Robeco ONE Neutraal

Robeco ONE Neutraal moest in het eerste kwartaal ruim 13% prijsgeven. Nog meer dan bij Robeco ONE Defensief geldt dat met een goed gespreide portefeuille, met een neutraal risicoprofiel, niet al te veel eer viel te behalen. De collectieve daling van alle beleggingscategorieën met ook maar een beetje risico zorgde voor het tegenvallende resultaat.

De accenten die we in de portefeuille hebben aangebracht, droegen positief bij aan het portefeuillerendement. Echter, hiermee konden we de verliezen op de beurzen wereldwijd maar mondjesmaat beperken. Het gewicht in high yield bonds was vrijwel het gehele kwartaal nagenoeg nihil. 

Daarnaast hebben we een flinke positie genomen in Amerikaanse staatsobligaties. Samen met goud, wat ook voor enkele procenten in de portefeuille is opgenomen, waren Amerikaanse staatsobligaties de enige beleggingscategorie die een bescheiden positief rendement genereerden. Aandelen waren licht onderwogen. De enorme volatiliteit, die naast flinke dalingen ook gepaard ging met dagen van 9 en zelfs 11% stijging, weerhield ons om grote posities in aandelen te nemen.

Binnen de geselecteerde beleggingsfondsen was het beeld minder positief. Met name binnen aandelen bleven de fondsen achter bij het marktgemiddelde. Dat kwam vooral door de resultaten van waarde-aandelen en Robeco US Premium in het bijzonder. Robeco Consumer Trends en Robeco Sustainable Global Stars deden het wel aanzienlijk beter dan de markt. Datzelfde geldt voor Robeco Chinese A-shares. In China waren de koersverliezen veel beperkter dan in de rest van de wereld. De vastrentende fondsen deden het doorgaans goed, maar die bijdrage kon niet op tegen de daling binnen aandelen.

Richting het einde van het kwartaal zijn een aantal veranderingen in de Robeco ONE Neutraal portefeuille aangebracht. Na een bijzonder lange tijd minder positief op high yield obligaties te zijn geweest, hebben we deze categorie in een aantal stappen bijgekocht. De extra rentevergoeding die wordt ontvangen steeg tot bijna 12%, hetgeen weergeeft dat beleggers een zeer groot aantal faillissementen verwacht. Die komt er deels ook, maar volgens ons in mindere mate dan nu wordt verwacht. Daarnaast hebben we het gewicht van investment grade bonds, bedrijfsobligaties met een hogere kredietwaardigheid, bijgekocht. Zowel de Federal Reserve als de ECB kopen deze bedrijfsobligaties op als onderdeel van hun stimulerende maatregelen. We hebben een groot deel van de Amerikaanse staatsobligaties verkocht, aangezien we verwachten dat de rente ook hier nu niet veel meer verder omlaag kan.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten