Kwartaalupdate

Terugblik 3e kwartaal 2021

In het derde kwartaal heeft het economisch herstel doorgezet. De kracht ervan nam echter af. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de ontwikkeling van de indicatoren voor het producentenvertrouwen. De snelheid van het economisch herstel verschilt per gebied en wordt sterk beïnvloed door lokale lockdowns en de hoogte van de besmettingsgraad met de Delta variant.

Lees meer over de terugblik

Resultaten Robeco ONE

Het derde kwartaal was een kwartaal met twee gezichten. Het venijn zat in de staart voor zowel de aandelenmarkten als de obligatiemarkten. Toch behaalden de meeste beleggingscategorieën positieve resultaten. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze resultaten veelal minder uitbundig waren. De resultaten van de meer veilige obligaties varieerde van licht positief tot negatief. Dit laatste heeft met name zijn weerslag gehad op Robeco ONE Defensief dat relatief veel obligaties heeft. Van de meeste aandelenfondsen in portefeuille wist slechts een enkeling dit kwartaal het marktgemiddelde te verslaan. Dat was vooral merkbaar in de Robeco ONE Neutraal en Robeco ONE Offensief portefeuilles met relatief veel beleggingen in aandelen. De rendementen varieerden van -0,58% voor Robeco ONE Neutraal tot 0,32% voor Robeco ONE Duurzaam.

Robeco ONE Defensief

Voor Robeco ONE defensief was het een uitdagend kwartaal. Het fonds noteerde een verlies van -0,39%. Dit verlies werd grotendeels veroorzaakt door de aandelenbeleggingen, die in opkomende markten behoorlijk aan waarde verloren.

Lees meer over Robeco ONE Defensief

Robeco ONE Neutraal

Robeco ONE Neutraal verloor dit kwartaal 0,58% van zijn waarde. De positieve bijdrage van aandelenbeleggingen van ontwikkelde landen werd volledig teniet gedaan door de negatieve bijdragen uit opkomende landen en door de relatief grote positie in waardeaandelen.

Lees meer over Robeco ONE Neutraal

Robeco ONE Offensief

Ondanks dat de aandelen van ontwikkelde landen een positief rendement behaalden, leed Robeco ONE Offensief dit kwartaal een verlies van -0,57%. Dat was het gevolg van forse negatieve bijdragen uit de beleggingen in opkomende markten en van de waardeaandelen.

Lees meer over Robeco ONE Offensief

Robeco ONE Duurzaam

Robeco ONE Duurzaam behaalde dit kwartaal een positief rendement van 0,32%. De negatieve bijdragen uit de beleggingen in opkomende landen en uit waardeaandelen werden ruimschoots gecompenseerd door winsten uit beleggingen in ontwikkelde landen. Ook deed een groot deel van de fondsen in portefeuille het beter dan het marktgemiddelde.

Lees meer over Robeco ONE Duurzaam

Interview met Robeco ONE fondsmanager Ernesto Sanichar

Medefondsbeheerder Ernesto Sanichar legt uit wat er schuil gaat achter de omslag in het tweede deel van het afgelopen kwartaal. En spreekt tevens zijn verwachtingen uit.

Lees het interview

Vooruitblik

Het scenario van bovengemiddelde economische groei en oplopende inflatie (reflatie) heeft nog steeds potentie. Echter, op de korte termijn voorzien wij turbulentie door aanhoudende stijging van producentenprijzen die tot productie uitval kan leiden in minder winstgevende delen van de goederen- en dienstensector.

Lees meer over onze vooruitblik

Beleg flexibel en gemakkelijk met Robeco ONE

Gemakkelijk en flexibel beleggen in Robeco ONE? Kies dan een variant die aansluit bij jouw wensen. Plaats een aankoop. En zet de experts van Robeco ONE voor je aan het werk.

*Disclaimer: De grafiek toont het gemiddeld behaald jaarrendement vanaf start 5 oktober 2012 t/m 31 oktober 2021. Robeco ONE Duurzaam is gestart op 5 juni 2018. Er onder staat het gemiddelde (jaar)rendement na fondskosten over de aangegeven periode. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten