Robeco gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren, om informatie via social media te kunnen delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door op akkoord te klikken of verder te gaan op deze site stemt u hiermee in. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

AKKOORD

Door verder te gaan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op deze website. Meer informatie en cookie-instellingen aanpassen.

 

Juridische informatie

Op deze pagina leest u juridische informatie die voor u, als (potentiële) klant van Robeco Institutional Asset Management B.V. (hierna: Robeco) relevant kan zijn. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar contact@robeco.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 010 - 224 11 99.

Voorwaarden

Hieronder vindt u onze voorwaarden in pdf formaat:


De beleggingsproducten die u bij ons kunt aanhouden hebben ook eigen voorwaarden. U vindt deze in de prospectussen van deze producten, die te raadplegen zijn via de Fondsselector.

Extra informatie over beleggingsdiensten

Voor beleggende klanten heeft de wetgever regels opgesteld waar iedere financiële instelling zich aan moet houden. Deze regels gelden in geheel Europa als uitvloeisel van de zogenaamde MiFID. De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese richtlijn die per 1 november 2007 van kracht is, met als belangrijk doel om meer bescherming te bieden aan particuliere beleggers.

De belangrijkste regels uit deze richtlijn zijn:

Orderuitvoeringsbeleid

Robeco zal bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen, rekening houdend met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Kortom: uw orders worden zo veilig, snel en goedkoop mogelijk uitgevoerd.

Zie voor meer informatie ons Orderuitvoeringsbeleid.

Belangenconflicten

Binnen beleggingsondernemingen kunnen belangentegenstellingen bestaan of ontstaan. Het kan hierbij gaan om tegengestelde belangen tussen de onderneming en haar cliënten of tussen (groepen) cliënten onderling. Daarbij kan koersgevoelige informatie, maar ook andere vertrouwelijke informatie over een (rechts)persoon, vennootschap, instelling of klant die niet openbaar mag worden gemaakt een rol spelen. Daarnaast kunnen nevenfuncties van medewerkers, giften, het mixen van privé en zakelijke belangen, etc. belangentegenstellingen veroorzaken. Robeco heeft beleid gedefinieerd en interne maatregelen genomen om de belangen van de klanten te behartigen. Zo zijn er Chinese Walls gecreëerd tussen

 • de organisatorische onderdelen binnen de Robeco Groep,
 • de Robeco Groep en de Rabobank; en
 • de Robeco Groep en grootaandeelhouder ORIX.
Ook zijn er regels geformuleerd om belangenverstrengelingen te voorkomen.
Tevens is vastgesteld hoe er binnen Robeco met vertrouwelijke informatie moet worden omgegaan.

Vergoedingen

Aan beleggen in Robecofondsen zijn kosten verbonden. U betaalt (a) fondskosten en (b) dienstverleningskosten.

 • Fondskosten
  Fondskosten (of beheervergoedingen) zijn de kosten voor het dagelijkse beheer van het fonds. Deze verschillen per fonds en vindt u in het prospectus van het fonds of op onze internetpagina over het fonds. Deze vergoeding wordt standaard door het fonds ingehouden.
 • Dienstverleningskosten
  Dienstverleningskosten zijn de kosten voor uw rekening en onze service. Deze kosten hebben twee varianten:
  1. Een kwartaalvergoeding op basis van uw belegd vermogen.
  2. Transactiekosten voor uw aan- en verkopen.

Kijk op onze pagina over Kosten welke tarieven worden gehanteerd.

Cliënt classificatie

Robeco classificeert al haar klanten als niet-professioneel. Dit betekent dat wij de hoogste klantbescherming bieden voor al onze beleggingsdiensten. Klanten hebben wettelijk het recht Robeco te verzoeken als professionele klant te worden behandeld. Aangezien dit leidt tot een lagere klantbescherming zonder enig financieel voordeel, heeft Robeco ervoor gekozen al haar klanten als niet-professioneel te classificeren.

Robeco levert haar diensten en producten in overeenstemming met deze regels. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen op 010 - 224 11 99.

Registratie

Robeco Institutional Asset Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe’s geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Handelsregisternummer 24123167. Alle beleggingsproducten die u bij ons kunt aanhouden, zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Hiervoor zijn financiële bijsluiters en/of prospectussen opgesteld met meer informatie over het product, de kosten en de risico’s. Deze zijn verkrijgbaar via de Fondsselector.

Vragen of klachten?

Kijk op onze Service & Contact pagina voor de contactmogelijkheden. Op de pagina Klachten vindt u de informatie over de wijze waarop Robeco met klachten omgaat. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over Robeco dan kunt u deze richten aan:

Robeco
Afdeling Beleggingsservice
Postbus 2100
3000CC ROTTERDAM

U kunt ook een e-mail versturen aan: contact@robeco.nl

357126