Oktober 2021

Market Update

  • Kans op meer beweeglijkheid door zorgen om stagflatie
  • Bedrijfsobligaties onder druk
  • Aandelen blijven neutraal, obligaties verder onderwogen t.g.v. spaargeld

Aandelen wereldwijd: blijven op gemiddeld gewicht

Na vijftig jaar zijn beleggers ineens weer op hun hoede voor de mogelijkheid van stagflatie. Dat is een periode waarin de economische groei vertraagt, werkloosheid hoog blijft en koopkracht afneemt door prijsstijgingen van o.a. energie en voedsel. Deze angst kan verdwijnen als de wereldwijde economische groei toch bovengemiddeld blijft of bedrijfswinsten, ondanks oplopende inkoopkosten, toch verbeteren. De verbeterde welvaart bij consumenten en uitgestelde bestedingen zijn belangrijke drijfveren voor de economie in 2022 en maken een stagflatie scenario minder aannemelijk.

In de praktijk zou stagflatie wel een dilemma voor centrale banken zijn. Die kunnen de hogere inflatie niet afremmen door de rente te verhogen. Dat zou het economisch herstel de kop in drukken en de arbeidsmarkt juist nadelig beïnvloeden. In afwachting van meer duidelijkheid over het afnemen van het stagflatierisico en de ontwikkelingen in de Chinese economie, bouwen wij het beleggingsrisico voorlopig iets af. Aandelen als geheel blijven op een gemiddeld gewicht. Daarbinnen handhaven we het minder dan gemiddelde gewicht van de VS ten gunste van Japan en Europa. Voor opkomende markten handhaven we het gemiddeld gewicht.

Ontdek fondsen uit deze regio

Noord-Amerika: minder dan gemiddeld gewicht

Amerikaanse aandelen presteerden met een daling van 4,7% (in dollars gemeten) slechter dan de wereldwijde aandelenindex. Beleggers houden er steeds meer rekening mee dat de Fed nog dit jaar begint met het afbouwen van de stimulerende maatregelen. Een groot economisch stimuleringspakket vanuit de overheid moet nog voor goedkeuring langs het Congres. De economische groei is nog hoog maar vertoonde enige signalen van verzwakking. Het rentebeleid van de Fed blijft voorlopig gericht op het verbeteren van de arbeidsmarkt, waarbij ze een tijdelijk hogere inflatie lijken te accepteren. Als gevolg van de hoge waardering van Amerikaanse (tech)aandelen handhaven we een minder dan gemiddeld gewicht voor deze regio.

Ontdek fondsen uit deze regio

Europa: bovengemiddeld gewicht

De Europese economie zal volgens onze verwachting verder herstellen in de rest van het jaar. De verdeling van de gelden van het Europees herstelfonds, Europese huishoudens die meer spaargeld uitgeven en aantrekkende bedrijfsinvesteringen zullen de kar trekken. De export verbetert door de toenemende wereldwijde vraag. De verwachte winstgroei bij bedrijven voor volgend jaar biedt nog voldoende opwaarts potentieel, al zijn de gestegen gasprijzen en de daarmee gepaard gaande (lokale) productiebeperkingen wel een aandachtspunt. De oplopende kapitaalmarktrente is gunstig voor Europese financiële waarden. Wij handhaven een iets bovengemiddeld gewicht voor Europese aandelen.

Ontdek fondsen uit deze regio

Azië Pacific: bovengemiddeld gewicht

De Japanse beurs presteerde afgelopen maand sterk met een stijging van 5,5%. Beleggers zijn in afwachting van het beleid van de nieuwe premier Kishida. Het aantal Covid-19 besmettingen en het trage vaccinatietempo blijft wel een punt van aandacht. De groei van de export zette door onder invloed van de aantrekkende wereldeconomie maar de export naar de VS en Europa is nog niet op gang gekomen. Lockdownmaatregelen en verstoring in de toevoer spelen hier een rol. Door de relatief aantrekkelijke waardering van Japanse aandelen en de hoge samenhang met aantrekkende wereldwijde economische groei, handhaven we hier een iets bovengemiddeld gewicht.

Ontdek fondsen uit deze regio

Opkomende markten: gemiddeld gewicht

In september presteerden opkomende markten behoorlijk in lijn met wereldwijde aandelen. Dit ondanks de daling van Chinese aandelen met 5%. De Chinese maakindustrie hapert en de Chinese reguleringsdrift voor de technologische- en educatieve sector blijft beleggers bezighouden. Net als de vraag hoe het nieuwe plan van de Chinese overheid voor meer kwalitatieve economische groei en minder ongelijkheid gaat uitpakken. Als de importprijzen later dit jaar dalen door een verbeterde toevoer in de wereldhandel, verwachten we meer economische groei en hogere bedrijfswinsten. Diverse bedrijven in de regio zijn voor 25-45% van hun bedrijfsresultaat afhankelijk van China. Wij handhaven vooralsnog het gemiddelde gewicht voor deze regio.

Ontdek fondsen uit deze regio

Obligaties: minder dan gemiddeld gewicht

In september zette de opleving van de kapitaalmarktrente door. Wereldwijde staatsobligaties daalden daardoor met 1,2%. Bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid (credits) verloren 1,0%. De risicovollere high yield-obligaties eindigden de maand met een daling van 0,87%. De centrale bank van de VS heeft duidelijk gemaakt dat het zeer aannemelijk is dat ze dit jaar nog beginnen met het afbouwen van de stimulerende maatregelen. Wij sluiten niet uit dat de rente op staatsobligaties op termijn verder oploopt. Enerzijds door positieve groeiverrassingen en anderzijds doordat de inflatieverwachtingen geleidelijk verder omhoog kruipen.

Voor obligaties als geheel handhaven we een minder dan gemiddeld gewicht. Daarbinnen blijft het gewicht van staatsleningen onder het gemiddelde. De positie voor hoogwaardige bedrijfsobligaties (credits) blijft ook onder het gemiddelde. Hoewel de renteopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties recent weer zijn gestegen, zijn de risico’s navenant toegenomen. Daarnaast zijn door de hoge gevoeligheid voor een oplopende rente de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie minder uitbundig geworden. De positie van High Yield brengen we terug naar onder het gemiddelde ten gunste van spaargeld tot het moment dat het stagflatierisico afneemt.

Ontdek onze obligatiefondsen

Zelf vergelijken met de fondsselector

Ben je op zoek naar bepaalde eigenschappen in een beleggingsfonds? Gebruik de Fondsselector om uit het grote fondsaanbod een kleine, overzichtelijke selectie te filteren en kies díe fondsen waarin jij wilt beleggen.
Ga naar de fondsselector

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten