Juli 2021

Market Update

  • Aantrekkende investeringen ondersteunen verder economisch herstel
  • Beleggers alerter op rentebeleid centrale banken
  • Geen wijzigingen: aandelen blijven neutraal, obligaties blijven onderwogen

Aandelen wereldwijd: blijven op gemiddeld gewicht

In juni werd een volgende stap genomen in het verder heropenen van de ontwikkelde economieën. De toenemende vaccinatiegraad en afgenomen besmettingen maakten dit mogelijk. De ontwikkelingen rondom nieuwe varianten van het virus blijft men nauwlettend volgen.

Het positieve sentiment voor wereldwijde aandelen nam afgelopen maand toe. De wereldwijde MSCI aandelenindex steeg met 4,6%. Grondstoffen waren de best presterende categorie met een plus van 6,9% en dat kwam vooral door de ontwikkeling van de olieprijs. Vrijwel alle andere grondstoffen daalden in waarde.

Wij verwachten de komende maanden een voortgang van het economische herstel. Aantrekkende investeringen, een herstellende arbeidsmarkt en een verdere inhaalslag van particuliere bestedingen zullen dit ondersteunen. Daardoor blijven de vooruitzichten voor bedrijfswinsten gunstig. Met name de Europese economie moet kunnen profiteren van een verbeterende wereldhandel. Mededelingen vanuit de belangrijkste centrale banken rondom het toekomstige rentebeleid kunnen in de tweede jaarhelft voor toenemende beweeglijkheid op de obligatiemarkt gaan zorgen met stijgende kapitaalmarktrentes tot gevolg.

Binnen aandelen blijven we om die reden bij een overwogen positie voor Europa en Japan. Voor opkomende markten handhaven wij het neutrale gewicht. Amerikaanse aandelen blijven op een minder dan gemiddeld gewicht. Voor aandelen als geheel blijven we op een gemiddeld gewicht.

Ontdek fondsen uit deze regio

Noord-Amerika: minder dan gemiddeld gewicht

Het positieve beurssentiment in juni werd in belangrijke mate bepaald door de centrale bank. Die gaf aan in 2023 twee renteverhogingen te verwachten. Het rentebeleid blijft voorlopig gericht op het verbeteren van de arbeidsmarkt. Daarbij lijkt de Fed een tijdelijk hogere inflatie te accepteren. De economische groei zet inmiddels door maar in een lager tempo. De hoge waardering van Amerikaanse (tech)aandelen heeft de markt niet weerhouden van het vestigen van nieuwe beursrecords. Wij handhaven voor Amerikaanse aandelen een minder dan gemiddeld gewicht.

Ontdek fondsen uit deze regio

Europa: bovengemiddeld gewicht

De Europese economie liet sterke groeicijfers zien op het gebied van de industrie en de arbeidsmarkt. Wij verwachten dat dit aanhoudt in de tweede helft van 2021. De verdeling van de gelden van het Europees herstelfonds, gedeeltelijke besteding van spaargeld van Europese huishoudens en aantrekkende bedrijfsinvesteringen zullen de kar trekken. De export verbetert door toenemende wereldwijde vraag. De verwachte winstgroei bij bedrijven voor volgend jaar biedt nog voldoende opwaarts potentieel. Wij houden het gewicht voor Europese aandelen daarom iets boven het gemiddelde.

Ontdek fondsen uit deze regio

Azië Pacific: bovengemiddeld gewicht

De Japanse beurs bleef in juni uiteindelijk vrijwel gelijk. Het aantal Covid-19 besmettingen en trage vaccinatietempo blijft een punt van aandacht. De export groeit wel onder invloed van de aantrekkende wereldeconomie maar de export naar de VS en Europa moet nog op gang komen. De Japanse industrie groeide, maar minder sterk dan in mei. Lockdownmaatregelen en verstoring in de toevoer spelen hier een rol. Vanwege de relatief aantrekkelijke waardering van Japanse aandelen en de hoge samenhang met aantrekkende globale economische groei, handhaven we een meer dan gemiddeld gewicht voor deze regio.

Ontdek fondsen uit deze regio

Opkomende markten: gemiddeld gewicht

In juni presteerden opkomende markten ondanks een stijging van 3,3% minder goed dan wereldwijde aandelen. De groei van de Chinese economie zette door maar in een lager tempo. Oorzaken waren de afnemende exportorders, een lagere kredietgroei en een regionale opleving van Covid-19. De Chinese regering heeft verder maatregelen genomen om speculatie in essentiële grondstoffen te bemoeilijken om zo oplopende productiekosten af te remmen. Het blijft een uitdaging voor de overheid om de groei te ondersteunen en tegelijkertijd de oververhitte sectoren te ontzien. Een verdere voortzetting van de economische groei en bedrijfswinsten wordt voor deze regio verwacht als de importprijzen later dit jaar dalen door een verbeterde toevoer in de wereldhandel. Wij handhaven het gemiddelde gewicht voor deze regio.

Ontdek fondsen uit deze regio

Obligaties: minder dan gemiddeld gewicht

In juni daalde, onder aanvoering van de VS, de kapitaalmarktrente. Wereldwijde staatsobligaties stegen daardoor met 0,5%. Bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid (credits) stegen met 1,1%%. De risicovollere high yield-obligaties sloten 0,8% hoger. Wij sluiten niet uit dat de rente op staatsobligaties op termijn weer verder oploopt. Enerzijds door de verbeterde economische vooruitzichten en anderzijds doordat de inflatieverwachtingen geleidelijk weer omhoog kruipen

Voor obligaties als geheel handhaven we een minder dan gemiddeld gewicht. Daarbinnen blijft het gewicht van staatsleningen onder het gemiddelde. De positie voor hoogwaardige bedrijfsobligaties (credits) blijft ook onder het gemiddelde. Door de forse daling van de renteopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties, alsmede de hoge gevoeligheid voor een oplopende rente, zijn de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie minder uitbundig geworden. High Yield blijft op een gemiddeld gewicht. Deze categorie is minder gevoelig voor een oplopende rente en kan blijven renderen als de economische ontwikkelingen op termijn verder herstellen.

Ontdek onze obligatiefondsen

Zelf vergelijken met de fondsselector

Ben je op zoek naar bepaalde eigenschappen in een beleggingsfonds? Gebruik de Fondsselector om uit het grote fondsaanbod een kleine, overzichtelijke selectie te filteren en kies díe fondsen waarin jij wilt beleggen.
Ga naar de fondsselector

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten