De onlangs aangenomen Wet Werk en Zekerheid moet de sociale ongelijkheid tussen flexwerkers en vaste medewerkers verkleinen. De werking van de wet is omstreden en voor- en tegenstanders van flexibilisering van de arbeidsmarkt rollen over elkaar heen.

Of je nu voor- of tegenstander van verdere flexibilisering bent, de cijfers spreken boekdelen: de afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent.*) En volgens deskundigen is het einde van de groei nog niet in zicht.

Tegenover de vrijheid van het ondernemen staat een aantal financiële risico’s: de zzp’er moet zijn eigen pensioen regelen, wordt niet doorbetaald tijdens vakantie, ziekte of arbeidsongeschiktheid en heeft geen recht op een WW-uitkering. Door zelf de pensioenopbouw ter hand te nemen, kunt u dat eerstgenoemde risico in ieder geval minimaliseren.

Als zelfstandige kunt u gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit is een faciliteit voor zelfstandigen, waarmee u een bruto bedrag kunt sparen of beleggen voor het pensioen. Het bedrag dat u opzij zet, heet de oudedagsreserve: een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8% van de winst, met in 2015 een maximum van € 8.631. De complete voorwaarden vindt u op de site van de Belastingdienst.

U kunt dit geld op verschillende manieren gebruiken opzij zetten, bijvoorbeeld op een spaar- of beleggingsrekening. Met behulp van de Robeco Quick Course kunt u erachter komen wat het beste bij u en uw situatie past. 

Met Robeco LIFE belegt u in één van de negen Robeco Life Cycle Funds. Deze fondsen hebben een vaste einddatum, gericht op de datum dat u met pensioen wilt gaan. Een kenmerk van Life Cycle fondsen is dat het risico wordt afgebouwd naarmate de einddatum dichterbij komt, zodat een slecht beursjaar vlak voor de geplande pensioendatum geen groot gat zal slaan in het opgebouwde vermogen. Het is een vrije manier van pensioen opbouwen waarbij u zelf alles in de hand hebt. U kunt uw inleg altijd aanpassen of stoppen wanneer u wilt, bijvoorbeeld als u onverwacht uw geld nodig heeft. Hier vindt u meer informatie over Robeco LIFE.

*)CBS
Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.