Terugblik 1e kwartaal 2021

In het laatste kwartaal van 2020 vertraagde het herstel van de wereldwijde maakindustrie nog enigszins door een stevige tweede golf van Covid-19 besmettingen. In het eerste kwartaal van 2021 was er duidelijk een bredere opleving in deze industrie zichtbaar. De globale vertrouwensindicator, de JP Morgan Manufacturing PMI, sloot het eerste kwartaal 2021 af op 55.0, een indicatie van (sterk) toenemende groei.

Economie

De Covid-19 pandemie overheerst inmiddels al een jaar het sociaal-economische landschap, maar door het toegenomen aantal goedgekeurde vaccins (8 volgens de New York vaccine tracker) is de wedloop tussen nieuwe besmettingen en vaccinatiegraad in volle gang. De VS heeft inmiddels meer dan 30% van de bevolking gevaccineerd en president Biden verwacht dat iedereen voor 1 mei aanstaande in aanmerking komt.

In veel andere ontwikkelde landen verloopt de weg naar groepsimmuniteit een stuk hobbeliger waardoor lockdowns om het virus in te dammen veelal nog van kracht zijn. Zo is in Frankrijk en Nederland met meer dan 400 besmettingen per miljoen inwoners het virus nog niet onder controle. Ook al is de piek van de derde golf duidelijk lager dan de piek van de tweede golf in het vierde kwartaal van 2020. Nu door vaccinaties het zicht op heropening van activiteiten in de dienstensector is toegenomen, is - net als in de VS - ook op het Europese continent het producentenvertrouwen in de dienstensector opgelopen. Het herstel van de wereldeconomie blijft echter nog onvolledig en verdeeld. Het IMF verwacht dat de globale groei in 2021 6% zal bedragen en in 2022 wat afneemt tot 4,4%.

De Amerikaanse centrale bank voorspelt een economische groei van 6,2% voor het eerste kwartaal van 2021 in de VS. Dat is een duidelijke versnelling van de 2,4% die in het vierde kwartaal 2020 werd behaald. De werkloosheid in de VS daalde tot 6,0%. Het aantreden van Biden als president kende een vliegende start met de goedkeuring van een omvangrijk steunpakket van $ 1.900 miljard. Tevens is een “ American Jobs plan” ter waarde van $ 2.250 miljard in de maak, dat zich richt op infrastructuur en het terugdringen van economische ongelijkheid. In de Eurozone versnelde de economische groei eveneens tegen het einde van het eerste kwartaal, maar bleef de werkloosheid steken op 8,3%. De economische steunpakketten die op EU niveau zijn onderhandeld, zoals het NextGeneration EU Fonds ter waarde van EUR 750 miljard, lopen vertraging op door juridische procedures. In Duitsland buigt het Hooggerechtshof zich over de vraag of de EU brede financiering strookt met de Duitse fiscale soevereiniteit. In China is de maakindustrie inmiddels iets aan het afkoelen nadat vorig kwartaal de pre-Covid 19 activiteitsniveaus waren voorbijgestreefd.

Het macro-economisch sentiment wordt gestuwd door de voortdurende enorme (liquiditeits)steun van centrale banken en de historisch omvangrijke steunpakketten van de overheden. En dan met name in de VS, die tevens wereldwijde rimpeleffecten genereren. Door de zeer sterke fiscale- en monetaire invloed letten beleggers ook steeds meer op signalen die wijzen op de terugkeer van inflatie. De producentenprijzen zijn wereldwijd al behoorlijk gestegen door de gevolgen van o.a. de winterstormen in Texas en de ongelijke verdeling over de wereld van vrachtcontainers en voer- en vaartuigen door de pandemie.

Kwartaalupdate Q1 2021

Overzicht kwartaalupdate

Financiële markten

De sterke stijging van de lange rente was het overheersende thema van afgelopen kwartaal. Centrale banken die meer dan ooit sturen op werkgelegenheidscreatie, en daarbij aangeven de inflatie voor enige tijd op hun beloop te willen laten, zorgden voor een opschudding in de obligatiemarkt. Daar wilden beleggers een hogere vergoeding voor inflatierisico met stijgende lange rentes tot gevolg. Amerikaanse staatsobligaties leverden hierdoor 4,9% in gedurende het eerste kwartaal (hedged in euro).   

De stijgende rentes wijzen ook op de voortgaande economische groei. Dat ging gepaard met een hoge risicobereidheid van beleggers die anticipeerden op de heropening van de wereldwijde economie in de tweede helft van dit jaar. De MSCI Wereldindex voor aandelen gemeten in euro sloot het eerste kwartaal van 2021 9,2% hoger af.

Overzicht kwartaalupdate

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten