Robeco ONE Neutraal

Robeco ONE Neutraal verloor dit kwartaal 0,58% van zijn waarde. De positieve bijdrage van aandelenbeleggingen van ontwikkelde landen werd volledig tenietgedaan door de negatieve bijdragen uit opkomende landen en door de relatief grote positie in waardeaandelen. Ook de resultaten van de meeste aandelenfondsen hadden een drukkend effect op het totaalrendement.

Het was een uitdagend kwartaal voor obligatiebeleggingen. In het eerste deel van het kwartaal daalden de kapitaalmarktrentes fors, om vervolgens in de laatste weken omhoog te schieten. De stijging van energieprijzen en het in kracht afnemende economische groeitempo maakten beleggers nerveus. Deze nervositeit werd verder aangewakkerd toen de Amerikaanse centrale bank duidelijk maakte binnen afzienbare tijd in minder hoog tempo obligaties op te kopen. De kapitaalmarktrente begon te stijgen en obligatie- en aandelenmarkten kwamen langzaam onder druk te staan. De keuze om een lager dan gemiddelde rentegevoeligheid naar Amerikaanse staatobligaties aan te houden in de portefeuille pakte goed uit dit kwartaal.   

De wereldwijde aandelenmarkten kwamen pas tegen het einde van het kwartaal onder druk te staan. Dat was echter al langer het geval voor opkomende markten. Het ingrijpen van de Chinese overheid bij high tech bedrijven pakte negatief uit voor aandelen in dit segment. De zwakke prestaties van aandelen uit opkomende markten hebben een behoorlijke invloed gehad op het rendement van de portefeuille. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het door ons geselecteerde fonds, Robeco Emerging Markets, beter presteerde dan het marktgemiddelde.

De accenten die binnen de aandelenportefeuille zijn aangebracht, vertaalden zich dit kwartaal niet in een hoger rendement. Het aftreden van de Japanse premier en de toenemende vaccinatiegraad bracht ons ertoe het gewicht van Japanse aandelen verder te verhogen. De voorkeur voor Europese aandelen ten koste van Amerikaanse aandelen droeg negatief bij aan het totaalrendement. Europese bedrijven lieten echter wel degelijk mooie winstcijfers zien en de Europese economie trok verder aan. Binnen de positie in Europese aandelen hebben we een accent naar Duitse aandelen aangebracht. Duitse aandelen zijn relatief aantrekkelijker gewaardeerd.

Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar waardeaandelen. Deze beleggingen hebben dit kwartaal wederom wat terrein prijsgegeven op groeiaandelen. Maar over het gehele jaar genomen hebben deze aandelen juist fors bijgedragen aan het totale rendement.

Het was een moeizaam kwartaal voor de meeste door ons geselecteerde aandelenfondsen: het merendeel presteerde slechter dan het marktgemiddelde. Robeco FinTech  en Robeco Global Industrial Innovation deden het dit kwartaal uitzonderlijk goed en behoorden tot de positieve uitschieters. De prestaties van de obligatiefondsen waren beduidend beter. Alle fondsen op een na versloegen het marktgemiddelde. Robeco Euro Credit Bonds was het best presterende fonds binnen het obligatiedeel van de portefeuille.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten