Robeco ONE Duurzaam

Zoals de meeste beleggingscategorieën in het eerste kwartaal flink onderuitgingen, gingen ze in het tweede kwartaal fors omhoog. Hierdoor werd een aanzienlijk deel van de verliezen uit het eerste kwartaal goedgemaakt, maar niet alles. De MSCI Wereldindex bijvoorbeeld sloot het tweede kwartaal 6% lager af ten opzichte van het begin van het jaar. Zowel de accenten die we in de portefeuille hebben aangebracht, als ook de prestaties van een aantal duurzame themafondsen, droegen positief bij aan het portefeuillerendement.

Een belangrijk accent in de portefeuille, uiteraard naast de keuze om alleen te beleggen in de meest duurzame beleggingen, is dat we een relatief groot gedeelte van de portefeuille beleggen in bedrijfsobligaties en iets voorzichter zijn met aandelen. Ons basisscenario blijft die van een economisch herstel, maar aandelen lijken van een bijzonder rooskleurig herstel uit te gaan. De kans dat eventuele tegenvallers tot een flinke koersdaling leiden is toegenomen. Hier staat tegenover dat centrale banken in grote mate bedrijfsobligaties opkopen en bereid zijn de aankopen nog verder op te schroeven mochten zich economische tegenvallers voordoen. In het tweede kwartaal droegen beide accenten per saldo positief bij aan het portefeuillerendement.

De onderliggende fondsen die we voor Robeco ONE Duurzaam hebben geselecteerd deden het per saldo goed. Binnen aandelen was het beeld enigszins gemengd. Robeco Global Sustainable Stars presteerde een stuk beter dan de brede MSCI Wereld-index, terwijl RobecoSAM Global SDG Equities juist wat achterbleef. Dat laatste mocht overigens worden verwacht aangezien dit fonds streeft naar een aanzienlijk lager risicoprofiel dan de wereld-index. Bij forse stijgingen moet dit fonds dan vaak wat terrein prijsgeven. Voor het jaar als geheel, dus inclusief de scherpe daling in maart, doet het fonds het wel beter dan het marktgemiddelde. Binnen de thematische duurzaamheidsfondsen deed vooral RobecoSAM Smart Energy het goed. Binnen het vastrentende gedeelte van de portefeuille waren de resultaten sterk. Vrijwel alle fondsen, met RobecoSAM Euro en Global SDG Credits als uitschieters, presteerden beter dan de markt.

Richting het einde van het kwartaal hebben we het gewicht in de euro verhoogd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De waarde van de euro kan stijgen als gevolg van de verdere integratie van de Eurozone. Dit moet resulteren in een regio-breed steunpakket om door de Covid19 recessie heen te komen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten