Nieuwe naam voor Robeco Global Industrial Innovation Equities

| Beleggen

Sinds 28 oktober 2019 is de fondsnaam van Robeco Global Industrial Innovation Equities gewijzigd in Robeco Digital Innovations. De nieuwe naam Robeco Digital Innovations is gekozen om te benadrukken dat bijna alle innovaties tegenwoordig een grote digitale component bevatten en zich breder uitstrekken dan alleen de industrie. Het fonds richt zich op drie groeitrends: robots, digitalisering en cyberveiligheid. Daarmee is de energietransitie als thema verdwenen. Een andere verandering is dat Steef Bergakker in het beheerteam de plaats naast medebeheerder Marco van Lent overneemt van Henk Grootveld.

  • Share

Sinds de oprichting in juni 2017 ligt het fondsrendement 2,2% hoger dan de brede aandelenindex MSCI AC World waartegen de prestaties worden afgezet. Waarom wordt er ondanks de goede prestaties toch aan het fonds gesleuteld?

Van Lent: “We zijn altijd op zoek naar manieren om onze beleggingsprestaties te verbeteren – daar wachten we niet mee totdat de resultaten misschien minder worden. Als je terugkijkt, was de energietransitie al bij de start van het fonds enigszins een vreemde eend in de bijt. Uit eigen onderzoek blijkt dat de winstgevendheid in bepaalde marktsegmenten structureel hoger ligt dan in andere. Dat gold voor bedrijven binnen de thema’s robots, digitalisering en cyberveiligheid, maar nog niet voor de energietransitie.”

Wat waren de afwegingen om energietransitie aanvankelijk toch op te nemen in de strategie? En waarom komt daar nu verandering in?

Van Lent: “Indertijd zag het ernaar uit dat bedrijven in het energiethema de omslag gingen maken naar een hogere winstgevendheid. In de praktijk bleef de resultaatverbetering echter achter bij onze verwachtingen. Ook de mogelijkheid om met het energiethema meer te spreiden, was minder belangrijk dan we hadden ingeschat. Daar komt bij dat het rendement van aandelen binnen energietransitie vergelijkbaar was met de beursindex, terwijl de andere drie segmenten juist aanmerkelijk beter presteerden. Via zusterbedrijf RobecoSAM kunnen beleggers blijven beleggen in een fonds dat alleen op de energietransitie inspeelt.”

Hoe belegt Robeco Digital Innovations?

Bergakker: “De aandelen waarin we beleggen zijn minder bekend dan de grote consumentenmerken. Maar het is wel aan deze bedrijven te danken dat er tegenwoordig binnen 24 uur al een bezorger voor je deur staat met je internetaankopen. Veel ondernemingen stellen investeringen in dure nieuwe apparatuur uit. Maar ze bezuinigen niet op software en allerlei hulpmiddelen die ervoor zorgen dat ze efficiënter en goedkoper producten of diensten kunnen maken en verkopen. Die investeringen worden meestal snel terugverdiend.”

Wat mogen beleggers verwachten van het fonds?

Bergakker: “De economische groei heeft veel impact op de resultaatontwikkeling van de bedrijven waarin we beleggen. De koersbewegingen zijn soms wat groter dan het marktgemiddelde, maar dat geldt ook voor het verwachte rendement. Als je kijkt naar de kracht van het thema digitalisering en de goede beleggingsprestaties van de afgelopen jaren, geeft dat vertrouwen voor de toekomst.”

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten