Met de presidentsverkiezingen op de agenda en de Federal Reserve die naar verwachting de rente stapsgewijs gaat verhogen, zijn ook in 2016 de ogen van veel beleggers weer gericht op de VS. In het kader van de Outlook 2016 geven Robeco-deskundigen hun mening over de te verwachten ontwikkelingen. Enkele interessante vragen over trending topics voor 2016.

Democraat of Republikein in het Witte Huis?
Léon Cornelissen, Hoofdeconoom: “Ik denk dat een Democratische president het meest voor de hand ligt. Die krijgt dan vermoedelijk wel te maken met een Republikeins-gekleurd Congres. Die combinatie belooft weinig impulsen voor de Amerikaanse economie, maar het verleden heeft vaak genoeg bewezen dat de economische vindingrijkheid en veerkracht van het land nooit onderschat mag worden.

Als de rente in 2016 stijgt, wie zijn dan de winnaars en wie de verliezers?
Mark Glazener, hoofd van Robeco’s Global Equity Team: “Bij een stijgende rente raken rentegevoelige sectoren zoals vastgoed en nutsbedrijven uit de gratie van beleggers. Financiële dienstverleners als banken en verzekeraars worden favoriet. Bedrijven die tot over hun oren gefinancierd zijn, krijgen het moeilijk bij een hogere rente. Voor hen wordt herfinanciering duurder. Dit is bedrijfsspecifiek en kan voor ondernemingen in elke sector opgaan. Dit gevaar speelt meer bij Amerikaanse dan bij Europese bedrijven. In de VS zijn de bedrijfsschulden al weer gestegen. De schuld op de balans is opgelopen door overnames en aandeleninkoop. In Europa zijn de bedrijfsschulden stabiel gebleven en laten ondernemingen zich nog niet door deze instincten leiden.”

Gaat de Federal Reserve de rente niet te vroeg verhogen?
Kommer van Trigt, hoofd van Robeco’s Global Fixed Income Macro Team: “Wij zijn aan het einde van een jaar waarin de financiële markten obsessief bezig waren met het moment waarop de Fed de kortetermijnrente in Amerika zou gaan verhogen. Er zijn genoeg voorbeelden van centrale banken die op het verkeerde moment de verkeerde rentebeslissing namen. Dit jaar verwacht ik geen renteverhoging meer en het is niet uit te sluiten dat de Fed ook in 2016 in eerste instantie niets doet. Er is sprake van een wankel evenwicht. Aan de ene kant wil de Fed de rente graag normaliseren. Het is een teken van kracht van de Amerikaanse economie dat het recessiehoofdstuk definitief wordt afgesloten met de eerste rentestijging in zeven jaar.”

Wie heeft de regie nu echt in handen: de centrale bank of de financiële markten?
Hans Rademaker, Chief Investment Officer: “In dat laatste geval dreigt het scenario dat de Federal Reserve achter de feiten aan gaat lopen. Ondertussen lijkt de rust op de korte termijn weergekeerd en hebben de Fed, de ECB en de Bank of China de markt van voldoende liquiditeit voorzien. Hun aanpak heeft voor nu gewerkt. Het blijft echter een feit dat deze blokken zich in verschillende stadia van het monetaire beleid bevinden en daardoor blijft volatiliteit ook in 2016 op het menu.”