Investment grade bedrijfsobligaties: wat zijn dat?

| Beleggen

Obligaties saai en nauwelijks rendabel? Niets is minder waar. Er bestaan leningen in alle soorten en maten. Robeco zet in een serie de belangrijkste categorieën op een rij. Nu komen aan bod: investment grade bedrijfsobligaties.

  • Share

1. Wat zijn investment grade bedrijfsobligaties?

Bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een vaste looptijd, die op gezette tijden een rentevergoeding uitkeren. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug. Van alle bedrijfsobligaties vormen investment grade obligaties de minst risicovolle categorie: het zijn obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven.

2. Welke soorten zijn er?

Er zijn verschillen in looptijden, rentetarieven en kredietwaardigheid. Ook kunt u kiezen tussen leningen van bedrijven uit de eurozone of daarbuiten. De kans dat een kredietwaardig bedrijf failliet gaat is klein, maar valt niet uit te sluiten. Daarom doet u er verstandig aan spreiding aan te brengen in uw portefeuille, bijvoorbeeld via een beleggingsfonds. Robeco heeft diverse fondsen die (ook) beleggen in investment grade bedrijfsobligaties. Voorbeelden zijn Robeco Investment Grade Corporate Bonds (obligaties in euro's, van gezonde bedrijven, met uitzondering van financiële dienstverleners), Robeco Euro Credit Bonds (Europese bedrijfsobligaties, inclusief financials) en Rorento (belegt wereldwijd in alle typen obligaties: staatsleningen, bedrijfsobligaties en opkomende landen).

3. Wat levert het op?

Het rendement van obligaties bestaat uit twee componenten. Allereerst ontvangt u een rentevergoeding, de couponrente. De hoogte hiervan hangt af van de marktrente op het moment van uitgifte, de looptijd en het risico op wanbetaling. De rente op investment grade bedrijfsobligaties is doorgaans hoger dan die op staatsobligaties, omdat geld lenen aan een bedrijf vaak risicovoller is dan aan een overheid. Ten opzichte van high-yield bedrijfsobligaties (leningen met een lagere rating) is de rente lager, maar daar staat een lager risico tegenover. De tweede pijler is eventuele winst bij verkoop. Elke obligatie heeft namelijk een koers. Deze wordt beïnvloed door onder andere de marktrente, de resterende looptijd, het marktsentiment en veranderingen in de kredietwaardigheid. Als een bedrijf bijvoorbeeld in zwaar weer terecht komt of risicovolle investeringen of overnames doet, kan dat de koers drukken.

4. Wat zijn de risico’s?

Het belangrijkste risico is dat het bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Drie grote kredietbeoordelaars – Standard & Poor's, Moody’s en Fitch – brengen dit risico in kaart en vertalen dat in een rating, die wordt weergegeven met letters of cijfers. Hoe lager de rating, hoe groter het risico op een faillissement. De hoogste rating van investment grade bedrijfsobligaties is AAA en de laagste rating is BBB / Baa (afhankelijk van het ratingbureau). Verder loopt u het risico op een koersdaling. Belegt u in obligaties van buiten de eurozone, dan loopt u ook een valutarisico.

5. Voor wie zijn ze geschikt?

Investment grade obligaties zorgen vaak voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille, aangezien de koersen meestal minder fluctueren dan die van aandelen en het risico op wanbetaling klein wordt geacht.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten