17 duurzame doelen voor een betere wereld

| Duurzaam

In de beleggingswereld gaat veel aandacht uit naar risico en financieel rendement, maar hoe zit het met het rendement van je duurzame beleggingen?

  • Share

Bij beleggen is het financieel rendement vaak in één opslag zichtbaar, bijvoorbeeld in het overzicht van je beleggingsrekening. Mogelijk wordt het ooit net zo eenvoudig om het duurzaam rendement te bekijken, oftewel: de impact van je beleggingen op mens, milieu en maatschappij. De door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen hebben deze toekomst een stapje dichterbij gebracht.

Duurzame verschillen

Mensen, bedrijven en overheidsinstanties zijn om uiteenlopende redenen en op allerlei manieren bezig met duurzame initiatieven. Sommige mensen kiezen ervoor om uit milieuoverwegingen over te stappen naar een elektrische auto, terwijl in andere huishoudens juist het financiële voordeel de doorslag geeft om zonnecellen te laten installeren. In het bedrijfsleven zijn de verschillen eveneens heel groot. Terwijl bepaalde ondernemingen sterk inzetten op het verminderen van de Co2-uitstoot, spelen andere bedrijven juist in op de groeiende vraag naar duurzame energie. Door de grote verscheidenheid aan initiatieven was het onmogelijk om goed in beeld te krijgen hoeveel duurzame voortgang er werd geboekt.

17 doelen voor een betere wereld

Specialisten van de Verenigde Naties zijn in gesprek gegaan met onderzoekers, bedrijven en andere partijen om in kaart te brengen wat er nodig is om de aarde tot een aangename, leefbare planeet te houden. Deze gesprekken zijn uitgemond in een lijst van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, of in het Engels: Sustainable Development Goals (SDG’s). Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van armoede, het verbeteren van de waterkwaliteit en het betrouwbaarder maken van voedselbronnen. Eind 2015 hebben alle 193 landen hun handtekening gezet onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Dezelfde duurzame taal

De doelen maken het veel makkelijker om aan te geven hoe partijen omspringen met duurzame verandering. Steeds meer bedrijven noemen in het jaarverslag al specifieke doelen, om aan te geven op welke gebieden ze zich sterk maken om verbetering in gang te zetten. Aan de andere kant kijken grote investeerders zoals pensioenfondsen heel nadrukkelijk welke doelen goed passen bij hun filosofie en achterban. Het wordt bovendien eenvoudiger om in het beleid de nadruk te leggen op deze doelen. Aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen spreken beleggers en bedrijven nu een gemeenschappelijke taal.

Doelen realiseren

Voor partijen zoals Robeco is het de uitdaging om te meten hoeveel een onderneming daadwerkelijk bijdraagt aan de doelen. Zusterbedrijf RobecoSAM heeft hiervoor een speciaal raamwerk ontwikkeld, dat al de basis vormde voor een nieuw duurzaam obligatiefonds. Net als andere duurzame Robeco- en RobecoSAM-fondsen is deze strategie opgenomen in Robeco ONE Duurzaam; de duurzame alles-in-een oplossing van Robeco.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten