De coronacrisis en de rente

| Visie

Een van de gevolgen van de coronacrisis is dat de rente op obligatiemarkten verder onder druk komt te staan. Beleggingsstrateeg Peter van der Welle legt uit wat er tijdens eerdere pandemieën gebeurde en vertelt wat er nu gebeurt op de obligatiemarkt.

  • Share

Hoe kijk je als econoom tegen de coronacrisis aan?

Van der Welle: “Toen duidelijk werd dat de corona-uitbraak grote economische gevolgen zou krijgen, kondigden overheden en centrale banken enorme steunmaatregelen aan. De bedragen liggen veel hoger dan na de kredietcrisis in 2008. Bovendien komt de steun nu veel sneller op gang. Dat zegt overigens ook iets over de enorme schok die ons te wachten staat. In veel landen ligt de economie tijdelijk stil als gevolg van corona-maatregelen. Daar komt bij dat de olieprijs ook enorm hard is gedaald, aangezien de OPEC-landen en Rusland geen afspraak konden maken over een productiebeperking. Door de lage olieprijzen, dreigen veel Amerikaanse energiebedrijven in de problemen te komen. Eigenlijk krijgt de economie twee klappen tegelijk.”

Hoe verhoudt de corona-uitbraak zich tot eerdere pandemieën?

Van der Welle: “Eind maart is een heel gedetailleerd onderzoeksrapport verschenen, dat het effect van pandemieën uit het verleden op de renteontwikkeling onderzoekt. Een grote virusuitbraak leidde vaak tot een scherpe daling van de rente. Het duurde meestal twintig jaar voordat de korte rente begon uit te bodemen. Maar de coronacrisis is echter in twee opzichten anders dan vorige pandemieën. Door automatisering is arbeid een minder belangrijke productiefactor dan in het verleden. Daar komt bij dat het coronavirus vooral slachtoffers maakt in het oudere deel van de bevolking. Tegelijkertijd gaat de overheid een groter beroep doen op de kapitaalmarkt als gevolg van de omvangrijke steunmaatregelen. Naar verwachting is het effect van stijgende lonen en een dalende rente minder groot is dan in het verleden. Dat neemt niet weg dat we er rekening mee moeten houden dat de rente voorlopig heel erg laag blijft.”

Wat is het effect van de stimuleringsmaatregelen op de rente?

Van der Welle: “Landen financieren de steunpakketten via het uitschrijven van staatsobligaties. Hierdoor neemt de vraag naar kapitaal toe. Maar is dat genoeg om het effect te compenseren van de lagere consumentenuitgaven als gevolg van de crisis? Het antwoord daarop hangt voor een groot deel af van hoe lang de coronamaatregelen in de Verenigde Staten en andere grote landen duren en met hoeveel kleerscheuren de consument uit de recessie komt. Dat weten we pas over een aantal maanden. Voorlopig wegen de zaken die ik hierboven beschreef zwaarder en moeten obligatiebeleggers er rekening mee houden dat de rente onder druk blijft staan.”

Wat gebeurt er nu op obligatiemarkten?

Van der Welle: “Onder normale omstandigheden wordt de prijs van 10 jaars-staatsobligaties bepaald door de verwachtingen wat betreft toekomstige economische groei en inflatie. Maar door het opkoopbeleid van de ECB en de Amerikaanse Federal Reserve, zijn die prijzen de laatste tijd vooral een speelbal van centrale banken. Als je kijkt naar de geplande stimuleringsprogramma’s, komt daar voorlopig geen verandering in. De rente op staatsobligaties blijft onder druk staan. Dat is gunstig voor overheden omdat daarmee de steunprogramma’s goedkoop gefinancierd kunnen worden. Door de lage rente blijven de schuldenlast van overheden in verhouding tot hun economische draagkracht. Op de markten voor bedrijfsobligaties en high yield-leningen zijn de koersen soms flink gedaald. Een gevolg is dat de rentevergoeding is gestegen: een beweging die haaks staat op wat er bij staatsobligaties gebeurt. Dat komt omdat beleggers voorsorteren op een toename van het aantal faillissementen. Als je kijkt naar de koersen van Amerikaanse bedrijfsobligaties, wordt op die markt bijvoorbeeld een recessie ingeprijsd die ruim twee keer zo zwaar is als de gemiddelde recessie. Het is zondermeer waar dat we in economisch opzicht een lastige tijd tegemoet gaan. Voor het tweede kwartaal houden economen rekening met een krimp van 10%. Maar de huidige stemming is wel heel negatief. De kans is dat over zes tot twaalf maanden blijkt dat dit een heel goed instapmoment was voor Amerikaanse bedrijfsobligaties.”

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten