Robeco ONE Defensief

Voor Robeco ONE defensief was het een uitdagend kwartaal. Het fonds noteerde een verlies van -0,39%. Dit verlies werd grotendeels veroorzaakt door de aandelenbeleggingen, die in opkomende markten behoorlijk aan waarde verloren. Het ingrijpen van de Chinese overheid bij onder andere grote high tech bedrijven werd als zeer negatief ervaren door beleggers. Dit had een behoorlijke invloed op het rendement van de portefeuille. Hierbij moet worden opgemerkt dat het door ons geselecteerde fonds, Robeco Emerging Markets, beter presteerde dan het marktgemiddelde. Ook de obligaties van opkomende landen kwamen niet ongeschonden het kwartaal door.

Het heropenen van de economie├źn leidde tot tekorten in grondstoffen, tot toeleveringsproblemen en tot personeelstekorten in sommige sectoren. Hierdoor zijn de prijzen van allerlei goederen gestegen. Omdat die prijsstijgingen een tijdelijk karakter leken te hebben, werden ze aanvankelijk genegeerd door de beleggers. De tekorten werden echter steeds nijpender en bovenal steeds zichtbaarder. Vanaf het moment dat ook de Amerikaanse centrale bank aangaf zich minder prettig te voelen bij de inflatieontwikkeling veranderde de stemming. Mede doordat de Amerikaanse centrale bank aangaf binnen niet al te lange termijn te starten met het reduceren van hun obligatie aankopen, stegen de rentes verder.

Ondanks deze vrij uitdagende beleggingsomgeving behaalden de meeste obligatiefondsen een positief resultaat. Op de belegging in obligaties van opkomende landen na wisten de door ons geselecteerde obligatiefondsen het marktgemiddelde te verslaan. Robeco Global Credits en Robeco Euro Government Bonds deden het dit kwartaal beduidend beter dan het marktgemiddelde. Onze keuze om een lager dan gemiddelde rentegevoeligheid naar Amerikaanse obligaties aan te houden droeg eveneens positief bij aan het totaalrendement.

Binnen de aandelenbeleggingen hebben wij dit kwartaal niet veel gewijzigd. Wij hebben nog steeds een voorkeur voor waardeaandelen. Helaas hebben deze beleggingen dit kwartaal wederom wat terrein prijsgegeven ten opzichte van groeiaandelen. Over het gehele jaar gemeten, hebben deze aandelen echter fors bijgedragen aan het totale rendement. De regioaccenten die wij binnen het aandelengedeelte van de portefeuille hebben aangebracht, droegen daar marginaal positief aan bij.

Over het geheel genomen was de bijdrage van de geselecteerde aandelenfondsen negatief dit kwartaal. De meeste aandelenfondsen presteerden dit kwartaal slechter dan het marktgemiddelde. Positieve uitschieters waren Robeco Global Industrial Innovation en Robeco FinTech.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten