• Sterk herstel aandelenkoersen
  • Centrale banken bepalend voor beursstemming
  • Accent op aandelen ontwikkelde markten
  • Obligaties naar lichte onderweging

Ontwikkelingen op de financiële markten
Beleggers kijken altijd met enig wantrouwen naar de kalender als de maand oktober nadert. De belangrijkste ‘crashes’ uit de geschiedenis waren immers in oktober. Gemiddeld genomen is het juist een goede beleggingsmaand. Zo ook dit jaar.

Aandelen waren deze maand de meest favoriete beleggingscategorie. Met name in Europa stegen de koersen sterk. In Nederland ging de AEX-index met 9,7% omhoog. Dat was iets minder dan de Duitse beurs, die met 12,3% de sterkste stijger was. Al met al werden de forse verliezen van september, in een klap weer goedgemaakt. Opgaande koersen zorgen over het algemeen voor wat rust in de hoofden van de beleggers. De extreme koersuitslagen die we eerder nog zagen zijn hierdoor ook weer wat naar de achtergrond verdwenen.

Andere beurzen in de wereld waren ook positief gestemd, maar iets minder uitbundig dan in Europa. In Amerika steeg de toonaangevende S&P500 index met 8,4%. Opkomende markten presteerden wisselend. De beurs van China, het belangrijkste opkomende land, steeg iets meer dan 9%. Daartegenover stonden flauwe stijgingen van andere grote opkomende landen zoals Brazilië en India, die net 2% vooruitkwamen.

Als beleggers op zoek gaan naar rendement en in de zogenoemde ‘risk-on’ modus zijn, zijn het meestal de staatsobligaties die het onderspit delven. Deze categorie kwam inderdaad nauwelijks van zijn plaats deze maand. In de Verenigde Staten was het rendement op staatsobligaties zelfs negatief. Risicovollere obligaties, zoals obligaties uit opkomende landen stonden daarentegen wel in de belangstelling.
De olieprijs bewoog in oktober sterk, maar eindigde uiteindelijk in de buurt van waar het deze maand begon.

Centrale banken
De centrale banken zijn nog steeds de spil waar de financiële markten om draaien. De afgelopen maand vergaderden de centrale banken van drie grote economische blokken weer. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale bank, trapte af. Draghi liet doorschemeren dat wat hem betreft het uitbreiden van het steunpakket, zoals het nu wordt uitgevoerd, een serieuze optie is. Dat betekent: nog meer geld in de economie pompen om te stimuleren en de inflatie omhoog te krijgen. Het gevolg was dat de rente daalde, de euro verzwakte ten opzichte van andere munten en de Europese aandelenmarkten flink stegen.

Ook in de VS en Japan kwamen de centrale banken bij elkaar. Het is al vaak genoeg gezegd: de markt verwacht een renteverhoging in de VS, maar het is nog steeds de vraag wanneer. Nadat vorige maand de verwachting was dat het dit jaar niet meer zou gebeuren, gaf Janet Yellen, de voorzitter van de Fed, aan dat het dit jaar nog steeds mogelijk is – maar dat het niet hoeft. De economische cijfers in de VS vallen de laatste periode wat tegen, zodat er over het precieze tijdstip niet al te veel te zeggen is. In Japan verwachtten analisten ook uitbreiding van het lopende steunpakket, maar dat kwam er ook niet.

Waar de berichten over de Chinese economie vorige maand de beurzen nog fors lager zetten, pakte de Chinese overheid deze maand uit met extra maatregelen om de economie te stimuleren. Een van de rentetarieven werd bijvoorbeeld verlaagd. Later dit jaar verwachten analisten dat er nog andere maatregelen genomen kunnen worden. De maatregelen werden door beleggers positief ontvangen.

Aandelen
De verhoogde positie van aandelen pakte door de koersstijgingen uiteraard goed uit. De weging hebben we in de afgelopen periode in een aantal stapjes verhoogd. We denken dat aandelen de komende periode de favoriete beleggingscategorie is omdat ze relatief een hoog rendement opleveren. Daarnaast zijn de wintermaanden seizoensmatig de beste periode om in aandelen te beleggen.

De economische groei in Europa en de VS ontwikkelt zich nog steeds positief en we denken niet dat dat zo maar verandert. De Europese economie wordt gesteund door lage rentes en een lage olieprijs. Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank aangegeven bereid te zijn de economie verder te ondersteunen. In de VS is volgens de meest recente cijfers de groei wat aan het afvlakken. De economie van Japan is de laatste tijd wat onzekerder, maar hier verwachten we dat de overheid extra stimulerende maatregelen gaat nemen.

We vinden aandelen uit ontwikkelde landen nog steeds aantrekkelijker dan aandelen uit opkomende landen. Bij de ontwikkelde landen hebben we Japanse en Europese aandelen een extra gewicht gegeven, terwijl Amerikaanse aandelen op een neutrale weging blijven.

De ontwikkelingen in China houden we nauwlettend in de gaten. Deze zijn belangrijk voor onze visie op de categorie opkomende markten. Diverse opkomende landen hebben problemen, maar doordat beleggers nu positiever zijn over aandelen, hebben we het gewicht van opkomende landen in de portefeuille iets verhoogd. Desondanks hebben we nog steeds een (licht) lager gewicht dan gemiddeld.

Obligaties
De centrale banken in Europa en Japan lieten doorschemeren dat ze bereid zijn extra stimulerende maatregelen te nemen. Dit betekent in de regel dat de munt minder waard wordt en dat de rente daalt. Dit zagen we dan ook meteen gebeuren na de toespraak van Draghi in oktober. Uiteindelijk blijft onze verwachting dat de rente eerder gaat stijgen dan verder gaat dalen. Hierdoor verlagen wij het gewicht van staatsobligaties.

Obligaties met een hoger risico vinden we ten opzichte van staatsobligaties een stuk aantrekkelijker, ook omdat de markten duidelijk risicozoekend zijn. Als gevolg van de recente marktbewegingen en incidenten zoals dat bij Volkswagen, zorgt een toegenomen risicopremie op bedrijfsobligaties voor een hoger verwacht rendement. Waarbij wij denken dat de risico’s beperkt zijn. Voor deze categorie is daarom het gewicht naar neutraal gebracht. Voor de categorie obligaties als geheel hebben we nu een lichte onderweging.

beleggingsvisie-met-ikonen.jpg

Voor een uitleg van de tekens, zie toelichting voorbeeldportefeuilles