Robeco ONE Offensief

Ondanks dat de aandelen van ontwikkelde landen een positief rendement behaalden, leed Robeco ONE Offensief dit kwartaal een verlies van -0,57%. Dat was het gevolg van forse negatieve bijdragen uit de beleggingen in opkomende markten en van de waardeaandelen. Ook bleef een groot aantal van de door ons geselecteerde aandelenfondsen dit kwartaal achter bij het marktgemiddelde.

Het venijn zat dit kwartaal in de staart. De aandelenmarkten begonnen het kwartaal voorspoedig, waarbij sommige beurzen zelfs nieuwe koersrecords bereikten. Dit was echter niet het geval in opkomende markten. Het ingrijpen van de Chinese overheid bij high tech bedrijven, zorgde voor forse koersverliezen. Het sentiment verslechterde verder toen duidelijk werd dat een groot vastgoedbedrijf in China in financiële problemen is. Dit had een behoorlijke invloed op het rendement van de portefeuille. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het door ons geselecteerde fonds, Robeco Emerging Markets, beter presteerde dan het marktgemiddelde.

In eerste instantie leken de wereldwijde aandelenmarkten zich weinig aan te trekken van deze gebeurtenissen. Echter in de laatste weken van het kwartaal namen de zorgen toe. Een afnemend groeitempo in combinatie met fors stijgende energieprijzen wakkerde de angst voor stagflatie aan. Die vrees werd versterkt toen de Amerikaanse Centrale bank zich minder gerust begon te voelen over de prijsstijgingen. De aandelenmarkten kwamen onder druk te staan, waardoor een behoorlijk deel van de opgebouwde winsten verloren ging.     

De portefeuillekeuzes die wij dit kwartaal gemaakt hebben, lieten een gemengd beeld zien. Ook dit kwartaal hadden waardeaandelen het lastig. Ze bleven niet alleen achter bij het marktgemiddelde maar behaalden ook een negatief rendement. De dalende kapitaalmarktrentes waar we in het begin van het kwartaal mee werden geconfronteerd leidden ertoe dat beleggers deze aandelen links lieten liggen. Waardeaandelen wisten echter een groot deel van de opgelopen verliezen goed te maken toen de kapitaalmarktrente tegen het einde van het kwartaal begon te stijgen. Deze eindsprint was echter niet voldoende. Waardeaandelen droegen dit kwartaal negatief bij aan het totaalrendement. Over het jaar gemeten is de bijdrage van waardeaandelen nog steeds behoorlijk positief.

Binnen aandelen hebben we tegen het eind van het kwartaal het gewicht van Japanse aandelen verhoogd. De verwachting is dat de stijgende vaccinatiegraad in combinatie met de wisseling van de premier een positief effect op Japanse aandelen zal hebben. Deze keuze heeft positief bijgedragen aan het totaalrendement. Dat gold niet voor onze voorkeur voor Europese aandelen ten koste van Amerikaanse aandelen. Dit was licht teleurstellend omdat we meer van Europese aandelen hadden verwacht. De gepresenteerde winstcijfers waren goed en ook de prestaties van de economie waren uitstekend. Binnen onze positie in Europese aandelen hebben we een accent naar Duitse aandelen aangebracht. Die zijn relatief aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van andere Europese landen. 

Het was een moeizaam kwartaal voor de meeste door ons geselecteerde aandelenfondsen.  Robeco FinTech  en Robeco Global Industrial Innovation deden het daarentegen dit kwartaal uitzonderlijk goed. De prestaties van de obligatiefondsen was een stuk beter. Alle fondsen op een na versloegen dit kwartaal het marktgemiddelde. Robeco Euro Credit Bonds was het best presterende fonds binnen het obligatiedeel van de portefeuille.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten