Gaan de Nederlandse huizenprijzen verder stijgen?

| Uw geld

Nederlandse huizenprijzen schieten omhoog door een positief sentiment bij huizenkopers, lage financieringslasten en krapte op de huizenmarkt. Voorlopig blijven twee van deze drie seinen op groen staan.

  • Share

Woningbezitters kunnen opgelucht ademhalen. Ondanks dat de gemiddelde verkoopprijs van een Nederlandse woning in het eerste kwartaal EUR 24.000 hoger lag dan een jaar eerder, is er volgens het Centraal Planbureau nog geen sprake van een bubbel op de woningmarkt. De organisatie tekende daarbij overigens aan dat bubbelvorming lastig te meten is en dat het niet goed mogelijk is om te voorspellen wanneer de markt omslaat. Dat roept de vraag op wat huizenbezitters en potentiële kopers de komende tijd mogen verwachten.

Sentiment, financieringslasten en krapte

Aan de stijging van de huizenprijzen liggen verschillende factoren ten grondslag, die bovendien in elkaar grijpen, vertelt Folmer Pietersma, beheerder van het Robeco Sustainable Property Equities Fonds: “Het sentiment is een heel belangrijke factor. Als je buurman net ontslagen is en jij je ook zorgen maakt over je baan ga je niet snel op zoek naar een nieuwe woning. Momenteel gaat het juist behoorlijk goed met de economie. Dat is voor een deel te danken aan de lage rente van de ECB, die er ook weer voor zorgt dat de financieringslasten van een nieuwe woning in historisch opzicht relatief laag liggen.”

Nieuwe huizen bouwen

Naast het positieve sentiment en de lage financieringslasten speelt ook een achterblijvend aanbod een rol bij de oplopende huizenprijzen. De krappe markt is deels een gevolg van de woningcrisis van enkele jaren geleden. “Bouwbedrijven hebben door de scherpe prijsdaling in de jaren na 2008 jarenlang veel te weinig nieuwe projecten opgestart”, legt Pietersma uit. “Gemiddeld heeft Nederland elk jaar ongeveer 60.000 nieuwe huizen nodig. De afgelopen jaren lag dat aantal echter tussen de 40.000 tot 50.000. Het gaat nog jaren duren voordat het tekort op de Nederlandse huizenmarkt is weggewerkt.”

Onvoorspelbaar sentiment

Zolang er geen verandering komt in de lage financieringslasten, de huizenkrapte en het positieve sentiment bij huizenkopers, is er volgens Pietersma weinig dat een verdere stijging van de huizenprijzen in de weg staat: “Wat betreft de rente en de krapte staan de seinen in dit opzicht op groen. Maar het sentiment laat zich echter niet voorspellen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor mensen plotseling een stuk terughoudender worden op de woningmarkt. Ook in dit opzicht geldt weer dat de verschillende factoren vaak in elkaar grijpen. Een hogere rente kan bijvoorbeeld leiden tot een omslag in het sentiment op de huizenmarkt.”

Vastgoed als belegging

Voor beleggers is een vastgoedinvestering een manier om hun portefeuille breder te spreiden. Een vastgoedfonds zoals Robeco Property Equities belegt in allerlei landen en marktsegmenten. Hierdoor wordt de kans verkleind dat het fondsvermogen onevenredig hard geraakt wordt als de prijzen op een deel van de vastgoedmarkt plotseling snel dalen. Net als bij andere investeringen brengen vastgoedbeleggingen risico met zich mee, zodat het zaak is om eerst voldoende financiële buffer op te bouwen voordat je begint met beleggen.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten