Robeco ONE Duurzaam

Het rendement op Robeco ONE Duurzaam kwam uit op 3,3%. Gedragen door aandelen ging de portefeulle flink omhoog al zorgde de stijgende rente zeker richting het einde van het kwartaal voor wat tegenwind.

Om de negatieve effecten van de stijgende rente tegen te gaan hebben we de rentegevoeligheid ook voor Robeco ONE Duurzaam omlaag gebracht. Daar komt bij dat Robeco Global Dynamic Duration, dat aan de hand van een rekenmodel bepaalt of het de rentegevoeligheid omhoog of omlaag zal brengen, in het eerste kwartaal relatief goed presteerde.

Binnen het vastrentende gedeelte van de portefeuille presteerden ook duurzame obligaties met een lage kredietwaardigheid relatief goed. Deze high yield obligaties hebben een aanzienlijk lagere rentegevoeligheid dan staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Bovendien zorgt hier de extra rentevergoeding nog voor een rendementsbuffer.

Binnen het aandelengedeelte waren de resultaten gemengd. Robeco QI Global Multi-Factor Equities, dat voor een deel belegt in waarde-aandelen, die in het eerste kwartaal meer dan 10% beter presteerden dan het marktgemiddelde, deed het goed en droeg positief bij aan het totaalrendement. Echter, een groot deel van de impact- en thematische fondsen zijn niet per definitie waarde-aandelen, maar profiteren van langetermijn duurzame trends. Wel hebben we gedurende het kwartaal het fonds Robeco QI Global Value Equities toevoegd om te kunnen profiteren van een verdere inhaalslag van waarde-aandelen die wij verwachten.

Binnen de impact en thematische fondsen waren er afgelopen kwartaal weinig uitschieters. RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities en RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities bleven wat achter, terwijl RobecoSAM Sustainable Water Equities en RobecoSAM Circular Economy Equities het marktgemiddelde juist voorbleven. Ten slotte deed RobecoSAM Global SDG Equities het minder goed dan de markt. Dit fonds heeft naast het selecteren van bedrijven die actief bijdragen aan de realisatie van de Duurzame Onwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als doel om het risico van de portefeuille relatief laag te houden. Dat betekent wel dat als de beurzen hard omhoog gaan, dit fonds doorgaans wat achterblijft.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten