Om professionele klanten gedegen te kunnen adviseren publiceert Robeco jaarlijks een lijvig document, dat de titel ‘Expected Returns’ draagt. Dit dient als leidraad voor hun beleggingsbeleid voor de komende jaren. In de versie die op 7 september is gepresenteerd, kijken de experts van Robeco vooruit naar de periode 2016-2020. Kenmerkend voor die periode zijn naar verwachting een hogere groei en de terugkeer van inflatie.

Een hogere groei is voor iedereen positief nieuws, de terugkeer van inflatie zal door menigeen niet als goed nieuws worden gezien. Maar, zo licht hoofdeconoom Léon Cornelissen toe: “Inflatie is niet per definitie een slechte zaak, ik zie het eerder als een gezond teken. Dus van mij mag die inflatie er komen”. Door de aanhoudende groei en het aantrekken van de vraag zullen economieën tegen capaciteitsgrenzen aanlopen en dit zal de terugkeer in gang zetten van een fenomeen dat we al bijna weer vergeten waren: inflatie.

Geen reden voor ongerustheid: de inflatie zal niet meteen verontrustende vormen aannemen. “In de V.S. voorzien we een piek op circa 3% en in de EU-zone zullen we naar verwachting niet boven de 2,5% uitkomen”, aldus Chief Investment Officer Lukas Daalder.

Herstelproces
“We zitten een jaar verder in een noodzakelijk herstelproces,” gaat Daalder verder. “Na acht jaar van bovengemiddelde aandelenrendementen moeten we gas terugnemen. Dat is de prijs die we voor die mooie jaren moeten betalen. Een verwacht rendement van 5,5% gemiddeld op aandelen past in dat plaatje. ”

Bij de obligaties zijn de vooruitzichten somberder. De rendementen op met name eersteklas staatsobligaties, zoals 10-jaars Duitse Bunds, zullen naar verwachting sterk te wensen overlaten. “Je zou natuurlijk kunnen concluderen dat je als belegger uit obligaties moet, maar dan krijg je serieuze problemen met de risicospreiding binnen je portefeuille”, aldus Daalder. “En met actief beleggingsbeleid is er best wel geld te verdienen, ook binnen het segment obligaties. Te denken valt dan aan bedrijfsobligaties.”

Voor klanten die bij Robeco beleggen in een totaaloplossing, zoals Robeco ONE, Robeco LIFE en de mixfondsen, speelt dit uiteraard niet. Daar neemt de fondsmanager op basis van zijn expertise en ervaring de beslissingen.

Eerder positief dan negatief
Op basis van een hoofdscenario (met een waarschijnlijkheid van 70%) zijn Daalder en Cornelissen over de hele linie eerder positief dan negatief. “Vorig jaar gingen we al uit van een geleidelijke normalisatie van de wereldeconomie. Op dit moment geloven we nog steeds dat dat het meest waarschijnlijke scenario is.” Al zijn er natuurlijk structurele trends, die veel impact kunnen hebben. Zo is er het sluimerende probleem van de verdergaande vergrijzing en ook kunnen technologische ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan de gedeelde auto zonder bestuurder) sneller dan verwacht voor veranderingen zorgen.