Robeco ONE Defensief

De beleggingen in aandelen waren in belangrijke mate verantwoordelijk voor het positieve rendement op Robeco ONE Defensief in het eerste kwartaal. Als gevolg van de wereldwijd stijgende rentes waren de rendementen op de vastrentende beleggingscategorieën veelal negatief.

Dat geldt met name voor (Amerikaanse) bedrijfsobligaties en bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid. De rentegevoeligheid van deze obligaties is hoog waardoor stijgende rentes een groter negatief effect hebben op de koersen. Aangezien wij verwachten dat rentes verder stijgen, hebben we de rentegevoeligheid van de portefeuille in de afgelopen maanden flink naar beneden gebracht. De gewichten in de twee genoemde beleggingscategorieën zijn dan ook duidelijk lager dan gemiddeld. Hierdoor had het negatieve effect van de stijgende rentes op de koersen van staats- en bedrijfsobligaties een beperkt effect. Deze accenten pakten dus positief uit voor het rendement van Robeco ONE defensief.

Ook binnen aandelen pakten onze accenten goed uit. Waarde-aandelen, die lange tijd zijn achtergebleven, presteerden in het afgelopen kwartaal meer dan 10% beter dan het marktgemiddelde. Deze aandelencategorie hebben we de afgelopen maanden flink opgehoogd. We verwachten dat waarde-aandelen het ook in de komende kwartalen goed blijven doen, onder meer omdat ze nog steeds goedkoper zijn dan normaal en omdat veel bedrijven in dit segment profiteren van de heropening van de economie.

Grondstoffen tenslotte lieten een gemengd beeld zien. De goudprijs stond onder druk terwijl industriële metalen, eveneens met het oog op de heropening, het juist bijzonder goed deden. Gedurende het kwartaal hebben we het gewicht van goud afgebouwd ten gunste van andere grondstoffen. Als inflatie doorkomt, denken we nog steeds dat goud toegevoegde waarde heeft in de portefeuille.

De door ons geselecteerde beleggingsfondsen presteerden beter dan de markt. Robeco US Premium Equities and Robeco Asia Pacific Equities zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden. Binnen het vastrentende gedeelte van de portefeuilles deed Robeco Euro Credit Bonds het relatief goed, ondanks de druk op de koersen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten