Door de plotselinge daling van de Chinese renminbi spoelt een golf van onzekerheid over de internationale aandelenmarkten. In de ogen van vier fondsbeheerders binnen Robeco verdient de keuze om de Chinese munt iets meer bewegingsvrijheid te gunnen juist applaus in plaats van paniek.

Mark Glazener, fondsbeheerder
“De devaluatie van de renminbi is niet veel meer dan het recht zetten van iets dat in de afgelopen anderhalf jaar is scheefgegroeid. Door de koppeling aan de Amerikaanse dollar is de Chinese munt ten opzichte van veel andere valuta’s behoorlijk gestegen. Dat holt de concurrentiepositie van bedrijven in China uit. Omdat de economische groei steeds verder terugvalt heeft de overheid besloten om in te grijpen. Daarmee slaat China niet een nieuwe koers in, maar het is wel een signaal dat de regering zich zorgen maakt om de afzwakkende groei. Ongeveer een tiende van de fondsen in onze portefeuille heeft op enigerlei wijze blootstelling aan China. Dat zijn ondernemingen zoals Apple, dat 16% van de omzet in het land boekt. We houden de vinger aan de pols. Maar omdat we de devaluatie als een nieuwe stap zien in het liberaliseren van de economie en niet als het inslaan van een nieuwe economische koers is er geen reden om ons beleggingsbeleid bij te stellen.”

Richard Speetjens, co-fondsbeheerder
“Voor ons als beleggers is het zaak om verder te kijken dan alleen naar de omzet die bedrijven in China boeken. Circa 10% van de inkomsten van Nike boekt is afkomstig uit China, maar ook het overgrote deel van de productie vindt in dat land plaats. Dan is de lagere renminbi juist een voordeel.”

Arnout van Rijn, fondsbeheerder
“Zoals altijd is de marktreactie sterk overdreven. Met de huidige koersdalingen wordt een devaluatie ingeprijsd van 10% tot 15%. Zo ver gaat het niet komen, aangezien de kapitaaluitstroom die dan op gang komt slecht is voor China. De devaluatie en het toekomstige wisselkoersbeleid passen in het hervormingsprogramma van de regering. Het IMF drong er vorige week ook al op aan meer wisselkoersflexibiliteit toe te laten. Iedereen die in China belegde omdat de economie zo snel groeide, is allang vertrokken. Ons basisscenario is dat de Chinese economie niet implodeert, maar de koersdalingen wijzen erop dat veel partijen steeds meer van het ergste uitgaan. De waarderingen van veel Chinese aandelen die hier in Hongkong genoteerd staan, zijn erg aantrekkelijk en dat biedt kansen voor actieve beleggers.”

Fabiana Fedeli, co-fondsbeheerder
“In veel gevallen zijn de koersdalingen zo ver doorgeschoten dat er goede koopkansen zijn ontstaan. Op de lange termijn sterkt de devaluatie ons in onze positieve blik op China. Het is een signaal dat het de regering ernst is met het doorvoeren van het hervormingsproces dat nodig is voor de omschakeling naar een meer consumptiegedreven economie. Dit maakt de weg vrij voor een meer duurzame economische groei op lange termijn. Zolang China deze lijn vasthoudt, is het land een aantrekkelijke bestemming voor beleggers in opkomende markten.”