Goed voorbereid starten met beleggen

Als u gaat beleggen hoopt u vanzelfsprekend op een mooi rendement. Beleggen biedt u geen garantie dat u altijd het gewenste rendement behaalt. Door de juiste risico’s te kiezen kunt u een mooi rendement behalen.

Wat is risico?

Ga verstandig om met risico’s

Als u begint met beleggen staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Zo kiest u het risico dat u wilt lopen. Risico’s horen bij beleggen. Door verstandig om te gaan met risico’s kunt u een mooi rendement behalen. Onder beleggingsrisico wordt verstaan: de kans op waardedaling van uw vermogen. Verschillende omstandigheden beïnvloeden dit risico. In het algemeen geldt: hoe hoger het neerwaarts risico van een belegging, des te hoger het verwacht rendement. Door meer risico te nemen kunt u dus een hoger rendement behalen. Het verwacht rendement van een belegging wordt onder andere berekend aan de hand van resultaten uit het verleden. Let wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Meer risico betekent grotere schommeling in waarde van uw vermogen. Echter, u maakt pas daadwerkelijk verlies als u met verlies verkoopt.

Soorten risico's

Als u gaat beleggen hoopt u vanzelfsprekend op een mooi rendement. Beleggen biedt u geen garantie dat u altijd het gewenste rendement behaalt. Door de juiste risico’s te kiezen kunt u een mooi rendement behalen. Lees verder ...

Beperking risico's

Verschillende soorten beleggingen met hoger of lager risico

Er zijn verschillende soorten beleggingen. Naast verwacht rendement is er ook een verwacht risico van een belegging. Aandelen bieden een hoger verwacht rendement, maar zijn doorgaans risicovoller dan obligaties. De categorie waarin u belegt bepaalt mede de hoeveelheid risico die u loopt. Hoe meer risico u loopt, des te hoger de rendementsverwachting.

Het verwacht rendement hangt af van de categorie waar u in belegt. Voorbeelden van categorieën zijn aandelen en obligaties. Voor aandelen geldt meestal 5 tot 10% verwacht rendement en voor obligaties 4 tot 7% verwacht rendement, berekend over een periode van 10 tot 15 jaar en gebaseerd op historische gegevens. Let wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Lees verder ...

Het Essentiële Informatiedocument

Robeco is wettelijk verplicht om belangrijke informatie te bieden over beleggingen. Een vast onderdeel binnen deze informatie is de risicometer. 

Bekijk het Essentiële Informatiedocument goed voordat u start met beleggen. Deze informatie kunt u per fonds vinden via de fondsselector.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten