Robeco ONE Offensief

Zoals de meeste beleggingscategorieën in het eerste kwartaal flink onderuitgingen, gingen ze in het tweede kwartaal fors omhoog. Hierdoor werd een aanzienlijk deel van de verliezen uit het eerste kwartaal goedgemaakt, maar niet alles. De MSCI Wereldindex bijvoorbeeld sloot het tweede kwartaal 6% lager af ten opzichte van het begin van het jaar. Zowel de accenten die we in de portefeuille hebben aangebracht, als ook de prestaties van de geselecteerde beleggingsfondsen, droegen positief bij aan het totaalrendement.

Gedurende het tweede kwartaal zijn we wat voorzichter geworden met betrekking tot aandelen. Ons basisscenario blijft die van een economisch herstel, maar aandelen lijken van een bijzonder rooskleurig herstel uit te gaan. De kans dat eventuele tegenvallers tot een flinke koersdaling leiden, is toegenomen. Tegenover het iets lager dan gemiddelde gewicht voor aandelen staat echt een relatief groot gewicht voor bedrijfsobligaties met zowel een hoge (investment grade) als lage (high yield) kredietwaardigheid. Centrale banken kopen in grote mate deze obligaties op een zorgen daarmee voor een prijsopdrijvend effect. Ook hebben diezelfde centrale banken aangegeven bereid te zijn de aankopen nog verder op te schroeven mochten zich tegenvallers voordoen. In het tweede kwartaal droegen beide accenten per saldo positief bij aan het portefeuillerendement. Dat geldt ook voor de belegging in goud dat een rendement realiseerde van meer dan 10%.

Dat het relatief grote gewicht van bedrijfsobligaties extra rendement toevoegde aan het totaalrendement kwam ook door de sterke prestatie van de onderliggende fondsen. Robeco Euro Credit Bonds, Robeco Global Credits en Robeco Global Multi-Factor Credits bleven de markt allen ruim voor. Daar komt nog bij dat de laatste twee fondsen voor een groot deel in Amerikaanse bedrijfsobligaties beleggen die beter presteerden dan Europese bedrijfsobligaties. Binnen aandelen was het beeld gemengder. De themafondsen Robeco Consumer Trends, Robeco Fintech en Robeco Digital Innovations deden het goed. Veel van de structurele trends waarin deze fondsen beleggen zijn door de Covid19 crisis, denk bijvoorbeeld aan digitalisering, online shopping en cyber security, in een stroomversnelling geraakt. Robeco US Premium en Robeco Multi Factor Equities daarentegen bleven flink achter bij het marktgemiddelde.

Tot slot hebben we enkele nieuwe accenten in de portefeuille aangebracht. Het gaat daarbij om een belegging in grondstoffen en de euro. Voor grondstoffen, die nog weinig herstel hebben laten zien, verwachten wij een inhaalslag en dan vooral ten opzichte van aandelen die al flink op economisch herstel zijn vooruitgelopen. We beleggen vanuit duurzaamheidsoverwegingen overigens niet in agrarische grondstoffen. De euro kan in waarde stijgen, met name ten opzichte van de US-dollar, als gevolg van de verdere integratie van de Eurozone. Dit moet resulteren in een regio-breed steunpakket om door de Covid19 recessie heen te komen.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten