Hoe schroeven we de CO₂-uitstoot tot netto nul terug?

| Duurzaam

De Europese Unie en de Verenigde Staten willen net als veel landen en bedrijven de netto CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 tot nul hebben verlaagd. RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities  belegt in bedrijven die profiteren van de enorme daling van de CO2-uitstoot die zich zo aftekent.

  • Share

CO2 is een broeikasgas dat ervoor zorgt dat de warmtestraling vanaf de aarde niet ongehinderd naar de ruimte ontsnapt. Op zich is dat een gunstige eigenschap, want zonder dit effect zou de temperatuur gemiddeld meer dan 30 graden lager liggen. Omdat er steeds meer CO2 wordt uitgestoten, loopt de temperatuur echter geleidelijk op. Als gevolg van menselijk handelen komt elk jaar ongeveer 50 gigaton CO2 in de atmosfeer. Door die hoge uitstoot verandert het klimaat. We krijgen te maken met extreme temperaturen, overvloedige neerslag en een stijgende zeespiegel. Om klimaatverandering tegen te gaan, hebben de Europese Unie, de Verenigde Staten en veel andere landen en bedrijven beloofd om de CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 per saldo helemaal tot nul te verlagen.

Meer dan windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s


Dat is een behoorlijk ambitieuze doelstelling. Er is namelijk een brede waaier van activiteiten waarbij het broeikasgas vrijkomt. Daarbij staat de verbranding van fossiele brandstoffen bovenaan de lijst. Hiervoor komen steeds meer verrassende alternatieven. In Rotterdam staat bijvoorbeeld een raffinaderij die afval en reststoffen zoals gebruikte bakvetten omzet in biodiesel. De Scandinavische eigenaar heeft ook een vliegtuigbrandstof ontwikkeld waarvan de broeikasgasuitstoot 80% lager ligt in vergelijking met fossiele brandstoffen. Dit is het soort bedrijven waar RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities in belegt.

RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities

Met dit fonds beleg je wereldwijd in bedrijven die de CO₂-uitstoot helpen terugdringen. Zo draag je bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem.

Koop dit fonds

Vijf focusgebieden voor een lagere CO₂-uitstoot


De CO2-uitstoot van de energie- en vervoerssector zijn respectievelijk het blauwe en het oranje vlak in de onderstaande grafiek. Hieruit komt goed naar voren dat er meer nodig is dan het bouwen van windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s, of de opkomst van doordachte biodiesel-oplossingen.  Een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot is namelijk afkomstig van industriebedrijven, de vastgoedsector of het gevolg van landgebruik.

De omslag komt sneller dan je denkt

Binnen elk van deze vlakken zoekt RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities voortdurend naar ondernemingen die een sleutelrol kunnen spelen bij het verlagen van de CO2-uitstoot. Zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars van slimme klimaatoplossingen, die helpen om het energieverbruik van bedrijfspanden sterk terug te dingen. In de toekomst komen daar waarschijnlijk nog meer beleggingsmogelijkheden bij, aangezien de initiatieven om CO2 uit de lucht op te vangen en vervolgens op te slaan (het grijze vlak in de bovenstaande grafiek) nog in de kinderschoenen staan.

Dat lijkt misschien nu nog toekomstmuziek, maar de ambities van de verschillende landen liegen er niet om. De toezegging om de uitstoot met gemiddeld met 7% te verlagen, leidt er bijvoorbeeld toe dat er over vier jaar al een kwart minder CO2 de lucht ingaat dan vandaag. Als belegger kan je nu al inspelen op die omslag.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten