Het is na Brexit andermaal duidelijk geworden dat opiniepeilingen niet (meer?) de beste graadmeter zijn om een verkiezingsuitslag te voorspellen. Dat Donald Trump uiteindelijk de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, mag op zijn minst verrassend genoemd worden. Wat dit precies voor de Amerikaanse en de wereldeconomie gaat betekenen is nog niet duidelijk. Die onzekerheid vertaalde zich in een eerste, beperkte negatieve reactie op de financiële markten.

Na 9 november ook alle ogen op de VS gericht
De verrassende winst van Donald Trump zal de komende tijde de aandacht trekken. Wie gaat hij benoemen en waar liggen de prioriteiten en wat zijn de toekomstige initiatieven van de nieuwe regering? In de samenstelling van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden de Republikeinen de meerderheid. Dat kan de slagkracht van Trump verhogen.

Renteverhoging van de baan
Deze verkiezingsuitslag zorgt ervoor dat de toekomstige verwachtingen voor de Amerikaanse economie neerwaarts worden bijgesteld. Niet dat die economie momenteel economisch verzwakt. Integendeel. De recente kwartaalcijfers van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven waren niet slecht en ook de consumenten spenderen weer meer dan verwacht. Door de verkiezingsuitslag verwachten we in december geen renteverhoging van de Fed.

De eerste reactie op Trumps verkiezing is te verklaren. In hoeverre zal hij de aangekondigde maatregelen om de binnenlandse economie te beschermen uitvoeren? Gaat hij het Amerikaanse overheidstekort verder beïnvloeden? We moeten afwachten waar Trump daadwerkelijk mee gaat komen. Alles overziend handhaven we een neutrale weging voor Amerikaanse aandelen.

Brexit in warming-up fase
Nadat Groot-Brittannië in juni tegen een langer verblijf in de Europese Unie stemde, komen de voorbereidingen voor de onderhandelingen voor uittreding nu op gang. Eerst moet echter het Britse parlement toestemming geven om verder te gaan in het proces. Vervolgens is het van belang wat de inzet van Groot-Brittannië richting Europa zal zijn en in hoeverre Europa hiermee akkoord gaat. Vanwege de onzekerheid rondom de Brexit, die naar verwachting nog wel even zal aanhouden, is het Engelse pond dit jaar al zo’n 20% in waarde gedaald t.o.v. de euro. Positief waren de verrassend betere cijfers over de Europese economie. Het referendum in Italië op 4 december kan het beurssentiment negatief gaan beïnvloeden. Europese aandelen geven we een onderwogen positie in de portefeuille.

Japan neemt maatregelen voor een zwakkere yen
Binnen aandelen, die we als categorie nu een lager dan gemiddeld gewicht geven, heeft Japan een onderwogen positie gekregen. Japanse aandelen zijn weliswaar niet duur en de winstontwikkeling is relatief goed. Maar de markt verwacht bovenop de maatregelen die vorige maand zijn genomen, nog extra maatregelen, die voor een zwakkere Japanse yen moeten zorgen. Dat laatste moet de economie een extra stimulans geven. Voor opkomende markten brengen we het gewicht naar onderwogen vanwege de neerwaartse bijstelling van winstverwachtingen. Zowel voor Azië Pacific als opkomende markten is de onzekerheid toegenomen over de mogelijke effecten van Trumps verkiezingsretoriek. Gaan deze ‘plannen’ nadelig uitwerken voor de groei van opkomende economieën?

Hogere rente en inflatie
Op het vasteland van Europa wordt al uitgekeken naar de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) in december. Afgelopen maand liet ECB-president Draghi weinig doorschemeren over de plannen na maart 2017, de formele afloopdatum van de diverse stimuleringsprogramma’s. De markt verwacht dat deze programma’s langzaam zullen worden afgebouwd. Als dat gaat gebeuren, zal het tempo dat de ECB gaat aanhouden, bepalend zijn voor de marktreactie. Wij blijven voorzichtig met staatsobligaties.

Vooruitlopend op deze mogelijke ontwikkeling is de toonaangevende 10 jaars rente van Duitsland inmiddels al wat opgelopen en deze staat sinds lange tijd weer boven de 0%. Dit komt ook omdat de inflatieverwachtingen verhoogd zijn, wat een directe invloed heeft op de rentestand. Obligaties hadden in oktober zodoende een lastige maand en daalden over een brede linie. We hebben daarom de voorkeur een deel van ‘gewone’ Europese staatsobligaties te verschuiven naar inflatiegerelateerde staatsobligaties. Deze categorie obligaties beschermt de beleggers tegen een hogere inflatie. Tegelijkertijd wordt de rentegevoeligheid lager, wat gunstig is in tijden van stijgende rentes.