Robeco ONE Duurzaam

Robeco ONE Duurzaam behaalde dit kwartaal een positief rendement van 0,32%. De negatieve bijdragen uit de beleggingen in opkomende landen en uit waardeaandelen werden ruimschoots gecompenseerd door winsten uit beleggingen in ontwikkelde landen. Ook deed een groot deel van de fondsen in portefeuille het beter dan het marktgemiddelde. De duurzame aandelenfondsen die geselecteerd zijn voor Robeco ONE Duurzaam hebben veelal een kleinere positie in waardeaandelen. Dat pakte dit kwartaal gunstig uit.

Het was een uitdagend kwartaal voor obligatiebeleggingen. In het eerste deel van het kwartaal daalden de kapitaalmarktrentes fors om vervolgens in de laatste weken omhoog te schieten. De stijgende energieprijzen en de afname van het economisch groeitempo maakten beleggers nerveus. Deze nervositeit werd verder aangewakkerd toen de Amerikaanse centrale bank zinspeelde op het verminderen van de obligatieaankopen. De rentes begonnen te stijgen en de aandelenmarkten kwamen langzaam onder druk te staan. Onze keuze om de rentegevoeligheid van de portefeuille te verlagen pakte goed uit. Ook hebben bijna alle obligatiebeleggingen het marktgemiddelde verslagen dit kwartaal. RobecoSAM SDG Credits Income was het best presterende obligatiefonds. 

Daar waar de wereldwijde aandelenmarkten pas tegen het einde van het kwartaal onder druk kwamen, was dit al langer het geval voor opkomende markten. Het ingrijpen van de Chinese overheid bij high tech bedrijven pakte negatief uit voor aandelen uit opkomende markten. Dit heeft een behoorlijke invloed gehad op het rendement van de portefeuille.

De accenten die we aangebracht hebben binnen het aandelengedeelte leverden dit kwartaal gemengde resultaten op. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar waardeaandelen. Helaas hebben deze beleggingen dit kwartaal wederom wat terrein prijsgegeven. Echter over het gehele jaar gemeten hebben deze aandelen juist fors bijgedragen aan het totale rendement. De regioaccenten die wij binnen het aandelen gedeelte van de portefeuille hebben aangebracht droegen marginaal bij aan het totaalrendement.

Dit kwartaal hebben we het RobecoSAM Climate Global Bonds fonds toegevoegd aan onze vastrentende beleggingen. Dit fonds belegt in lijn met de decarbonisatie-doelstellingen zoals die zijn afgestemd in het Klimaatakkoord van Parijs. Robeco ONE Duurzaam belegt in impact- en thematische fondsen. Dat zijn beleggingen die zich richten op het investeren in bedrijven die actief bijdragen aan behalen van de door de VN opgestelde duurzame beleggingsdoelen. De prestaties van deze fondsen individueel waren niet eenduidig dit kwartaal. Als groep presteerden ze dit kwartaal wel beter dan het marktgemiddelde. RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities was het best presterende fonds in portefeuille.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten