Juli 2020

Market Update

  • Beleggers lijken met roze bril op uit te gaan van V-vormig economisch herstel
  • Verwachting economisch herstel tot eind 2020 eerder schoksgewijs
  • Aandelen blijven licht onderwogen, bedrijfsobligaties blijven overwogen

Aandelen Wereldwijd

In juni volgde de economische opleving die verwacht werd na de versoepeling van diverse beperkende coronamaatregelen. Het wereldwijde koersherstel van aandelen zette door, de MSCI World-aandelenindex in EUR steeg 2,3% in juni. Een sterk V-vormig herstel van de economie en bedrijfswinsten achten wij een minder waarschijnlijk scenario. Ondanks alle stimulerende maatregelen verwachten wij dat het herstel op de arbeidsmarkt, de consumentenbestedingen en de bezettingsgraad van de industrie eerder schoksgewijs zal verlopen. De ontwikkeling van Covid-19 in de VS, India en Brazilië of een tweede golf in Europa zijn onzekere factoren. Net als de termijn waarop een werkzaam medicijn of vaccin beschikbaar zal zijn. Door de opgelopen waardering van aandelen en de verwachting dat het economisch herstel langer zal duren, blijft de weging van de categorie aandelen licht onder het gemiddelde. Op regioniveau vinden we de VS en opkomende markten minder aantrekkelijk. Binnen ontwikkelde markten zijn we neutraal voor Japan en Europa.

Ontdek fondsen uit deze regio

Noord-Amerika

Het aantal coronabesmettingen blijft een punt van zorg voor het herstel van de Amerikaanse economie. De werkloosheid is weliswaar afgenomen, maar is nog steeds hoog. Als gevolg daarvan consumeren gezinnen historisch gezien weinig. De centrale bank (Fed) blijft bereid in te grijpen om de negatieve economische effecten van Covid-19 op te vangen als vanuit de overheid extra stimuleringsmaatregelen stilvallen. De politieke spanning met China en het wegzakken van president Trump in de peiling voor de presidentsverkiezing draagt bij aan de verwachting van een woelige herstelfase. Amerikaanse aandelen zijn hoog gewaardeerd waardoor we voor de VS een minder dan gemiddeld gewicht handhaven. Tegelijkertijd heeft de dominante US-technologiesector de beste kaarten in handen bij een langere Covid-19 besmettingsgolf.

Ontdek fondsen uit deze regio

Europa

De versoepeling van beperkende coronamaatregelen leidde tot een duidelijke economische opleving en beter dan verwachte cijfers. De Europese arbeidsmarkt is minder verzwakt dan de Amerikaanse. Deze maand wordt een overeenstemming verwacht over het Europees Herstelfonds van EUR 750 miljard. De onderhandelingen over het brexitproces verlopen stroef. Het geopolitieke risico in Europa oogt nu gunstiger ten opzichte van de VS. In juni maakten Europese aandelen een inhaalslag versus de VS. Onder de huidige omstandigheden brengen we het gewicht voor Europese aandelen terug naar neutraal.

Ontdek fondsen uit deze regio

Azië Pacific

De Japanse economie kan in de tweede jaarhelft voorzichtig herstellen, gesteund door de extra stimulerende maatregelen. Verder wordt Japan minder afhankelijk van China, door productie van belangrijke goederen terug te halen naar eigen land. De lagere olieprijs is voor een olie-importerend land als Japan een meevaller. Ondanks de aantrekkelijke waardering van Japanse aandelen en het verbeterde koersbeeld brengen we onder de huidige omstandigheden het gewicht voor deze regio terug naar een gemiddeld gewicht.

Ontdek fondsen uit deze regio

Opkomende markten

Opkomende markten maakten in juni een inhaalslag door het voortgaande herstel van de Chinese economie en een zwakkere US-dollar. Vanwege de lage olieprijs, in combinatie met een lagere groei van de wereldeconomie, verwachten we dat opkomende markten relatief minder goed presteren ten opzichte van ontwikkelde markten. Het aantal Covid-19 besmettingen vlakt nog niet af in India, Brazilië en Mexico. En dan is er nog de spanning tussen China en de VS over eerdere handelsafspraken en de situatie in Hong Kong. We handhaven daarom een positie iets onder het gemiddelde gewicht voor opkomende markten.

Ontdek fondsen uit deze regio

Obligaties

Voor de gehele categorie obligaties handhaven we een hogere dan gemiddelde positie. Gezien het verbeterde sentiment op de beurzen en de extra stimulerende maatregelen die op termijn zorgen voor een stijging van de economische groei, blijft het gewicht van staatsleningen daarbinnen onder het gemiddelde. Hoogwaardige bedrijfsobligaties (Credits) blijven op een hoger dan gemiddeld gewicht vanwege het opkoopprogramma van de ECB en andere centrale banken. High yield-obligaties blijven ook op een hoger dan gemiddeld gewicht. De risico-opslag - en daarmee de rentevergoeding - is de afgelopen periode voor beide beleggingsklassen wel minder aantrekkelijk geworden. Obligatiebeleggers lijken daarmee ook al veel goed nieuws in te prijzen. High Yield kan blijven renderen als de economische ontwikkelingen op termijn gaan herstellen en centrale banken risicovolle bedrijfsobligaties blijven opkopen.

Ontdek onze obligatiefondsen

Zelf vergelijken met de fondsselector

Ben je op zoek naar bepaalde eigenschappen in een beleggingsfonds? Gebruik de Fondsselector om uit het grote fondsaanbod een kleine, overzichtelijke selectie te filteren en kies díe fondsen waarin jij wilt beleggen.
Ga naar de fondsselector

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten