Griekse banken binnen een paar dagen geheel door hun geld heen zijn, mogelijk dinsdag al. Om ze te heropenen is nieuw kapitaal nodig. Volgens de Financial Times bereiden Griekse banken een noodplan voor, waarin het spaargeld van de Grieken deels wordt opgeofferd om te voorkomen dat de banken omvallen. Herkapitalisatie is ook mogelijk door bijvoorbeeld de invoering van een parallelle munt.

Toeristen
Als de Griekse banken werkelijk omvallen, werken creditcards niet meer. Toeristen die naar Griekenland vertrekken, moeten dan volledig terugvallen op contant geld. Wie op vakantie gaat naar Griekenland doet er goed aan het aloude ‘washandje om de nek’ in ere te herstellen.

Vertrek Varoufakis
Het aftreden van Minister van Financiën Varoufakis kan een ‘torenoffer’ zijn. De onderhandelingen tussen Griekenland en de geldschieters had als inzet de uitruil van hervormingen tegen geld. Hervormingen kosten tijd en daarom kan een dergelijke uitruil alleen plaatsvinden op basis van vertrouwen. De kans op hervormingen is door het massale ‘nee’ niet groter geworden. Het vervangen van de minister van Financiën zou een gebaar van goede wil kunnen zijn. Maar over de beweegredenen van het vertrek wordt bij gebrek aan harde informatie nog volop gespeculeerd.

Grexit
De kans dat de Grieken na deze uitslag betekenisvol gaan hervormen, is klein. De bevolking heeft immers laten weten het eens te zijn met de harde opstelling van premier Tsipras. De weg naar een feitelijke Grexit ligt open. Robeco schat dat de kans op een vertrek uit de eurozone is gestegen naar 70%. Juridisch is dat een lange weg, maar in praktische zin kan een vertrek snel zijn beslag krijgen.

Particuliere beleggers
Over het algemeen is het onverstandig om op incidenten en calamiteiten te reageren door beleggingen te verkopen. Het verleden heeft ons geleerd dat na een korte negatieve reactie er doorgaans weer een snel herstel komt. Door het herstel te missen, wordt het behalen van een eerder bepaald doelrendement lastiger te realiseren. Niet overhaast reageren is de beste houding. Het is belangrijk uw beleggingen wereldwijd te spreiden, over verschillende landen en sectoren. Houdt daarbij uw uitgangspunten en de beleggingstermijn goed in het oog. Doorgaans geldt: hoe langer uw beleggingshorizon, hoe beter.