Robeco ONE Neutraal

Zoals de meeste beleggingscategorieën in het eerste kwartaal flink onderuitgingen, gingen ze in het tweede kwartaal fors omhoog. Hierdoor werd een aanzienlijk deel van de verliezen uit het eerste kwartaal goedgemaakt, maar niet alles. De MSCI Wereldindex bijvoorbeeld sloot het tweede kwartaal 6% lager af ten opzichte van het begin van het jaar. Zowel de accenten die we in de portefeuille hebben aangebracht, als ook de prestaties van de geselecteerde beleggingsfondsen, droegen fors positief bij aan het totaalrendement.

Eén van de belangrijkste accenten in de portefeuille is het relatief grote gewicht van bedrijfsobligaties met zowel een hoge (investment grade) als lage (high yield) kredietwaardigheid. Centrale banken kopen deze obligaties in grote mate op een zorgen daarmee voor een prijsopdrijvend effect. Ook hebben diezelfde centrale banken aangegeven bereid te zijn de aankopen nog verder op te schroeven mochten zich tegenvallers voordoen. De hoge weging van bedrijfsobligaties gaat ten koste van zowel staatsobligaties en aandelen. Staatsobligaties waren de enige beleggingscategorie waarvan het rendement, alhoewel positief, minder opvallend was. Aandelen deden het erg goed, maar het positieve rendement op bedrijfsobligaties telde zwaarder mee in de portefeuille. Tot slot voegde ook onze belegging in goud wederom flink wat waarde toe met een rendement van meer dan 10%.

Ook de prestaties van de onderliggende fondsen droegen positief bij aan het portefeuillerendement. Binnen aandelen deden de themafondsen Robeco Consumer Trends, Robeco Fintech en Robeco Digital Innovations het goed. Veel van de structurele trends waarin deze fondsen beleggen zijn door de Covid19 crisis, denk bijvoorbeeld aan digitalisering, online shopping en cyber security, in een stroomversnelling geraakt. Robeco US Premium daarentegen bleef flink achter bij het marktgemiddelde. Binnen het vastrentende gedeelte van de portefeuille presteerden de fondsen sterk. Robeco Euro Credit Bonds, Robeco Global Credits en Robeco Global Multi-Factor Credits bleven de markt allen ruim voor. Daar komt nog bij dat de laatste twee fondsen voor een groot deel in Amerikaanse bedrijfsobligaties beleggen die beter presteerden dan Europese bedrijfsobligaties.

Tot slot hebben we enkele nieuwe accenten in de portefeuille aangebracht. Het gaat daarbij om een belegging in grondstoffen en de euro. Voor grondstoffen, die nog weinig herstel hebben laten zien, verwachten wij een inhaalslag, en dan vooral ten opzichte van aandelen die al flink op economisch herstel zijn vooruitgelopen. We beleggen vanuit duurzaamheidsoverwegingen overigens niet in agrarische grondstoffen. De euro kan in waarde stijgen, met name ten opzichte van de US-dollar, als gevolg van de verdere integratie van de Eurozone. Dit moet resulteren in een regio-breed steunpakket om door de Covid19 recessie heen te komen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten