Drie manieren om een studiepot op te bouwen

| Uw geld

De totale uitgaven voor een studie van vier jaar zijn voor een uitwonende student die niet bijverdient, ongeveer EUR 54.000 en de verwachting is niet dat studeren in de toekomst goedkoper wordt. Reden genoeg om als ouder of grootouder een studiepot op te bouwen.

  • Share

De basisbeurs is enkele jaren geleden verdwenen en we hebben nu te maken met het leenstelsel. Driekwart van de ouders zet dan ook geld opzij, vaak bestemd voor die dure studie*. Er zijn drie manieren om zo’n studiepotje op te bouwen.

Beleggingsrekening

De eerste manier om een studiepotje op te bouwen voor uw kind is beleggen. Historisch gezien groeit een vermogen via beleggen sneller dan via sparen, maar met beleggen loopt u ook meer risico over uw vermogen. Als u vroeg begint met beleggen voor uw kind, dan is uw beleggingshorizon ook voldoende om eventuele verliezen op te vangen. U kunt een beleggingsrekening openen op naam van uw kind en u bent dan gemachtigde op die rekening. Zodra uw kind meerderjarig is, wordt het eigenaar van de rekening én van het geld dat erop staat. Bedenk wel: beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Heeft u interesse om te gaan beleggen voor uw kind? Robeco heeft daar verschillende mogelijkheden voor. Ontdek beleggen voor uw kind.

Spaarrekening

De tweede manier is het openen van een spaarrekening. U kunt een spaarrekening openen op uw eigen naam en daarop de stortingen doen voor uw kind. Zo houdt u volledige zeggenschap over het geld, ook als het kind achttien wordt. In juridische zin is geen sprake van een schenking. Schenkingsrecht is pas verschuldigd op het moment dat het spaargeld naar het kind wordt overgemaakt. Daarbij gelden vrijstellingen.
U kunt ook een rekening openen op naam van uw kind. Uw kind krijgt dan automatisch zeggenschap over het geld wanneer het 18 jaar wordt. Hij of zij kan het dan naar eigen goeddunken gaan uitgeven. Tot die tijd beheren de ouders het vermogen. Het vermogen boven de vrijstelling (voor sparen én beleggen) wordt bij de ouders belast met vermogensbelasting (box 3).

Wilt u een spaarrekening openen voor uw kind? Op zowel een Robeco ONE als een Robeco PLUS rekening kunt u sparen én beleggen. Roparco is het spaarproduct op uw Robeco beleggingsrekening.

Studieverzekering

Als laatste kunt u een studieverzekering afsluiten in de vorm van een kapitaalverzekering. U betaalt dan maandelijks premie aan een verzekeraar, die een studiefonds beheert. Een deel van de premie wordt gebruikt voor de kosten die de verzekeraar maakt.
Met zo’n kapitaalverzekering bouwt u een gegarandeerd vermogen op. Het geld staat wel vast. De verzekering kan niet (of alleen tegen relatief hoge kosten) beëindigd of afgekocht kan worden.

*Bron: Nibud

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten