Vorige maand liep ik een paar dagen rond in Singapore en vergaapte me aan de welvaart en spectaculaire architectuur. Economisch gaat het daar echter niet geweldig.

Vijftig jaar geleden werd Singapore onafhankelijk van Maleisië en kwam een tomeloze economische groei op gang. Het land veranderde in rap tempo van een onfrisse sloppenwijk in een welvarende metropool. De bevolking groeide over die 50 jaar van 1,9 miljoen naar 5,5 miljoen.

Groeiversnelling
In 1990 woonden er 3 miljoen mensen in Singapore. Daarna kwam er groeiversnelling doordat Singapore steeds meer immigranten toeliet. Sinds 1990 zijn er 700.000 Singaporese burgers bijgekomen en maar liefst 1,8 miljoen ‘buitenlanders’.

Halt toeroepen
Lange tijd ging dat allemaal goed en zeker in de financiële crisis wilden Europeanen maar al te graag naar het paradijsje op de evenaar verhuizen. Echter, de laatste jaren is de groei in Singapore gedaald van ruim 5% naar minder dan 2% en daarmee ook de vraag naar immigranten. Een sociale beweging is op gang gekomen om een halt toe te roepen aan de buitenlandse instroom en Singaporese staatsburgers voorrang te geven. 

Bijna alleen Chinezen
Het is een heel verschil: als ik in Hongkong de straat op ga, zie ik bijna alleen Chinezen om me heen, samen met een enkele Westerling. In Singapore zie je veel meer Westerse gezichten in het zakencentrum. Dat leidt tot sociale spanning als het economisch minder gaat.

Groeien zonder bevolkingsgroei?
Maar hoe te groeien zonder bevolkingsgroei? Bruto nationaal product is beroepsbevolking maal productiviteit; en dat ziet er niet goed uit voor Singapore zonder immigranten. Elke vrouw krijgt gemiddeld 0,81 kind en dat leidt onvermijdelijk tot een krimp van de bevolking.

Fijne plek om te wonen
Singapore blijft een fijne plek om te wonen, vooral voor gezinnen met kinderen. Bijna altijd mooi warm weer en een zeer veilige leefomgeving. Maar de dynamiek is eruit. Kinderen zijn weer als vanouds hinderen. Singapore is een volwassen economie, maar wil dat niet accepteren en wil nog groeien. Iedereen die in Azië om zich heen kijkt, weet dat grote gezinnen hopeloos uit de mode zijn. De opleiding van kinderen is erg duur is en het hebben van meerdere kinderen kan er gewoon niet bij voor ouders die ieder een drukke baan hebben.

Achterhaald
Het geboortecijfer ligt wereldwijd op 1,94 en in China op 1,22. Maar in omliggende landen als Japan en Zuid-Korea is het met 0,8 al net zo laag als in Singapore. In deze tijd waar ‘sustainability’ voorop staat, is groeien door een bevolkingsexplosie achterhaald. Laten we daar maar blij mee zijn. Singapore laat zien dat je met immigranten een nieuwe groei-impuls kunt bereiken. Komt er dan binnenkort een strijd tussen landen op zoek naar groei gedreven door veelbelovende immigranten?

Deze column is eerder verschenen op DFT.nl