Robeco gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren, om informatie via social media te kunnen delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door op akkoord te klikken of verder te gaan op deze site stemt u hiermee in. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

AKKOORD

Door verder te gaan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op deze website. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

Goed voorbereid starten met beleggen

Als u gaat beleggen hoopt u vanzelfsprekend op een mooi rendement. Beleggen biedt u geen garantie dat u altijd het gewenste rendement behaalt. Door de juiste risico’s te kiezen kunt u een mooi rendement behalen.
 
 • Ga verstandig om met risico’s

  Als u begint met beleggen staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Zo kiest u het risico dat u wilt lopen. Risico’s horen bij beleggen. Door verstandig om te gaan met risico’s kunt u een mooi rendement behalen. Onder beleggingsrisico wordt verstaan: de kans op waardedaling van uw vermogen. Verschillende omstandigheden beïnvloeden dit risico. In het algemeen geldt: hoe hoger het neerwaarts risico van een belegging, des te hoger het verwacht rendement. Door meer risico te nemen kunt u dus een hoger rendement behalen. Het verwacht rendement van een belegging wordt onder andere berekend aan de hand van resultaten uit het verleden. Let wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Meer risico betekent grotere schommeling in waarde van uw vermogen. Echter, u maakt pas daadwerkelijk verlies als u met verlies verkoopt.

  • Soorten risico’s

   Er zijn verschillende soorten risico’s als u gaat beleggen.

   Marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, kredietrisico en valutarisico zijn soorten risico die u als belegger kunt lopen.

  • Risico’s beperken en beheersen

   Ga verstandig om met risico’s als u gaat beleggen. Het beheersen en beperken van risico is belangrijk.

   Dit kunt u doen op verschillende manieren. Spreiding, het soort belegging en uw beleggingstermijn dragen bij aan het beheersen en beperken van risico’s.

  • Duidelijk en eerlijk

   Duidelijke en eerlijke informatie

  Essentiële Beleggersinformatie

  Robeco is wettelijk verplicht om belangrijke informatie te bieden over beleggingen. Een vast onderdeel binnen deze informatie is de risicometer. 

  Bekijk de Essentiële Beleggersinformatie goed voordat u start met beleggen. Deze informatie kunt u per fonds vinden via de fondsselector.

 • Emotie is een slechte raadgever

  Economische situatie

  Economische omstandigheden kunnen zorgen voor waarde schommelingen van uw vermogen. Dit wordt ook wel marktrisico genoemd.

  Naast de algemene economische omstandigheden kunnen ook politieke omstandigheden de resultaten van beleggingen beïnvloeden.

  Koersen van beleggingsfondsen kunnen schommelen. Dit wordt koersrisico genoemd. Het risico op koersschommelingen is hoog bij beleggingsfondsen. Houd daarom altijd rekening met een mogelijke waardedaling als gevolg van koersschommelingen.

  Liquiditeitsrisico

  Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen.

  Beperkte liquiditeit binnen een beleggingsfonds kan ertoe leiden dat beleggingen tegen een lagere koers verkocht moeten worden, om toch aan voldoende liquide middelen te komen. Uiteindelijk kan een gebrek aan liquiditeit leiden tot het beperken of stoppen van aankopen en verkopen van aandelen in een beleggingsfonds.

  Kredietrisico

  Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij of de bank van de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

  Kredietrisico treedt op bij beleggingen zoals obligatiefondsen. Obligatiefondsen kunnen verschillen in kredietwaardigheid. Een lagere kredietwaardigheid betekent doorgaans een hoger verwacht rendement. Obligatiefondsen met een lagere kredietwaardigheid zijn in het algemeen gevoeliger voor korte termijnontwikkelingen van ondernemingen en de markt dan obligatiefondsen met een hogere kredietwaardigheidsbeoordeling.

  Valutarisico

  Het valutarisico betreft het risico van veranderingen in de verlies- en winstrekening of de balans van een beleggingsfonds, door een mutatie van een valuta.

  Een beleggingsfonds kan beleggen in verschillende valuta (geldsoorten) anders dan de euro. De geldsoort waarin het aandeel aangehouden wordt (bijvoorbeeld een dollar), kan schommelen ten opzichte van de eurokoers. Om het risico van koersdalingen van een dollar te beperken, kunnen fondsmanagers het valutarisico afdekken. Zij kunnen dit op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door te werken met valutaopties.

  Wat is een beleggingsfonds?

  Concentratierisico

  Dit is het risico dat een te groot deel van het vermogen geconcentreerd blijkt te zijn. Indien de debiteur failliet mocht gaan, zijn de gevolgen aanzienlijk groter dan indien het vermogen meer gespreid belegd is.

  Belegt u in één aandeel dan loopt u in principe 100% risico, er is namelijk kans dat u alle inleg verliest. Als u belegt in een beleggingsfonds, dan spreidt u het risico over verschillende aandelen. Een beleggingsfonds kunt u zien als een “mandje” met daarin verschillende aandelen. Gaat het met één van de aandelen niet goed, dan kunnen de andere aandelen in het mandje dit opvangen.

 • Verschillende soorten beleggingen met hoger of lager risico

  Er zijn verschillende soorten beleggingen. Naast verwacht rendement is er ook een verwacht risico van een belegging. Aandelen bieden een hoger verwacht rendement, maar zijn doorgaans risicovoller dan obligaties. De categorie waarin u belegt bepaalt mede de hoeveelheid risico die u loopt. Hoe meer risico u loopt, des te hoger de rendementsverwachting.

  Het verwacht rendement hangt af van de categorie waar u in belegt. Voorbeelden van categorieën zijn aandelen en obligaties. Voor aandelen geldt meestal 5 tot 10% verwacht rendement en voor obligaties 4 tot 7% verwacht rendement, berekend over een periode van 10 tot 15 jaar en gebaseerd op historische gegevens. Let wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!

  Spreiden, Spreiden, spreiden

  Spreiding

  U kunt de risico’s beperken door uw beleggingen goed te spreiden. Over verschillende soorten beleggingen bijvoorbeeld, of over meerdere landen en sectoren.

  Fondsbeleggen maakt spreiding eenvoudig. Binnen een beleggingsfonds belegt u gespreid over verschillende bedrijven, sectoren en landen.

  Risicobeperking en rendement

  Beleggingstermijn

  Bij beleggen is het verstandig om naar de lange termijn te kijken.

  In het algemeen geldt: hoe langer u geld kunt missen, hoe meer risico u kunt lopen. U hebt dan meer tijd om eventuele slechte periodes qua rendement goed te maken.