Water: blauw rendement

Beleggingskans

Beleggen in water wint aan populariteit. Die investeringen zijn ook hard nodig want wereldwijd is er een enorm tekort aan drinkwater. De klimaatverandering zorgt voor meer droogte en overstromingen en op veel plaatsen in de wereld moet sterk verouderde waterinfrastructuur worden aangepast. Met RobecoSAM Sustainable Water Equities investeer je in duurzame oplossingen voor deze waterproblemen.

RobecoSAM Sustainable Water Equities

Beleggen in bedrijven met oplossingen voor wereldwijde waterproblemen.

  • Share
RobecoSAM Sustainable Water Fund

Beleg in oplossingen op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit

Koop dit fonds
  • Efficiënter omgaan met schaars drinkwater
  • Verbeteren van waterzuivering en infrastructuur
  • Succesformule sinds 2012

Water uit de kraan

Als wij de kraan opendraaien voor een glas water staan we er waarschijnlijk niet bij stil hoe bijzonder dat eigenlijk is. Meer dan 2 miljard mensen moeten soms wel een half uur lopen voor veilig drinkwater, becijferden de Verenigde Naties. Ondanks een overvloed aan water op aarde is slechts 1% beschikbaar voor drinkwater. En dat is ook nog eens gedeeltelijk vervuild.

Schaarste laat zich vaker voelen

De vraag naar water neemt steeds meer toe als gevolg van een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart in veel landen. Door klimaatverandering en vervuiling dreigt het aanbod van schoon water steeds verder achter te blijven bij die vraag. De Verenigde Naties voorspellen dat het tekort wereldwijd kan oplopen tot wel 40 procent. Bedrijven met slimme technieken – bijvoorbeeld om zeewater te ontzilten of om minder water te gebruiken bij productieprocessen – spelen een grote rol bij het voorkomen van grote watertekorten.

Lekkende leidingen

Waar wel water beschikbaar is spelen andere problemen. De Amerikaanse overheid investeert 111 miljard dollar in waterinfrastructuur om problemen aan te pakken. Ook in Europa kampen veel steden met achterstallig onderhoud aan waterleidingen. Die systemen stammen soms nog uit de negentiende eeuw. Als gevolg van lekkages gaat enorm veel water verloren tussen het pompstation en de kraan thuis. Dankzij de inzet van slimme meters, slaagde een Brits waterbedrijf er in om het waterverlies door lekkages met maar liefst 18 miljoen liter per dag te verminderen (Bron: Thames Water, 2020)

Te veel is ook niet goed

Dat ook een overschot aan water problematisch is hebben we dichtbij huis kunnen ervaren. Door klimaatverandering is de kans op extreme regenval zoals recent in Limburg, België en Duitsland enorm toegenomen ten opzichte van een eeuw geleden, blijkt uit een gezamenlijke studie van Europese klimaatinstituten en universiteiten. Bij overvloedige regen raken waterstromen gemengd, wat goed zuiveren moeilijk maakt. Hier is een rol weggelegd voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in analyse en beheer van waterstromen en waterkwaliteit. Of voor makers van pompen.

Beleggers zijn onderdeel van de oplossing

Waterproblemen vormen een grote uitdaging. Maar als we goed kijken naar de kansen die verandering met zich meebrengt, kunnen we die problemen ook helpen oplossen door erin te investeren. Met RobecoSAM Sustainable Water Equities beleg je in 40 tot 60 ondernemingen die met duurzame oplossingen komen. In infrastructuur zoals irrigatiesystemen, transportpijpleidingen en meetnetten die het water efficiënt opslaan. En in waterzuivering waarmee schadelijke verontreiniging wordt verwijderd en afvalwater weer veilig kan worden hergebruikt. Of in bedrijven die waterkwaliteit controleren en zuivering analyseren en zo de watervoorraad helpen schoonhouden.

RobecoSAM Sustainable Water Equities bestaat sinds 2012 en boekte sindsdien een rendement dat hoger lag dan het marktgemiddelde, gemeten per ultimo 2021 (alhoewel rendementen uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst). Onafhankelijk fondsenbeoordelaar Morningstar beloont het fonds met hun maximale waardering van 5 sterren!

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten