Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een door experts beheerde portefeuille waarin de inleg van verschillende beleggers is samengevoegd. Van die gezamenlijke inleg worden vervolgens door de fondsbeheerder (of fondsmanager) beleggingen geselecteerd en aangekocht. Meestal zijn dit goed gespreide beleggingen, zoals beleggingen in verschillende soorten beleggingsfondsen (bijvoorbeeld aandelen en obligaties), regio's, landen, sectoren of thema's.

Welke soorten beleggingsfondsen zijn er?

Voordat je gaat beginnen met beleggen kan je dus kiezen uit allerlei soorten beleggingsfondsen. Maar welke soorten beleggingsfondsen zijn er eigenlijk? Wij zetten de meest gangbare soorten voor je op een rijtje. 

Ontdek hoe je een beleggingsfonds kan selecteren op de pagina: Hoe kies ik een beleggingsfonds?

Aandelenfondsen

Een aandeel is een bewijs van deelname in een bedrijf. Je bent dus een klein beetje mede-eigenaar. Beleg je in een aandelenfonds dan beleg je dus automatisch in meerdere bedrijven. Een aandelenfonds moet je zien als een winkelmandje met daarin allerlei losse aandelen. Je spreidt dan het risico over een groot aantal bedrijven. Gaat het met een bedrijf in het fonds niet goed? Dan ben je altijd nog vertegenwoordigd in een aantal andere bedrijven waar het wel beter gaat, wat het slechte resultaat van dat ene bedrijf compenseert.

Obligatiefondsen

Een obligatie is geld dat een overheid of een bedrijf bij jou leent. In ruil voor het uitlenen ontvang je een vergoeding in de vorm van rente. Daarnaast kan de waarde van een obligatie net als bij aandelenfondsen zowel stijgen als dalen. Investeren in een obligatiefonds betekent dat je belegt in een aantal obligaties. Dit kunnen zowel obligaties zijn die door overheden zijn uitgegeven (staatsobligaties) als obligaties die door bedrijven zijn uitgegeven (bedrijfsobligaties). Obligatiefondsen kennen over het algemeen een lager risico dan aandelenfondsen. 

Zelf beleggen in obligatiefondsen?

Vastgoedfondsen

Vastgoed is een beleggingscategorie waarbij je belegt in onroerendgoedprojecten zoals bedrijfsruimtes, kantoorgebouwen of winkelcentra. Je kan op meerdere manieren verdienen aan vastgoed. Daarbij moet je denken aan opbrengsten uit huur en uit waardevermeerdering van bijvoorbeeld een kantoorpand. Beleg je in een beursgenoteerd vastgoedfonds dan is het risico binnen het fonds gespreid doordat er in meerdere soorten onroerendgoedprojecten, vaak ook wereldwijd, wordt geïnvesteerd. 

Bekijk de belegginskans over beleggen in vastgoed

Mixfondsen

Een mixfonds is een professioneel beheerde beleggingsportefeuille ondergebracht in één beleggingsfonds. Veelal spreiden mixfondsen het vermogen over alle zojuist benoemde beleggingsfondsen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Mixfondsen zijn dus bij uitstek fondsen met een goede risicospreiding, en zijn uitermate geschikt voor startende beleggers of voor kleine vermogens. Er bestaan verschillende soorten mixfondsen, zoals mixfondsen met een offensieve of juist een defensieve portefeuille. 

Wat zijn mixfondsen en voor wie zijn ze bedoeld?

Kenmerken van een beleggingsfonds

Per beleggingsfonds kan je zelf bepalen waar je wilt beleggen. Heb je grote verwachtingen van de Amerikaanse markt? Dan kan je per soort beleggingsfonds kiezen om juist in deze regio te beleggen. Belangrijk om te weten, daarom zetten wij ook weer de meest gangbare soorten voor je op een rij.

Regio's

De regio's worden samengevat onder specifieke werelddelen of een groot land als Verenigde Staten en onder de noemer opkomende markten (ook bekend als Emerging Markets). Opkomende markten zijn landen die vol in ontwikkeling zijn en dus een groot potentieel hebben, maar wel tegen een hoger risico. Hierbij kan je denken aan landen als Brazilië, China, India.

Thema's

Thema's kunnen je net als regio’s helpen in jouw keuze. Zo kan je kiezen voor het thema duurzaam beleggen om zo enkel te beleggen duurzame beleggingsfondsen. Dit zijn fondsen die strijd aangaan met wereldwijde problemen zoals vervuiling van de aarde, schending van mensenrechten en schaarste van natuurlijke grondstoffen. 

Duurzaam beleggen bij Robeco

Morningstar rating

De Morningstar rating is een inzichtelijke manier om de resultaten van verschillende fondsen met elkaar te vergelijken, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en risico's van die fondsen. De rendementen, risico's en kosten worden uitgedrukt in één waarde, wat zeer gebruiksvriendelijk is om de performance van een fonds te beoordelen. 

De Morningstar rating is één van de gegevens die je gemakkelijk kunt gebruiken bij de eerste selectie van fondsen binnen de categorie die je overweegt op te nemen in jouw beleggingsportefeuille.

Risico's

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen. Naast verwacht rendement is er ook een verwacht risico van een beleggingsfonds. Aandelen bieden een hoger verwacht rendement, maar zijn doorgaans risicovoller dan obligaties. De categorie waarin je dus belegt bepaalt mede de hoeveelheid risico die je loopt. Hoe meer risico je loopt, des te hoger de rendementsverwachting.

Wil of kan je zelf niet te vaak bezig zijn met spreiding van jouw beleggingen? Dan kan je dit ook overlaten aan onze experts. Die zorgen met onze alles-in-één oplossingen automatisch voor spreiding in de portefeuilles.

Meer over laten beleggen

Toch liever zelf beleggen? Stel zelf je eigen portefeuille samen met de fondsen van Robeco en bepaal zelf jouw risico-rendementsverhouding. 

Meer over zelf beleggen

Welke variant je ook kiest: wees je ervan bewust dat beleggen kosten en risico’s met zich meebrengt die niet bij sparen voorkomen. Je kan bijvoorbeeld (een deel van) je inleg verliezen. 

Wil je meer weten over beleggen in beleggingsfondsen en de verschillende factoren die meewegen in de keuze voor een beleggingsfonds? Bekijk dan de video's 'Beleggen in beleggingsfondsen: hoe werkt het?'.