Moet ik de beleggingen van mijn kinderen bij de fiscus opgeven als ze 18 worden?

| Uw geld

Een van onze klanten vroeg zich af wat het in fiscaal opzicht betekent als je kind meerderjarig wordt. Ben je verplicht om het vermogen op een beleggingsrekening voor je zoon of dochter bij de Belastingdienst als gift op te geven?

  • Share

Van belang is of de beleggingsrekening op jouw naam staat, of die van je kind. In het laatste geval hoeft het belegde vermogen voor je kind niet als gift opgegeven te worden. Wanneer je beleggingen schenkt die op jouw naam staan, mag je een bedrag tot de schenkingsvrijstelling belastingvrij overmaken naar de rekening van je kind of kleinkind. Die vrijstelling bedraagt in 2021 €6.604 voor schenkingen aan kinderen. Voor kleinkinderen is dat €3.244. Boven deze grenzen betaalt de ontvanger afhankelijk van de relatie met de schenker schenkbelasting.. Meer informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst en het is uiteraard verstandig om dit soort zaken met je fiscaal adviseur te bespreken.

Vanaf 18 jaar financiële rechten...

Ook als de beleggingsrekening al op naam staat van je kind, verandert er in fiscaal opzicht het een en ander op zijn of haar achttiende verjaardag. Tot het achttiende jaar was je als ouder verantwoordelijk voor de financiën en moest je het vermogen van je kind meenemen in de berekening van je vermogensbelasting. Zodra je kind meerderjarig wordt, hoeft dat niet meer. Kinderen krijgen vanaf dat moment volledige zeggenschap over hun financiën. Ze mogen dan zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Als ouder heb je geen toegang meer tot de rekeningen die op naam van je kind staan.

... en plichten voor kinderen

Behalve rechten, krijgt je meerderjarige kind ook bepaalde plichten. Hij of zij moet bijvoorbeeld zelf de kosten van de beleggingsrekening betalen en belastingaangifte doen. Dat geldt ook voor de eventuele aangifte vermogensbelasting die je kind moet doen. Daarvan is sprake als het vermogen van je kind boven de vrijstelling van €50.000 in 2021 uitkomt.

Jong geleerd

Als je schenkbelasting wilt besparen, dan loont het de moeite om al ruim voor de achttiende verjaardag een beleggingsrekening te openen voor je kind. Daarop mag je als ouders en/of grootouders tot aan de schenkingsvrijstelling jaarlijks belastingvrij een bedrag overmaken. Je (klein)kind kan dan al vroeg vermogen gaan opbouwen. Met een eigen beleggingsrekening kan je kind bovendien al jong ervaring opdoen met beleggen en daarmee vertrouwd raken.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten