Duurzaam beleggen kent vele gezichten

| Beleggen

Duurzaam beleggen kan allerlei vormen aannemen: van het simpelweg uitsluiten van schadelijke bedrijven tot een volledige focus op bedrijven die een grote rol spelen bij het aanpakken van uitdagingen zoals waterschaarste en armoede.

  • Share

De groep beleggers die alleen maar oog heeft voor financieel rendement wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen willen beleggen op een manier waarbij ook rekening gehouden wordt met milieu en maatschappij. Het totale vermogen belegd in duurzame strategieën is in twee jaar met ruim een kwart toegenomen tot bijna USD 23.000 mrd1. Er zijn verschillende vormen van duurzaam beleggen.

Schadelijke bedrijven uitsluiten

Een van de meest voorkomende vormen van duurzaam beleggen is het mijden van bedrijven met activiteiten die schadelijk zijn voor de mens of het milieu. Robeco investeert bijvoorbeeld niet in bedrijven die betrokken zijn bij de fabricage van controversiële wapens of in tabaksfabrikanten. Een uitsluitingsbeleid geeft de zekerheid dat investeringen niet gebruikt worden voor activiteiten waar men niet achter staat. De keerzijde is dat beleggers daarmee geen mogelijkheid hebben om met ondernemingen in discussie te gaan over hun werkwijze in een poging om verandering in gang te zetten.

Een goed gesprek

Het voeren van een gesprek met bedrijven over duurzame zaken wordt in de beleggingswereld aangeduid als actief aandeelhouderschap. Dit is een tweede vorm van duurzaam beleggen. Robeco heeft een aparte afdeling voor actief aandeelhouderschap. Aan de hand van 12 specifieke thema’s gaat Robeco de dialoog aan met bedrijven waarin wordt belegd. De thema’s hebben een looptijd van drie à vier jaar en worden bepaald aan de hand van input van klanten, eigen ervaringen en de kennis van de in duurzaam beleggen gespecialiseerde zusteronderneming RobecoSAM. Elk jaar worden met circa 200 bedrijven gesprekken gevoerd en daarnaast stemt Robeco 5.000 keer per jaar op aandeelhoudersvergaderingen over diverse duurzame onderwerpen.

Een duurzaam beleggingsproces

Een derde wijze van duurzaam beleggen is het verweven van criteria op het vlak van mens, milieu en maatschappij in de beleggingsstrategie. In het Engels wordt dit vaak omschreven als ESG, wat een afkorting is van Environmental, Social en Governance. Bij Robeco kijken fondsmanagers gebruikelijk verder dan alleen de financiële cijfers, aangezien die slechts een deel van het verhaal vertellen. Door ook ESG-factoren mee te nemen in de analyse van bedrijven is het mogelijk om in kaart te brengen of bijvoorbeeld het gevaar bestaat op een groot milieuschandaal of dat er iets mis is met de bedrijfscultuur. Zo wordt het mogelijk om beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen.

Beleggen met impact

Impact investing gaat nog een stapje verder. Bij deze aanpak wordt minstens evenveel nadruk gelegd op de positieve impact op het vlak van mens, milieu of maatschappij als op het te behalen rendement. RobecoSAM heeft een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van impact investing – met name met betrekking tot strategieën rond een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Duurzame beleggingsvormen combineren

Het is heel goed mogelijk om de verschillende vormen van duurzaam beleggen te combineren. Robeco kiest er voor om bepaalde schadelijke sectoren bij voorbaat uit te sluiten. Daarnaast worden er bij het analyseren van aandelen ook duurzame criteria meegenomen en bovendien gaat Robeco actief het gesprek aan met ondernemingen om te proberen positieve veranderingen op gang te brengen.

1 Bron: Global Sustainable Investment Review – GSIA, 2017.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten