Het rendement van duurzaam beleggen

| Beleggen

Steeds meer beleggers ontdekken dat duurzaam beleggen niet betekent dat ze genoegen moeten nemen met een lager rendement. Studies wijzen uit, dat het verwachte rendement juist hoger ligt als in het beleggingsproces ook gekeken wordt naar duurzame factoren.

  • Share

In de beleggingswereld werd lange tijd aangenomen dat duurzaam beleggen ten koste ging van het rendement. Door het uitsluiten van schadelijke bedrijven zou een investeerder bijvoorbeeld minder keuze hebben, terwijl duurzame maatregelen die ondernemingen doorvoerden, ten koste zouden gaan van de winst. In de praktijk zit er echter een groot voordeel aan het mijden van bedrijven die slecht scoren op gebieden zoals milieu, sociaal beleid en fatsoenlijk bestuur. Hierdoor neemt het risico af, dat de aandelenkoers van een bedrijf onder druk komt te staan als gevolg van bijvoorbeeld een milieuramp of een boekhoudschandaal.

Duurzame bedrijven hebben streepje voor

Omdat ze vaak kritischer kijken naar bedrijven waarin ze investeren selecteren, lopen beleggers met oog voor duurzame factoren minder kans dat ze investeren in bedrijvenen met een relatief groot risico op tegenvallers. Bovendien zijn duurzame bedrijven minder kwetsbaar voor allerlei milieu-ontwikkelingen. Een onderneming die efficiënter omspringt met water, heeft een groot voordeel als water plotseling schaarser wordt. Daar komt bij, dat overheden steeds meer werk maken van het aanpakken van klimaatverandering. Zo zijn hierover op de klimaatbijeenkomst in Parijs van eind 2015 concrete afspraken gemaakt. Deze zorgen er indirect voor, dat bedrijven te maken krijgen met strengere regelgeving. Een goed voorbeeld is de invoering van een stelsel waarbij er een steeds duidelijker prijskaartje komt te hangen aan de uitstoot van CO2. Ook in dit opzicht hebben duurzame ondernemingen een streepje voor.

Hoger dan het marktgemiddelde

De bewijzen stapelen zich op, dat duurzaam beleggen behalve in theorie ook in de praktijk voordelen heeft. In de afgelopen jaren zijn resultaten verschenen van meer dan 200 wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen duurzame criteria enerzijds en winstgevendheid en beursrendement anderzijds. Uit maar liefst 88% van die studies kwam naar voren, dat er een positieve impact is op winstmaatstaven zoals het bedrijfsresultaat en het rendement op het geïnvesteerd vermogen (bron: Clark, Feiner, Viehs, 2015). Volgens 80% van deze studies lag het rendement van relatief duurzame bedrijven hoger dan dat van het marktgemiddelde.

Duurzaam beleggen levert behalve een betere wereld dus ook financieel rendement op. Dat voordeel is overigens relatief klein. Uit een onderzoek van dataleverancier MSCI (februari 2017) komt naar voren, dat het rendement van een duurzame index tussen november 2009 en juli 2016 gemiddeld 0,2% hoger lag dan dat van de gebruikelijke wereldindex.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten