Mei 2022

Market Update

  • Sentiment beleggers onder druk door inflatie- en renteontwikkeling
  • Sterke beweging richting defensieve waardeaandelen
  • Aandelen blijven overwogen, obligaties blijven op een gemiddeld gewicht

Terugblik

Net als in maart presteerden grondstoffen opnieuw erg goed met een stijging van ruim 10%. De geopolitieke ontwikkelingen en de sancties tegen Rusland zijn nog steeds de belangrijkste oorzaak daarvan. Als reactie op de oplopende inflatie steeg de rente verder. Obligatiebeleggers ervaren tot op heden een van de slechtste jaren sinds de jaren tachtig. Oplopende rente zorgt voor koersdaling van bestaande obligaties. Staatsobligaties daalden 2,7% afgelopen maand. Bedrijfsobligaties zelfs 4,5%. Het sentiment bij aandelenbeleggers draaide waardoor de wereldwijde MSCI-aandelenindex (in EUR) uiteindelijk 7,3% verloor in april.

Aandelen wereldwijd: blijft bovengemiddeld gewicht

Het IMF en de Wereldbank hebben de verwachting voor de economische groei neerwaarts bijgesteld naar respectievelijk 3,6% en 3,2%. De wereldeconomie ervaart turbulentie; de zorgen over de afzwakkende groei nemen toe en de inflatie loopt op. Ons basis-scenario staat onder druk door een aantal factoren. Ten eerste kan een volledige boycot vanuit Europa van Russische energie zorgen voor een recessie in de Eurozone. Verder kan een agressiever rentebeleid van centrale banken om de inflatie te bestrijden tot een verdere herwaardering op de financiele markten kunnen leiden. En tot slot kan de afnemende economische groei in China, in combinatie met het strenge Covid-beleid, de komende kwartalen behoorlijke invloed hebben op de ontwikkeling van de wereldeconomie. Enerzijds in de aanvoerketen en anderzijds door de aanpassing van de wisselkoersverhouding van de Renminbi.

We zien door bovenstaande factoren dat meer defensieve sectoren zoals bijvoorbeeld farmacie, nutsbedrijven en vastgoedaandelen aan kracht winnen. Fundamenteel is de economische ontwikkeling nog goed maar het sentiment neemt af. Waardeaandelen kunnen onder deze omstandigheden relatief beter presteren. Aandelen als geheel blijven daarom op een meer dan gemiddeld gewicht. Daarbinnen houden we de positie voor de VS en Japan op iets boven het gemiddelde. Voor Europa en opkomende markten handhaven we het gemiddeld gewicht.

Ontdek fondsen uit deze regio

Noord-Amerika: gewicht blijft iets boven het gemiddelde

Amerikaanse aandelen daalden 8,7% in april. De inflatie is nog steeds boven de 5%. De arbeidsmarkt is zo sterk dat een situatie van hogere looneisen en prijzen dreigt. De centrale bank is vastberaden om rentes verder te gaan verhogen tot het moment dat een van deze situaties verbetert. Zeker nu consumenten beginnen te merken wat het effect is van een lagere koopkracht door de opgelopen inflatie. De Amerikaanse economie presteert nog goed en kan in 2022 verder groeien. Eventuele renteverhogingen zouden die groei niet onmiddellijk moeten verstoren. Wij handhaven daarom het gewicht voor Amerikaanse aandelen op iets boven het gemiddelde.

Ontdek fondsen uit deze regio

Europa: voortzetting gemiddeld gewicht

Europese aandelen sloten de maand af met een verlies van 2,5%. De economische activiteit in de eurozone is aan het vertragen. De vooruitzichten worden getemperd door de druk op de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne en de lockdown maatregelen in China.

De verdeling van de gelden van het Europees herstelfonds zullen de komende periode nog steeds economisch een impuls geven. Op middellange termijn komt daar vanuit de EU een aanvullende impuls bij door investeringen in de energie- en defensiesector. De verwachte winstgroei bij bedrijven biedt nog voldoende potentieel en de waardering is relatief aantrekkelijk. De ECB heeft aangegeven bereid te zijn de rente mogelijk deze zomer te verhogen bij verbreding van de inflatiedruk. Wij handhaven het gewicht voor Europese aandelen op gemiddeld.

Ontdek fondsen uit deze regio

Azië Pacific: bovengemiddeld gewicht

De Japanse beurs verloor 3,5% in april. De Japanse centrale bank blijft de economie stimuleren waar elders in de wereld wordt afgeremd. De verwachting voor de economische groei voor dit jaar is neerwaarts bijgesteld naar 2,6% tot 3%. Er staat druk op de Japanse regering om het economisch herstel te versnellen. Premier Kishida heeft een omvangrijk pakket stimulerende maatregelen aangekondigd waarbij overheid en bedrijfsleven samen moeten gaan optrekken. De groei van de export naar overige landen moet de komende periode doorzetten. De lagere koers van de Yen t.o.v. andere valuta kan dit bevorderen. In Japan is de inflatie nog steeds laag ondanks de invoer van olie en gas waarvan de prijzen zijn opgelopen. Vanwege de relatief aantrekkelijke waardering van Japanse aandelen en de hoge samenhang met vooralsnog gezonde wereldwijde economische groei, handhaven we het gewicht voor deze regio op boven het gemiddelde.

Ontdek fondsen uit deze regio

Opkomende markten: gemiddeld gewicht

De aandelen van opkomende markten daalden 3,5% in april. In China worden de negatieve gevolgen van de nieuwe lockdownmaatregelen zichtbaar in de industrie en dienstensector. Als reactie op de economische krimp worden nieuwe stimulerende acties van de Chinese overheid verwacht om de economische cijfers te verbeteren. De Chinese overheid wil de komende kwartalen structurele hervorming doorvoeren en tegelijkertijd de traditionele groeisectoren vastgoed, productie en infrastructuur stimuleren. Wij handhaven het gemiddelde gewicht voor deze regio.

Ontdek fondsen uit deze regio

Obligaties: blijven op een gemiddeld gewicht

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne vergroot de tegenwind voor de wereldwijde economische groei. De opgelopen inflatie zorgt voor een minder stimulerend beleid van centrale banken en meer bereidheid om renteverhogingen door te voeren. Hoewel wij inschatten dat de renteverhogingen zijn ingeprijsd in ontwikkelde markten, sluiten we niet uit de rente nog wat kan oplopen.

Bedrijfswinsten zijn nog sterk en consumenten komen goed uit de pandemie. De centrale banken willen de inflatie en opwaartse druk op lonen beteugelen door een minder stimulerend monetair beleid te voeren. Wereldwijde staatsobligaties verloren door de oplopende rente uiteindelijk 2,9% in april. Bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid (credits) verloren zelfs 4,5%. De risicovollere high yield-obligaties eindigden de maand met een daling van 3,8%.

Voor obligaties als geheel blijven we op een gemiddeld gewicht. Daarbinnen handhaven we voor staatsleningen een gemiddeld gewicht. Wij verwachten dat toekomstige renteverhogingen door de markt inmiddels grotendeels verwerkt zijn. De positie voor hoogwaardige bedrijfsobligaties (credits) blijft gemiddeld. Door de recente wijziging in de retoriek van centrale banken zijn de renteopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties opgelopen. De positie van High Yield blijft ook op een gemiddeld gewicht.

Ontdek onze obligatiefondsen

Zelf vergelijken met de fondsselector

Ben je op zoek naar bepaalde eigenschappen in een beleggingsfonds? Gebruik de Fondsselector om uit het grote fondsaanbod een kleine, overzichtelijke selectie te filteren en kies díe fondsen waarin jij wilt beleggen.
Ga naar de fondsselector

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten