Robeco ONE Offensief

In het vierde kwartaal heeft Robeco ONE Offensief een rendement behaald van 2,09%. Dat is voor een deel te danken aan de wijze waarop in november werd ingespeeld op een opleving van aandelenkoersen en een daling van de rente.

Fondsselectie obligaties:
Het vierde kwartaal kenmerkte zich door flinke schommelingen op de obligatiemarkt. In de loop van 2022 is de rentegevoeligheid van de fondsportefeuille geleidelijk verhoogd, via het opschroeven van de gemiddelde resterende looptijd (duratie). Die positie leverde een mooie kans op om winst te nemen tijdens een scherpe rentedaling in november. Momenteel worden beleggers in obligaties van bedrijven met een wat minder hoge kredietwaardigheid heel goed beloond voor de risico’s die ze lopen. Daarom is de positie in het Robeco High Yield Bonds uitgebreid. Dat geldt ook voor Robeco Euro Government Bonds . Omdat de rentestand in de loop van vorig jaar behoorlijk is opgelopen, ontvangen beleggers in staatsobligaties weer een wat aantrekkelijker couponrendement. De opgelopen rente was ook aanleiding om de positie in goud – die geen rente of dividend oplevert – te verkopen.

Fondsselectie aandelen:
In het aandelensegment leverde de keuze om tussen begin november en midden december in te spelen op een beursopleving een positieve bijdrage aan het fondsresultaat. Dat geldt ook voor de positie in het Robeco BP US Premium Equities en Robeco QI Global Value Equities. Aandelenbeurzen in de ontwikkelde wereld hebben naar verwachting de bodem nog niet bereikt. Dat is aanleiding om de aandelenpositie binnen het fonds wat te verlagen en om binnen het segment meer positie te kiezen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak al veel renteverhogingen doorgevoerd, zodat de inflatieproblematiek minder groot is dan in de westerse wereld. Ook het vooruitzicht dat de koers van de Amerikaanse dollar over zijn hoogtepunt heen is, speelt dit marktsegment in de kaart. De positie in opkomende landen wordt vergroot via de aankoop van Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities en via het verhogen van het belang in Robeco Asia Pacific Equities.

Benieuwd naar de economische vooruitzichten en naar hoe Robeco ONE positie kiest? Lees het interview met fondsmanagers Ernesto Sanichar en Arnout van Rijn.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten