Outlook 2021: Een mooi beleggingsjaar

| Visie

In veel opzichten was 2020 een jaar om snel te vergeten. Maar dankzij grote steunpakketten en het vooruitzicht op de komst van Covid-19-vaccins, konden beleggers toch een mooi rendement boeken. Beleggingsjaar 2021 ziet er mogelijk nog beter uit.

  • Share

De pandemie had in 2020 veel invloed op de stemming op de financiële markten. Dat is in het nieuwe jaar niet opeens anders. Hoe die impact vorm krijgt, hangt af van de wijze waarop beleidsmakers een balans vinden tussen volksgezondheid, het openstellen van de economie en persoonlijke vrijheden. Net als veel andere landen is Nederland inmiddels gestart met Covid-19-vaccinaties.

Hierdoor wordt het in de loop van 2021 een stuk makkelijker om die balans te vinden. Dat is het uitgangspunt voor drie scenario’s opgesteld door Robeco voor 2021. In het basisscenario kan de wereldeconomie dankzij de verschillende vaccins in de loop van het jaar normaliseren. In dat geval gaan de bedrijfswinsten flink stijgen.

Basisscenario

Het verwachte aandelenrendement in het basisscenario komt uit op 10 tot 16%. Dat had zelfs nog meer kunnen zijn, aangezien de aandelenwaardering normaal gesproken ook snel oploopt in de herstelfase van de economische cyclus. Daar hebben beleggers met de koersstijgingen in de laatste maanden van 2020 echter al een flink voorschot op genomen.

In het basisscenario ontstaan er in de obligatiewereld grote verschillen. High yield-obligaties profiteren bijvoorbeeld van een meevallend aantal faillissementen dankzij het stevige economische herstel. Het verwachte rendement voor dit marktsegment is 6 tot 8%, terwijl dat voor meer kredietwaardige bedrijfsobligaties 2 à 3% is. Aan de andere kant laat de negatieve rente zich voelen bij staatsobligaties van landen met een hoge kredietwaardigheid. Het verwachte rendement in dit segment bedraagt -1 tot -3%.

Optimistisch scenario

Het is ook mogelijk dat de vaccinatie vlotter verloopt dan het zich nu laat aanzien. Mogelijk willen mensen dan alle etentjes, vakanties en andere zaken inhalen die ze door Covid-19-maatregelen moesten missen. In dat geval krijgt de economie een flinke boost. In dit positieve scenario kunnen wereldwijde aandelen in 2021 zelfs met meer dan 20% stijgen.

Ook in de meer risicovolle segmenten van de obligatiewereld liggen de verwachte rendementen dan een stuk hoger dan in het basisscenario. Voor high yield-obligaties is dat bijvoorbeeld 10% of meer. Het verwachte rendement voor kredietwaardige bedrijfsobligaties komt in dit geval op 4 à 6%. De mooie rendementen van meer risicovolle beleggingsvormen gaan ten koste van naar verhouding meer veilige staatsobligaties.

In het optimistische scenario komt het rendement daar uit op -2 tot -5%. Dit negatieve rendement wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de rente in dit scenario relatief sterk stijgt. Door een stijgende rente krijgen beleggers aantrekkelijkere alternatieven voor uitstaande staatsobligaties, zodat de koersen daarvan dalen.

Pessimistisch scenario

Aan de andere kant is het nog niet helemaal vanzelfsprekend dat Covid-19 in het lopende jaar al van het toneel verdwijnt. Als de vaccinatieprogramma’s vertraging oplopen of minder effectief zijn dan gehoopt, krijgt het consumentenvertrouwen een flinke knauw. Mensen geven minder uit en houden meer geld achter de hand, ondernemingen schroeven de investeringen terug en de bedrijfswinsten liggen veel lager dan beleggers nu inprijzen. Aandelen dalen met 20% in dit pessimistische scenario.

Bedrijven krijgen het lastig en het aantal faillissementen neemt toe. Een gevolg is dat het rendement op zowel high yield- als kredietwaardige bedrijfsobligaties negatief is in het negatieve scenario. Aan de andere kant profiteren kredietwaardige staatsobligaties juist met een rendement van 2 tot 5% van een grote vraag naar relatief veilige beleggingen. Naarmate er meer effectieve vaccins goedgekeurd worden, neemt de kans dat het pessimistische scenario zich ontvouwt steeds verder af.

Bekijk de Market Update voor de actuele beleggingsvisie van Robeco

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten