De komende 5 tot 10 jaar zal de opkomende middenklasse in China sterk blijven groeien. De voorspellingen over India zijn te optimistisch, zegt Robeco's trendanalist Steef Bergakker.

In 2010 werd voorspeld dat de wereldwijde middenklasse in 2020 zou zijn verdubbeld en in 2030 verdriedubbeld.* Bergakker ging onderzoeken of deze aannames nog wel kloppen en hij stelde vast dat China de beste vooruitzichten biedt. "Beleggers spreken vaak over de wereldwijde middenklasse. Maar als we kijken naar de kansen, de grootte en de relevante beleggingshorizon, gaat het hierbij eigenlijk alleen over China."

Niet India …. ?
Hoe zit het met de groeivoorspellingen in India, dat een nummer 1-positie werd toegedacht? Het land zou in 2030 de grootste consumenteneconomie zijn. Hoewel maar liefst 18% van de wereldbevolking in India woont, vertegenwoordigde het land in 2010 slechts zo’n 2% van de wereldwijde consumptie. Verwacht werd dat India's aandeel in de wereldwijde consumptie zou stijgen naar 11% in 2020 en 23% in 2030.* Maar Bergakker acht dit onwaarschijnlijk. "Dit tijdspad is te optimistisch. Er zijn nog veel structurele barrières te overwinnen voordat India een middenklasse zal hebben die invloed heeft op de wereldeconomie."

… maar wel China
Voor China is Bergakker aanzienlijk optimistischer. "De salarissen in de stad zijn in China drie keer zo hoog als op het platteland. Daardoor zal de trek naar de steden verder toenemen. Bovendien zijn de kansen op een beter betalende baan in de stad groter dan op het nog weinig ontwikkelde platteland. Daarnaast verdienen de jongeren in China meer dan de ouderen, omdat ze een betere opleiding hebben gehad. Dit is ongebruikelijk, want normaal verdienen oudere mensen meer omdat ze meer ervaring hebben. Naarmate de oudere, minder hoog opgeleide werknemers met pensioen gaan en de jongere werknemers carrière maken, zullen de gemiddelde inkomens stijgen. Tot slot is er een toename van de participatiegraad van vrouwen en zal de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen naar verwachting verkleinen."

E-commerce als winnaar
Een van de grote winnaars van deze ontwikkeling in China is e-commerce, dat enkele dominante spelers heeft, zoals Alibaba**, JD.com** en Tencent**. Deze bedrijven kunnen bijdragen aan een oplossing voor het gebrek aan fysieke winkels en aan de gestaag groeiende vraag naar consumptiegoederen van de middenklasse voldoen.

Wie wil profiteren van deze groei in e-commerce In China, kan beleggen in Robeco Global Consumer Trends Equities, Robeco Chinese Equities of Rolinco***. Beleggen in opkomende markten zoals China is een langetermijnbelegging, die – zoals onlangs nog – met flinke schommelingen gepaard kan gaan.

*OESO, 2010
**Deze voorbeelden zijn slechts ter illustratie, u moet ze niet opvatten als een koop- of verkoopaanbeveling
***Aan beleggen zijn risico’s verbonden. U kunt (een deel van uw) inleg verliezen.