Rolinco, Robeco’s fonds voor groeiaandelen, bestaat deze week 50 jaar. Tijd om vooruit te kijken naar de volgende 50 jaar. Hoe ziet de wereld er dan uit? En hoe kunnen beleggers daar nu al van profiteren?

Een belangrijke trend voor de toekomst is natuurlijk de opkomst van robots, die veel werkzaamheden zullen overnemen van mensen. "Advocaten hoeven geen stapels wetboeken meer door te spitten om een zaak voor te bereiden. De supercomputer Watson van IBM kan dat binnen enkele seconden voor hen doen. Hun werk wordt daardoor een stuk eenvoudiger en bovendien veel minder tijdrovend", legt Henk Grootveld uit, die samen met Marco van Lent het fonds Rolinco beheert.

Zorgrobot
Robots zijn inzetbaar in veel meer gebieden. "Pieter Jonker, hoogleraar Vision-based Robotics aan de Technische Universiteit Delft, houdt zich bezig met de ontwikkeling van een zorgrobot. Met deze robot kunnen ouderen langer thuis blijven wonen", zegt Van Lent. Robots kunnen dus ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke kwesties.

Digitalisering DNA
De gezondheidszorg is een ander gebied waarin de digitalisering een grote impact kan hebben. "Door de digitalisering van DNA – voor 80% gedaan door computers – is binnen de gezondheidszorg enorme vooruitgang geboekt. Zo worden geneesmiddelen steeds meer gepersonaliseerd en wordt er meer gedaan aan preventie. Een mooi voorbeeld hiervan is de Apple Watch. Dit horloge geeft je een seintje als het merkt dat er iets mis is in je lichaam", zegt Grootveld.

Multitasken
Zijn Grootveld en Van Lent niet bang dat robots de wereld overnemen? "Niet echt", reageert Grootveld. "Ik denk dat we over 50 jaar nog steeds meer kunnen dan robots. Een robot kan bijvoorbeeld nog niet goed multitasken. Als hij zijn hand opsteekt en tegelijkertijd links afslaat, valt hij om."

Star Trek geen sciencefiction meer
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het lijkt haast niet te voorspellen hoe de wereld er over tien jaar uitziet. De veranderingen zullen veel drastischer zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. “Als we één les kunnen trekken uit het verleden, is het wel dat alles altijd anders uitpakt dan we allemaal verwachtten. In 1966, een jaar na de oprichting van Rolinco, verscheen er een revolutionaire nieuwe serie op tv, waarin mensen met elkaar communiceerden via een knop op hun shirt", zegt Grootveld. "Maar dat is nu, bijna 50 jaar na de eerste aflevering van Star Trek, geen sciencefiction meer."

Wilt u nu al profiteren van belangrijke wereldwijde trends? Lees meer over het fonds Rolinco