Hoe werkt de Morningstar Rating?

| Beleggen

Morningstar kwam als eerste op het simpele idee om beleggers van dienst te zijn door fondsrendementen met elkaar te vergelijken en daarbij te corrigeren voor risico en kosten.

  • Share

De Morningstar Europe Star Rating is een inzichtelijke manier om de resultaten van verschillende fondsen met elkaar te vergelijken, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en risico's van die fondsen.

De rendementen, risico's en kosten worden uitgedrukt in één waarde, wat zeer gebruiksvriendelijk is om de performance van een fonds te beoordelen. De cijfers hebben betrekking op de resultaten in het verleden en zijn niet bedoeld als toekomstverwachting.

Ingrediënten

Bij het berekenen van de Morningstar Rating zijn de volgende zaken van belang: Categorieën, kosten en een voor risico gecorrigeerde rendementsberekening.

1. Morningstar-categorieën
Fondsen met min of meer hetzelfde beleggingsbeleid, zoals uitgedrukt door hun portefeuille, worden samengebracht in Morningstar-categorieën. De gegeven beleggingsdoelstellingen en fondsnamen zijn vaak niet voldoende om de fondsen in een bepaalde categorie te plaatsen. Het type assets waarin een fonds belegt, in bepaalde aandelen- of obligatiemarkten, of in beide, is bij de categorisering het belangrijkst. Morningstar onderscheidt circa 80 categorieën.

2. Kosten
Alle jaarlijkse kosten van een fonds worden afgetrokken van de ongecorrigeerde performancecijfers. Bovendien houden de Morningstar Ratings rekening met de instapkosten. Voor aandelen- of gemengde fondsen wordt 5% aan instapkosten gerekend, tenzij de maximum instapkosten lager zijn natuurlijk. Voor obligatiefondsen wordt 3% gerekend, tenzij de maximum instapkosten lager zijn. Er is een wisselwerking tussen de instapkosten en de jaarlijkse kosten, en Morningstar streeft ernaar om alle fondsen op dezelfde basis te beoordelen.

3. Rendement gecorrigeerd voor risico
Voor alle beoordeelde fondsen die worden getoond, zijn historische rendementen over een periode van tenminste drie jaar gebruikt. Omdat de volatiliteit van deze rendementen geen perfecte beschrijving is van het risico van een fonds (vandaar de focus op de portefeuille), wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare rendementsgegevens. De berekening is gebaseerd op een weergave van het nut dat een belegger ontleent aan het fondsrendement. Beleggers prefereren een stabiel resultaat boven grote sprongen opwaarts en neerwaarts: met andere woorden, zij lopen liever geen risico. In de formule komt tot uitdrukking dat een fonds beter is naarmate de rendementen over de tijd consequenter zijn.

De sterren

e ratings worden iedere maand opnieuw berekend. En net zoals de performance van een fonds fluctueert, kan ook de rating veranderen. Als de genoemde berekeningen zijn uitgevoerd, worden de sterren binnen een categorie verdeeld.

Krijgen alle fondsen een rating?

Nee, niet allemaal. Er zijn een paar situaties waarin een rating niet mogelijk is, zoals:

  • Het fonds bestaat korter dan drie jaar;
  • Er is zo weinig informatie beschikbaar dat we het fonds niet goed kunnen indelen in een categorie;
  • Het fonds heeft zijn assetallocatie ingrijpend en blijvend veranderd, zodat de koershistorie niet meer relevant is;
  • Er zijn te weinig soortgelijke fondsen om tot een zinvolle Morningstar Rating te komen.

De Morningstar Rating gebruiken

De Morningstar Rating is één van de gegevens die u kunt gebruiken bij de eerste selectie van fondsen binnen de categorie die u overweegt op te nemen in uw portefeuille. Tezamen met de rating kunt u naar de inhoud van de portefeuille en de andere gedetailleerde informatie kijken om u een beeld te vormen van een beleggingsfonds. Ratings zijn een zeer bruikbaar hulpmiddel, maar natuurlijk blijft het ook zeer belangrijk dat u uw persoonlijke beleggingshorizon, risicoprofiel en asset mix laat meewegen bij een beleggingsbeslissing.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten