Beleggen in bedrijven die echt een verschil maken

| Duurzaam

Impact beleggen is een bijzondere vorm van beleggen waarbij wordt belegd in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld milieu- of sociaal-maatschappelijke problemen

  • Share

Het leefbaar houden van onze planeet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, burgers en bedrijven. Bij impact beleggen draait het om beleggen in ondernemingen die er in dit opzicht positief uitspringen. Een goed voorbeeld is het veiligstellen van de watervoorziening. Het waterverbruik neemt gestaag toe. Dat komt door de groei van de wereldbevolking, maar ook door bijvoorbeeld veranderingen in ons eetpatroon. Met name door de toenemende welvaart in opkomende markten zal de middenklasse in de periode tot 2030 groeien van 3,2 naar 5,2 miljard mensen1. De ervaring leert dat gezinnen die meer te besteden krijgen meer vlees gaan eten. Voor de productie van vlees is tien keer zoveel water nodig als voor een hoeveelheid tarwe of maïs met dezelfde voedingswaarde.

Zuivere zaak

Hierdoor is er een sterke vraag naar technologieën om vervuild water te zuiveren, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Momenteel gebeurt dat met slechts 5% van de 684 miljoen kubieke meter gemeentelijk afvalwater die we dagelijks produceren2. Daarnaast is het meer dan ooit zaak om zorgvuldiger om te springen met het beschikbare aanbod. In veel steden gaat 30% of meer van het water verloren door lekken in het waterleidingsysteem, dat vaak uit de 19e of 20e eeuw stamt.

RobecoSAM

RobecoSAM is de duurzame zusterorganisatie van Robeco. Het RobecoSAM Sustainable Water Fonds belegt in ondernemingen die oplossingen ontwikkelen voor waterrecycling, voor een efficiëntere waterdistributie of die op andere wijze helpen bij het aanpakken van de waterschaarste. Door de groeiende vraag naar dit soort diensten en producten zijn deze bedrijven soms goede beleggingen. Het Zwitserse fondshuis beheert ook andere fondsen die zich richten op impact beleggen. Een voorbeeld daarvan is het RobecoSAM Smart Materials Fonds , dat zich richt op de opkomst van innovatieve materialen die een alternatief vormen voor schaars wordende grondstoffen.

Sterk staaltje bioplastic

Een van de ondernemingen in de beleggingsportefeuille van RobecoSAM Smart Materials ontwikkelt bijvoorbeeld een technologie waarmee bouwstenen voor chemische processen gemaakt kunnen worden van biomassa. Dankzij dit proces wordt het mogelijk om bijvoorbeeld plastic flessen te fabriceren aan de hand van voedingsgewassen of houtsnippers in plaats van olieproducten. Dit bioplastic levert bij de productie een stuk minder druk op het milieu en is bovendien aanzienlijk sterker dan plastic op oliebasis. Net als andere vormen van duurzaam beleggen doen de rendementen van impact beleggen niet onder voor die van traditionele fondsen. Een andere overeenkomst is dat ook voor impact beleggen geldt dat het kosten en risico’s met zich meebrengt, zodat het zaak is om eerst voldoende financiële buffer op te bouwen en alleen te beleggen met geld dat je voor langere tijd kunt missen.

Robeco ONE Duurzaam

Kunt u niet kiezen? Combineren kan ook. Veel van de impactfondsen van RobecoSAM zijn opgenomen in Robeco ONE Duurzaam, de nieuwe ONE-variant, waarmee u eenvoudig duurzaam belegt. Bent u geïnteresseerd in duurzaam beleggen? Ontdek dan Robeco ONE Duurzaam

1 Bron: Brookings Institute
2 Bron: Global Water Intelligence

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten