Januari 2023

Market Update

  • ECB blijft gefocust op inflatiebestrijding
  • Fed verrast financiële markten
  • Aandelen terug naar neutraal gewicht, obligaties blijven op meer dan gemiddeld gewicht

Terugblik december

In december kwam de opleving van de aandelenmarkten tot een einde. De index voor wereldwijde aandelen MSCI World verloor afgelopen maand 7,6% (in EUR). Voor het hele jaar was het verlies 12,8% (in EUR). December was een negatieve maand voor de meeste beleggingscategorieën. Obligaties stonden onder druk van de oplopende rentes. Wereldwijde staatsleningen verloren 2,0% (in EUR), bedrijfsobligaties van goede kwaliteit daalden 0,9% (in EUR). High yield, de risicovollere bedrijfsobligaties verloren 0,2%. Obligaties sluiten daarmee een van de slechtste beleggingsjaren in de historie af. In 2022 verloren wereldwijde staatsleningen 14,1% (in EUR), bedrijfsobligaties van goede kwaliteit 16,3% en high yield 13,4%. Grondstoffen en olie eindigden december weliswaar met een klein verlies maar waren in 2022 de grote winnaars met een stijging van respectievelijk 34,2% en 27,6% (in USD).

Wereldwijd is de economische groei geleidelijk aan het verzwakken. De inflatie is afgenomen in verschillende regio’s maar nog steeds op een te hoog niveau. Daarom richten centrale banken hun aandacht nog steeds op het verlagen van de inflatie in plaats van het ondersteunen van de economie.

Zwakkere dollar

Gedurende een lange periode was de kracht van de Amerikaanse economie en het renteverschil met andere landen een verklaring voor de kracht van de dollar. Beleggers realiseren zich dat dat verschil gaat afnemen. Dit resulteerde in het vierde kwartaal al in een lagere dollarkoers ten opzichte van andere valuta. Een zwakkere dollar zal uiteindelijk een positieve uitwerking op de herwaardering van aandelen in opkomende markten kunnen hebben. Maar dat effect wordt momenteel getemperd door de gevolgen van het gewijzigde Covid-beleid in China.

Waar het uiteindelijk positief is dat China haar Covid-maatregelen opheft, is er op korte termijn de verzwakking van de Chinese economie. Het enorm hoge aantal besmettingen verstoort de productie, consumentenbestedingen en zorgt voor een terugval in bepaalde dienstverlening. De problemen in de Chinese vastgoedsector houden aan en maken verdere stimulerende acties vanuit de overheid noodzakelijk.

Fed verrast met rentemaatregelen

In de VS zijn de economische vooruitzichten aan het afnemen. Een deel van de arbeidsmarkt is nog sterk maar de maakindustrie en de huizenmarkt zijn duidelijk aan het verzwakken. De Amerikaanse centrale bank zal vanwege het hoge inflatieniveau doorgaan met renteverhogingen tot een hoger dan eerder verwacht niveau. Het natuurlijke gevolg hiervan is een verdere economische afkoeling en uiteindelijk oplopende werkloosheid. Ons basisscenario is dat de Amerikaanse economie dit jaar een harde landing gaat maken; een plotselinge, snelle krimp na een lange periode van economische groei.

ECB blijft gefocust op inflatiebestrijding

In de eurozone tonen de leidende economische indicatoren een kleine verbetering nadat ze de afgelopen 5 maanden op rij waren afgenomen. De energiecrises en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne blijven zichtbaar bij ondernemers en consumenten. Als reactie op de energiecrisis hebben overheden steunmaatregelen geboden voor huishoudens en bedrijven. Een daling van de energieprijzen zorgde ervoor dat de inflatie in de eurozone afnam tot net onder de 10%. Voor de Europese Centrale Bank is dat nog steeds een te hoog inflatieniveau. De ECB gaat verdere renteverhogingen doorvoeren in de komende 6-12 maanden en accepteert dat dat ten koste gaat van de economische ontwikkeling. De ECB voelt zich gesteund in haar beleid doordat zij verwachten dat de inflatie tot 2025 boven de 2% zal liggen.

Beleggingscategorieën

Wij verwachten dat de financiële markten de komende periode beweeglijk zullen blijven. Verder verwachten we een nieuwe impuls vanuit de transitie naar een duurzamere economie. Voor aandelen als geheel zijn we terug naar een gemiddeld gewicht. Binnen de categorie is er geen voorkeur, alle regio’s (VS, Europa, Japan en opkomende markten) hebben een gemiddeld gewicht.

Voor obligaties als geheel blijven we op een meer dan gemiddeld gewicht. De positie van staatsleningen en hoogwaardige bedrijfsobligaties (credits) blijft gemiddeld. Door de recente wijziging in de retoriek van centrale banken zijn de renteopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties opgelopen. De positie van high yield blijft op een bovengemiddeld gewicht doordat de rente- en risicopremies nog aantrekkelijk zijn.

Zelf vergelijken met de fondsselector

Ben je op zoek naar een beleggingsfonds in een bepaalde categorie of regio? Gebruik de Fondsselector om uit het grote fondsaanbod een kleine, overzichtelijke selectie te filteren en kies díe fondsen waarin jij wilt beleggen.
Ga naar de fondsselector