Robeco ONE Neutraal

Het totaalrendement op de Robeco ONE Neutraal portefeuille kwam uit op ruim 5%. Aandelen wereldwijd en grondstoffen deden het bijzonder goed en konden de minnen op vastrentende beleggingscategorieën ruimschoots goedmaken.

Dat laatste heeft ook te maken met het gegeven dat we de rentegevoeligheid van de portfefeuille flink hebben verlaagd. Hierdoor had het negatieve effect van de stijgende rentes op de koersen van staats- en bedrijfsobligaties een beperkt effect.

Daar komt bij dat onze accenten in het aandelengedeelte van de portefeuille juist bijzonder goed uitpakten. Vooral het flink opgehoogde gewicht in waarde-aandelen, die het meer dan 10% beter deden dan het marktgemiddelde in het eerste kwartaal, zorgde voor een rendementsimpuls. We verwachten dat waarde-aandelen ook in de komende kwartelen goed blijven presteren, onder meer omdat ze nog steeds goedkoper zijn dan normaal en omdat veel bedrijven in dit segment profiteren van de heropening van de economie.

Ook de regioverdeling pakte goed uit. Vooral het grotere gewicht dan het marktgemiddelde in de goed presterende Japanse aandelen droeg positief bij. Het gewicht van opkomende landen hebben we gedurende het kwartaal verlaagd na een flinke koersstijging. Reden hiervoor is dat de Amerikaanse dollar begon te stijgen en historisch gezien gaat dat niet goed samen met de relatieve prestaties van aandelen in opkomende landen.

Grondstoffen tenslotte lieten een gemengd beeld zien. De goudprijs lag onder druk terwijl industriële metalen, eveneens met het oog op de heropening van de economie, juist bijzonder goed presteerden. Gedurende het kwartaal hebben we het gewicht van goud afgebouwd ten gunste van andere grondstoffen. Als inflatie doorkomt denken we echter nog steeds dat goud toegevoegde waarde heeft in de portefeuille.

Tot slot droegen ook de door ons geselecteerde beleggingsfondsen positief bij aan het portefeuilerendement. Dat komt vooral door een paar flinke uitschieters zoals Robeco US Premium Equities and Robeco Asia Pacific Equities. En Robeco Multi Factor Equities, dat ook voor een belangrijk deel in waarde-aandelen belegt. Binnen het vastrentende gedeelte presteerde Robeco Euro Credit Bonds relatief goed, ondanks de druk op de koersen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten