Robeco ONE Defensief

Omdat vrijwel alle beleggingscategorieën het afgelopen kwartaal hard onderuitgingen, was ook het verlies op Robeco ONE Defensief met bijna 8% fors. Ons onderzoek wijst uit dat dit rendement historisch gezien bijzonder zeldzaam is. Het was het afgelopen kwartaal zeer lastig om met een goed gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën een rendement te realiseren dat aanzienlijk minder diep de min in dook.

Toch waren er ook een paar lichtpuntjes. De accenten die we in de portefeuille hebben aangebracht, droegen positief bij aan het portefeuillerendement. Het gewicht in high yield obligaties, die het in maart zelfs nog slechter deden dan aandelen, was vrijwel het gehele kwartaal nagenoeg nihil. Daarnaast hebben we een flinke positie genomen in Amerikaanse staatsobligaties. Samen met goud, wat ook voor enkele procenten in de portefeuille is opgenomen, waren Amerikaanse staatsobligaties de enige beleggingscategorie die een bescheiden positief rendement genereerden. Aandelen waren licht onderwogen waardoor de schade ook enigszins beperkt bleef. De enorme beweeglijkheid op de aandelenmarkten, wat leidde tot dagen van 9 en zelfs 11% stijging, weerhield ons om veel in aandelen te handelen.

Binnen de geselecteerde beleggingsfondsen was het beeld minder positief. Opnieuw bleven zogenaamde waarde-aandelen flink achter bij het marktgemiddelde. Ook Robeco US Premium Equities deed het minder goed dan het marktgemiddelde. Daar staat tegenover dat Robeco Consumer Trends en Robeco Sustainable Global Stars het wel aanzienlijk beter deden dan de markt. De vastrentende fondsen deden het doorgaans goed, maar in een enorm beweeglijke markt - die grotendeels door aandelen werd gedreven - bleef de invloed hiervan beperkt.

Richting het einde van het kwartaal hebben we, mede ingegeven door de bemoedigende cijfers omtrent het coronavirus, een aantal veranderingen in de Robeco ONE Defensief portefeuille aangebracht. Na een bijzonder lange tijd minder positief op high yield obligaties te zijn geweest, hebben we deze categorie in een aantal stappen bijgekocht. De extra rentevergoeding die wordt ontvangen, steeg tot bijna 12%, hetgeen weergeeft dat beleggers een zeer groot aantal faillissementen verwacht. Die zullen er deels komen, maar volgens ons in mindere mate dan nu wordt verwacht. Daarnaast hebben we ook het gewicht van investment grade bonds, bedrijfsobligaties met een hogere kredietwaardigheid, opgehoogd. Zowel de Federal Reserve als de ECB kopen deze bedrijfsobligaties op als onderdeel van hun stimulerende maatregelen. We hebben een groot deel van de Amerikaanse staatsobligaties verkocht, aangezien we verwachten dat de rente ook hier nu niet veel verder omlaag kan.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten