‘Met deze twee marktsegmenten navigeren we door een uitdagende periode’

| Visie

Aandelenmarkten hebben een behoorlijk woelig 2022 achter de rug. Fondsbeheerder Michiel Plakman van Robeco Sustainable Global Stars  vertelt wat hij van 2023 verwacht en legt uit hoe het fonds inspeelt op de onzekere marktomstandigheden.

  • Share

Hoe kijk je terug op 2022?

Plakman: “We hebben een uniek jaar achter de rug. Bij mijn weten is het de eerste keer dat centrale banken bewust aansturen op een recessie, omdat ze daarmee de inflatie onder controle hopen te krijgen. Daarnaast is 2022 het jaar waarin geopolitieke risico’s heel scherp op de radar van beleggers zijn komen te staan. Op dit vlak waren er natuurlijk al jarenlang spanningen. Maar onder meer door de oorlog in Oekraïne is vooral Europa heel hard met de neus op de feiten geduwd. Zaken zoals energie- en voedselveiligheid leken altijd vanzelfsprekend. Dat is nu opeens niet meer het geval. Bovendien zijn veel bedrijven afhankelijk van onderdelen en diensten uit Oost-Europese landen. Ook in dat opzicht is het leven een stuk minder zeker geworden.”

Hoe kijk je nu aan tegen de financiële- en beleggingsmarkten?

Plakman: “Het beleid van heel lage rentes waarmee centrale banken sinds de financiële crisis in 2008/2009 de economie een duw in de rug gaven, ligt definitief achter ons. Nadat de rente eenmaal een top heeft bereikt, zal deze waarschijnlijk slechts heel langzaam weer dalen. Want als de rente te snel omlaag gaat, bestaat het gevaar dat de inflatie weer oplaait. De onzekerheid rondom de rentebewegingen werkt ook door in het beursklimaat. Door de koersdaling in 2022 ligt de waardering inmiddels lager dan een jaar geleden. Maar het laat zich nu al uittekenen dat de winsten van het Amerikaanse bedrijfsleven de komende tijd onder druk staan door de afkoelende economie. Daarnaast is het lastig te voorspellen hoe de onderdelentekorten die zijn ontstaan in de nasleep van de coronapandemie en door een tijdelijk felle stijging van containerprijzen, doorwerken. Al met al is het heel erg lastig om nu een blik in de toekomst te werpen.”

Wat mogen beleggers verwachten van Robeco Sustainable Global Stars?

Plakman: “Om goed door de onzekere periode te navigeren, leggen we momenteel de nadruk op twee marktsegmenten. In de eerste plaats zijn dat goedkope aandelen die profiteren van koersoplevingen op de beurs. Bovendien spelen we ook voorzichtig in op het weer op gang komen van de Chinese economie. Aan de andere kant ligt de focus op kwalitatief hoogwaardige bedrijven met goede vooruitzichten voor de lange termijn. Vaak ligt de waardering daarvan behoorlijk hoog. Daarom houden we een wensenlijstje bij en kopen we aantrekkelijke aandelen in periodes waarin de koersen sterk onder druk staan. Dan beginnen we met een klein plukje aandelen, waarna we onze positie stapsgewijs proberen uit te bouwen. Op deze manier maken we van het onzekere beursklimaat gebruik om de kwaliteit van de fondsportefeuille naar een steeds hoger niveau te tillen. Zo streven we ernaar om met een duurzaam beleggingsproces op de lange termijn een hoger rendement te halen dan de MSCI World Index. Met een gemiddeld rendement van ruim 10% over de afgelopen vijf en tien jaar is dat goed gelukt.”

Robeco Sustainable Global Stars Equities in het kort

Robeco Sustainable Global Stars Equities is het oudste beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt wereldwijd en de portefeuille bestaat uit 30 tot 40 bedrijven. De aandelen worden geselecteerd op basis van een duurzame bedrijfsvoering, een hoge winstgevendheid en een sterke kasstroom. Dit zijn vaak solide bedrijven met bekende merken.

5 Morningstar-sterren
Rendement afgelopen twaalf maanden: -15,32%
Gemiddeld rendement laatste 3 jaar: 8,95%
Gemiddeld rendement laatste 5 jaar: 10,61%
Gemiddeld rendement sinds start (01-04-1933): 8,65%

Rendementscijfers per 31 december 2022. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten