Robeco ONE Duurzaam

Het totaalrendement voor Robeco ONE Duurzaam kwam uit op ruim 2%. Daarmee zijn alle verliezen van eerder dit jaar weggepoetst en staat de portefeuille in de plus. In het derde kwartaal lagen de rendementen van de belangrijkste beleggingscategorieën opvallend dicht bij elkaar.

De accenten die we in Robeco ONE Duurzaam hebben aangebracht zorgden voor een positief effect op het totaalrendement. De overweging van bedrijfsobligaties pakte goed uit. High yield-obligaties presteerden in het derde kwartaal net zo goed als aandelen, maar met minder risico. Bedrijfsobligaties deden het daarnaast een stuk beter dan staatsobligaties.

De op duurzaamheid gerichte beleggingsfondsen die we voor Robeco ONE Duurzaam hebben geselecteerd deden het in de regel beter dan de markt als geheel. Veel overheden grijpen het herstel van de Covid19 uitbraak aan om gericht te stimuleren met een belangrijke focus op duurzaamheid. China is hiervan een belangrijk voorbeeld. Het land heeft aangekondigd CO2-neutraal te willen zijn in 2060. Dat klinkt wellicht ver weg, maar reflecteert een ambitieus verduurzaamheidsplan de komende decennia, dat ook beleggingskansen geeft.

Over het afgelopen kwartaal deden de thematische duurzaamheidsfondsen, waaronder het RobecoSAM Sustainable Global Gender Equality Impact (gericht op gelijkheid), het RobecoSAM Sustainable Healthy Living (gericht op gezondheid en het voorkomen van ziektes), het RobecoSAM Smart Energy (gericht op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen) en het RobecoSAM Sustainable Water (gericht op de beschikbaarheid van gezond drinkwater) fonds het aanmerkelijk beter dan de markt. Binnen het vastrentende gedeelte van de portefeuille deden de fondsen gericht op het bevorderen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (zoals bijvoorbeeld geen armoede, honger, goed onderwijs, etc.) het eveneens bijzonder goed.

Tot slot hebben we een aantal wijzigingen in de portefeuille aangebracht. Zo is het gewicht van bedrijfsobligaties gestaag omlaaggegaan. We verwachten nog steeds dat ze beter zullen presteren dan staatsobligaties maar de extra renteopslag die we eerder nog kregen is hard omlaag gekomen. Dat heeft gezorgd voor een mooi extra rendement, maar betekent ook dat de verwachtingen nu iets moeten worden getemperd. Daarnaast hebben we onze belegging in de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar gesloten nadat deze een flink koersstijging had laten zien. We houden uiteraard vast aan de duurzame thema’s die in de portefeuilles zijn opgenomen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten