In deze rubriek belicht Lukas Daalder op geheel eigen wijze de meest interessante, informatieve en intrigerende grafieken uit de financiële wereld.

De Chinese economie groeide in het derde kwartaal 6,7%. In het tweede kwartaal was het 6,7% in het eerste, eh… 6,7%. Onwaarschijnlijk of niet?

Het antwoord op die vraag is vrij makkelijk te geven: hoogst onwaarschijnlijk. Chinese statistieken staan als onbetrouwbaar te boek, niet in de laatste plaats omdat de optelsom van de totale economisch activiteit vrijwel precies uitkomt op de groeivoet die in het laatste vijfjarige plan staat voorgeschreven. Dat de beurs aan het begin van het jaar instortte, dat volgens officiële statistieken inmiddels 5% van de uitstaande schulden ‘non-performing’ is, nee, zelfs de aanzienlijke schommelingen van de grondstoffenprijzen zijn niet in staat om enige volatiliteit in de groeivoet te weeg te brengen.

Herzieningen?
Aan herzieningen doen ze trouwens ook niet in China, dus waar we voor de Amerikaanse economie nog tot eind december moeten wachten op de publicatie van het definitieve BBP-cijfer, zijn ze in China al klaar. 6,7%: doe er uw voordeel mee. Als een tanker op de woelige zee. Waarbij die tanker overigens wel op volle snelheid blijft draaien.

Bij The Economist hebben ze de moeite genomen om de stabiliteit eens aan een statistische test te onderwerpen. Hoe waarschijnlijk is het nou eigenlijk dat een economie drie kwartalen op rij precies hetzelfde groeipercentage laat zien? The Economist baseert zich hierbij op een database van BBP-groeicijfers van 83 landen en data sinds 1993, wat dus als een redelijk solide steekproef kan worden beschouwd.

Hattrick
Wat blijkt? Twee kwartalen achter elkaar dezelfde groei komt nog wel regelmatig voor, drie kwartalen achter elkaar is toch echt wel bijzonder. Naast China hebben alleen Spanje (2x!) en Italië eerder een hattrick weten neer te zetten.

Zelf gebruik ik al enige tijd onderstaande grafiek. De turquoise balkjes geven hierbij de absolute veranderingen van de Chinese groei weer, kwartaal op kwartaal gemeten. Aangezien we nu al drie kwartalen een onveranderde groei zien, zijn de laatste twee balkjes op nul uitgekomen. De rode lijn geeft vervolgens het gemiddelde van de laatste zes kwartalen weer. De grijze balkjes en de zwarte lijn geven hetzelfde voor de Amerikaanse economie weer. De gemiddelde afwijking van de Amerikaanse groei over zes kwartalen ligt momenteel op 0,38, terwijl de laagste score die de VS na de Tweede Wereldoorlog heeft laten zien, op 0,24 uitkwam (eind jaren 90). Ter vergelijking, de score van China ligt momenteel op 0,05…

Grafiek: Groeitrends en kwartaal-op-kwartaalveranderingen VS en China
Grafiek: Groeitrends en kwartaal-op-kwartaalveranderingen VS en China 
Bron: Robeco, Bloomberg

Het wordt helemaal bizar als je bedenkt dat de gemiddelde groei van de Amerikaanse economie momenteel rond de 2% ligt, waar we volgens de officiële cijfers voor China dus ergens rond de 6,5% zitten. Hoe hoger de groeivoet, des te hoger de variatie, zou je verwachten. Niet dus.

Kortom: aan die Chinese BBP-cijfers zou ik niet te veel waarde hechten. Dat doen de Chinese autoriteiten overigens ook niet, getuige de wikileaks van premier Li Keqiang.