Robeco gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren, om informatie via social media te kunnen delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door op akkoord te klikken of verder te gaan op deze site stemt u hiermee in. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

AKKOORD

Door verder te gaan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op deze website. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

Soorten risico's

Soorten risico's

20 sep 2018 | Uw Geld1005 views

Risico’s horen bij beleggen. En risico’s zijn er in alle soorten en maten. Wij maken onderscheid tussen marktrisico, koersrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, kredietrisico en valutarisico. Als je gaat beginnen met beleggen is het verstandig om hier alvast iets vanaf te weten. Daarom hebben wij alle soorten risico’s die je als belegger kan lopen voor je op een rijtje gezet.

Koersrisico

Koersen van beleggingsfondsen zijn ook aan schommelingen onderhevig. Dit wordt koersrisico genoemd. Het risico op koersschommelingen is hoog bij beleggingsfondsen. Houd daarom altijd rekening met een mogelijke waardedaling als gevolg van koersschommelingen.

Marktrisico

Economische omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de waarde van je belegde vermogen aan schommelingen onderhevig is. Dit wordt marktrisico genoemd. Naast de algemene economische omstandigheden kunnen ook politieke omstandigheden de resultaten van beleggingen beïnvloeden. Ook dit valt onder de noemer marktrisico.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat een partij, bijvoorbeeld een beleggingsfonds, over onvoldoende middelen beschikt om aan zijn directe verplichtingen te voldoen. Beperkte liquiditeit binnen een beleggingsfonds kan ertoe leiden dat beleggingen tegen een lagere koers verkocht moeten worden, om toch aan voldoende liquide middelen te komen. Uiteindelijk kan een gebrek aan liquiditeit leiden tot het beperken of stoppen van aankopen en verkopen van aandelen in een beleggingsfonds. En dat zorgt ervoor dat de noodzakelijke mutaties in zo’n fonds niet meer kunnen plaatsvinden.

Concentratierisico

Het concentratierisico is het risico dat een te groot deel van het vermogen geconcentreerd en dus niet voldoende gespreid blijkt te zijn. Indien een grote debiteur failliet mocht gaan, zijn de gevolgen aanzienlijk groter dan indien het vermogen meer gespreid belegd is over meerdere debiteuren. Beleg je in één aandeel? Dan loop je in principe 100% risico, er is namelijk kans dat je alle inleg verliest. Beleg je in een beleggingsfonds? Dan spreid je het risico over een groot aantal aandelen. Een beleggingsfonds kan je zien als een ‘mandje’ met daarin aandelen van vele verschillende bedrijven. Gaat het met één van die bedrijven niet goed, dan kunnen de andere aandelen in het mandje dit opvangen.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij of de bank van de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen. Kredietrisico treedt op bij beleggingen in bijvoorbeeld obligatiefondsen. Obligatiefondsen kennen verschillen in kredietwaardigheid. Een lagere kredietwaardigheid betekent doorgaans een hoger verwacht rendement. Obligatiefondsen met een lagere kredietwaardigheid zijn in het algemeen gevoeliger voor korte termijn ontwikkelingen van ondernemingen en de markt dan obligatiefondsen met een hogere kredietwaardigheidsbeoordeling.

Valutarisico

De wisselkoers van de geldsoort waarin een aandeel aangehouden wordt (bijvoorbeeld dollars) kan schommelen ten opzichte van de eurokoers. Het risico dat dit met zich meebrengt noemen we valutarisico. Om het valutarisico van koersdalingen van bijvoorbeeld de dollar te beperken kunnen fondsmanagers dit afdekken. Zij kunnen dat op verschillende manieren doen, onder andere door te werken met valutaopties. Die vormen een soort verzekeringspremie tegen wisselkoersveranderingen.

Prospectus

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Wanneer je de risico’s van een beleggingsfonds wil inzien zijn deze altijd terug te vinden in de prospectus(sen) van de fonds(en) waarin je wil beleggen.

Heb je vragen?

In de praktijk is de kans niet zo groot dat je dagelijks met deze risico’s te maken krijgt. Maar het is goed om van alle mogelijke (soorten) risico’s op de hoogte te zijn. Krijg je er toch mee te maken, en heb je daarom nog vragen? Dan kan je deze stellen op ons beleggersforum in Mijn Robeco.