Een onvermijdelijke recessie

| Visie

Ligt het aan mij of hoor je de laatste tijd steeds meer voorspellers van een nieuwe crisis of een komende recessie? Het zal wel met het tienjarig jubileum van het faillissement van Lehman te maken hebben. Ook duurt de huidige economische expansie al weer behoorlijk lang. Je kunt maar betere de eerste zijn, want op enig moment krijg je gelijk.

  • Share

Zoals Nobelprijswinnaar Robert J. Shiller onlangs met gevoel voor understatement opmerkte, moderne economieën hebben nu eenmaal een boom-bust-karakter om redenen die niet volledig begrepen worden. Een recessie is daarom onontkoombaar in een gemengd kapitalistische economie.

Er is weinig dat op een spoedige recessie wijst.

De omgekeerde rentecurve in de VS? Nou, die is op moment van schrijven nog niet geïnverteerd. De escalerende handelsoorlog?

Hoewel de bedragen je doen duizelen (honderden miljarden Amerikaanse dollars), is het niveau van de invoerrechten nog betrekkelijk laag en wordt het effect deels teniet gedaan door de verzwakking van de Chinese yuan. De vijandelijkheden hebben dus een beperkt karakter. Ramingen van de invloed op de economische groei en inflatie beginnen met lage cijfers achter de komma.

Populisten in Italië dan? Wel, de leider van de Lega checkt elke ochtend het tien-jaars renteverschil tussen Italië en Duitsland waaruit toch een gezond ontzag voor de macht van financiële markten spreekt. De kans dat Italië de eurozone in een ernstige crisis stort acht ik niet zo groot.

Brexit? Dat het Verenigd Koninkrijk 29 maart uit de EU stuitert zonder overgangsregeling zou volstrekt onverantwoordelijk beleid zijn en ik zie geen Britse regering of parlement die dit voor haar of zijn rekening neemt. Meer waarschijnlijk acht ik dat een Britse regering op enig moment bij het kruisje tekent en economisch gezien het Verenigd Koninkrijk tot in lengte van dagen in de interne markt blijft.

Het kan nog wel even duren

Het herstel van de wereldeconomie na de Grote Recessie is bovendien verre van indrukwekkend, wat verklaart dat de gebruikelijke excessen aan het eind van een conjuncturele opgang zich nog onvoldoende voordoen. OK, de markt voor risicovolle bedrijfsobligaties toont wel tekenen van overdrijving omdat beleggers met minder en minder waarborgen genoegen nemen. Dit vergroot de kwetsbaarheid van deze beleggingscategorie, wanneer het misgaat. Maar als gezegd, dat kan nog wel even duren.

Geduld is een schone zaak

De westerse economieën, de Amerikaanse voorop, ontwikkelen zich positief. In de VS gaan we de komende jaren uit van een aanhoudend stimulerend begrotingsbeleid (infrastructuur, belastingverlaging voor de middenklasse), wat de Amerikaanse centrale bank wel zal nopen de kredietkraan geleidelijk dichter te draaien.

Stabieler beleggen in een volatiele beurs: ontdek de voordelen van wereldwijd beleggen in defensieve aandelen.

Kiezen we voor een wat langere horizon, zoals wij bijvoorbeeld in onze jaarlijkse vijfjaarsprognose, ons Expected Returns rapport doen, dan ontkomen we er niet aan een recessie in de VS in te calculeren. Een milde weliswaar, want zo’n financiële en economische crisis als de afgelopen Grote Recessie tref je maar eens in de zeventig jaar. In een later stadium zwakken hierdoor de meer exportgerichte Eurozone en Japan af.

Voor de beleggingscategorie aandelen is zo’n recessie geen goed nieuws, maar over de gehele periode is er zeker ten opzichte van cash en obligaties nog het nodige te verdienen. Geduld is een schone zaak. Wel rekenen we historisch gezien met beneden-gemiddelde rendementen. Het kan geen kwaad om zoetjesaan na te denken over een meer defensieve beleggingsstrategie, zoals laagvolatiele aandelen.

Deze column is eerder verschenen op DFT

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten