Voor Robeco's hoofdeconoom Léon Cornelissen is er geen eensluidend antwoord op de vraag of het toelaten van vluchtelingen meer voor- of nadelen heeft voor de Europese economie en voor die van het gastland in het bijzonder.
 
"Dat blijkt ook wel uit allerlei visies en opinies die de afgelopen dagen waren te lezen en horen in de media. Het is een onderwerp met veel facetten en je kunt je er gemakkelijk aan vertillen. Per saldo profiteren wij van de migratie, maar de pijn zit ‘m in dat ‘per saldo’. Ik citeer daarmee Koen Teulings, voormalig directeur van het Centraal Planbureau en hoogleraar aan de universiteiten van Cambridge en Amsterdam. Die wees er in een opiniestuk in NRC Handelsblad op, dat bepaalde werkgevers van de arbeidsmigranten profiteren, terwijl dat niet geldt voor de mensen die op de arbeidsmarkt met de migranten concurreren.”

Krimpende beroepsbevolking
“Duitsland met zijn krimpende beroepsbevolking en lage geboortecijfer kan arbeidsmigranten goed gebruiken. Maar de Griekse economie daarentegen is zo zwak dat die geen extra arbeidskrachten kan opnemen. Maar Griekenland is wel het land waar de vluchtelingen de EU binnenkomen.
En wat betreft de oplossing voor de vergrijzing. Migratie op de schaal die we nu zien, remt vergrijzing slechts marginaal af en is maar een tijdelijk effect. Vergrijzing is iets waar we sowieso doorheen moeten."

Nauwelijks bijgekomen van de Griekse crisis moeten de Europese regeringsleiders nu het migrantenprobleem oplossen. Kunnen ze dat aan?
"Zoals de Griekenland-crisis weeffouten aan het licht bracht bij de opbouw van de economische en monetaire unie, laat het migrantenprobleem zien dat het Schengenakkoord geen rekening hield met grote vluchtelingenstromen. Dat moet nu worden opgelost.”

Kanttekeningen
“Er zijn echter twee kanttekeningen. Rond Griekenland wordt alleen het minimaal noodzakelijke gedaan om de crisis het hoofd te bieden.  Zo maak je geen vorderingen. Daarnaast moet er draagvlak zijn en dat is momenteel in de Europese Unie moeilijk te verkrijgen. Maar, never waste a good crisis. Laat het migrantenprobleem een katalysator zijn voor verdere Europese integratie."

In Brussel gaan stemmen op om minder strikt met de begrotingsregels voor EU-landen om te gaan. Zo moet er geld vrijkomen voor het migrantenprobleem. Een goed idee?
"Vanuit conjunctuurpolitiek is dat geen slecht idee. Het economisch herstel in de EU is broos en de economie zou hiermee een duw in de rug krijgen. Op deze manier steunen de migranten de Europese economie ook."