Kwartaalupdate

Terugblik 3e kwartaal 2020

In het derde kwartaal van 2020 bleef de wereldeconomie gevangen in een slingerbeweging tussen aanscherping van ‘social distancing’ maatregelen en geleidelijke openstellingen vanwege een duidelijke tweede golf van de Covid-19 pandemie. Die concentreerde zich vooral in Europa en opkomende markten. Desondanks werd in juni een duidelijker economisch herstel zichtbaar, waarbij groeicijfers aan de bovenkant wisten te verrassen. Dit beeld van positieve macro-economische verrassingen ten opzichte van verwachtingen bleef gehandhaafd gedurende het derde kwartaal, al volgde in september wel een lichte terugval naarmate het aantal Covid19 besmettingen in ontwikkelde markten weer toenam. De sterke overheidssteun aan huishoudens en bedrijven droeg bij aan de veerkracht. De persoonlijke inkomens van huishoudens in de Verenigde Staten stegen als gevolg van de stimulering. Het inkomen steeg met 4.7% in Augustus ten opzichte van een jaar eerder ondanks een historisch hoge werkloosheid van 7,9% aan het eind van het derde kwartaal.

Lees meer over de terugblik

Resultaten Robeco ONE

In het derde kwartaal zette het herstel op de beurzen door, al was dat wel in een gematigder tempo vergeleken met het tweede kwartaal. Verder stimulering van zowel centrale banken en overheden speelden wederom een centrale rol. Aandelen wereldwijd stegen zoals hierboven aangegeven ruim drie procent. High yield obligaties, die minder risicvol zijn dan aandelen, deden het net zo goed als aandelen, terwijl goud en aandelen die inspelen op duurzaamheidstrends het zelfs beter deden dan aandelen wereldwijd. Het resultaat is dat de rendementen op de vier Robeco ONE fondsen over het derde kwartaal bijzonder dicht bij elkaar liggen; rond de 2%.

Robeco ONE Defensief

Omdat vrijwel alle beleggingscategorieën, met daaronder ook staatsobligaties, een positief rendement genereerden, zette het herstel van Robeco ONE Defensief door. Sterker nog, ten opzichte van het begin van het jaar zijn alle verliezen goedgemaakt en staat de portefeuille nu in de plus.

Lees meer over Robeco ONE Defensief

Robeco ONE Neutraal

Het totaalrendement van de Robeco ONE Neutraal portefeuille kwam uit op ruim 2%. Daarbij zijn de eerdere verliezen nagenoeg weggepoetst. De kwartaalrendementen over het derde kwartaal lagen voor de meeste beleggingscategorieën opvallend dicht bij elkaar.

Lees meer over Robeco ONE Neutraal

Robeco ONE Offensief

Het totaalrendement voor Robeco ONE Offensief kwam uit op ruim 2%. De kwartaalrendementen over het derde kwartaal lagen voor de meeste beleggingscategorieën opvallend dicht bij elkaar. Koplopers waren aandelen en high yield-obligaties met ieder meer dan 3% rendement. Onroerend goed aandelen waren de enige categorie met een (kleine) min.

Lees meer over Robeco ONE Offensief

Robeco ONE Duurzaam

Het totaalrendement voor Robeco ONE Duurzaam kwam uit op ruim 2%. Daarmee zijn alle verliezen van eerder dit jaar weggepoetst en staat de portefeuille in de plus. In het derde kwartaal lagen de rendementen van de belangrijkste beleggingscategorieën opvallend dicht bij elkaar.

Lees meer over Robeco ONE Duurzaam

Vooruitblik

Het economisch herstel dat zich heeft aangediend zal in onze visie zich voortzetten maar in het komende kwartaal iets afvlakken.

In afwachting van een vaccin wordt de wereldwijde economie nog steeds beïnvloedt door de grilligheid van opening en sluiting van (bedrijfs)activiteiten. Het ingezette economische herstel in de VS, Europa en China verloopt wissevallig. Social distancing maatregelen blijven de economie parten spelen. Met de corona pandemie die nog voortduurt, blijft de aandacht voor het verdere herstel van de economie dan ook gericht op het tempo waarin verdere steunmaatregelen door overheden en centrale banken worden aangekondigd. Een duidelijke verkiezingsuitslag, aankondiging van een vaccin of verdere stimuleringsmaatregelen kunnen de markten een nieuwe impuls en opwaarts potentieel geven. Aandelen hebben daarom een neutraal gewicht in de portefeuilles. Inspelend op de toenemende vraag vanuit de industrie, bij verder economisch herstel van de coronacrisis, handhaven we een licht overwogen positie in grondstoffen.

Lees meer over onze vooruitblik

Beleg flexibel en gemakkelijk met Robeco ONE

Gemakkelijk en flexibel beleggen in Robeco ONE? Kies dan een variant die aansluit bij jouw wensen. Plaats een aankoop. En zet de experts van Robeco ONE voor je aan het werk.

*Disclaimer: De grafiek toont het gemiddeld behaald jaarrendement vanaf start 5 oktober 2012 t/m 31 oktober 2020. Robeco ONE Duurzaam is gestart op 5 juni 2018. Er onder staat het gemiddelde (jaar)rendement na fondskosten over de aangegeven periode. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten