Robeco ONE Offensief

Het rendement op Robeco ONE Offensief over het eerste kwartaal kwam uit op een meer dan verdienstelijke 8,2%. Daarmee ligt het rendement dicht bij het rendement voor de categorie wereldwijde aandelen, maar met aanzienlijk minder risico, omdat we ook voor ongeveer 25% beleggen in minder beweeglijke beleggingscategorieën.

Het mooie rendement op Robeco ONE Offensief is niet alleen het resultaat van de goede prestaties van aandelen, maar ook van de door ons aangebrachte verdeling binnen aandelen. In de afgelopen maanden hebben we het gewicht van waarde-aandelen flink opgehoogd. Waarde-aandelen presteerden meer dan 10% beter dan het marktgemiddelde. En ook de regioverdeling pakte goed uit. Vooral Japanse aandelen presteerden goed. Dat gold ook de eerste twee maanden voor aandelen uit opkomende markten. Echter toen de Amerikaanse dollar in waarde begon te stijgen, historisch gezien vaak een negatieve ontwikkeling voor de relatieve prestaties van aandelen in opkomende landen, hebben we het gewicht omlaag gebracht.

Daarnaast hebben we de rentegevoeligheid, die toch al lager is dan bij de andere portefeuilles door het relatief hoge gewicht van aandelen, flink verlaagd. Hierdoor had het negatieve effect van de stijgende rentes op de koersen van staats- en bedrijfsobligaties een beperkt effect.

Grondstoffen tenslotte lieten een gemengd beeld zien. De goudprijs lag onder druk terwijl industriële metalen, eveneens met het oog op de heropening van de economie, juist bijzonder goed presteerden. Gedurende het kwartaal hebben we het gewicht van goud afgebouwd ten gunste van andere grondstoffen. Als inflatie doorkomt denken we echter nog steeds dat goud toegevoegde waarde heeft in de portefeuille.

Tot slot droegen ook de door ons geselecteerde beleggingsfondsen positief bij aan het portefeuillerendement. Vooral Robeco US Premium Equities and Robeco Asia Pacific Equities presteerden bijzonder goed. Maar ook Robeco QI Global Multi-Factor Equities, dat ook voor een belangrijk deel in waarde-aandelen belegt, en binnen het vastrentende gedeelte Robeco Euro Credit Bonds deden het goed.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten