Slim beleggen in smart materials

| Duurzaam

De opkomst van de elektrische auto zal een enorme impact hebben op de vraag naar traditionele grondstoffen. Zo ontstaan er grote nieuwe markten voor mineralen zoals lithium, dat massaal wordt gebruikt in de grote accu’s waar elektrische auto’s op rijden.

  • Share

Elektrische voertuigen zorgen volgens Pieter Busscher, portefeuillemanager van het RobecoSAM Smart Materials Fund, misschien wel voor de grootste verandering in de moderne industriële productie – ze nemen 10% voor hun rekening van de 80-90 miljoen nieuwe voertuigen die in 2020 worden gemaakt. China is wat betreft vraag én aanbod de grootste markt ter wereld, deels vanwege de noodzaak om de chronische luchtvervuiling aan te pakken. In 2016 zijn in dat land meer dan 350.000 elektrische voertuigen verkocht, ruim het dubbele van het aantal verkopen in de VS.

Speciale accu’s

Hierdoor is een hele nieuwe markt ontstaan voor mineralen die worden gebruikt bij het maken van speciale accu's voor elektrische auto's. Zo bevatten de Chevy Bolt en de Opel Ampera E 53 kilo aan lithium en 24 kilo aan kobalt (ook wel ‘het nieuwe goud’ genoemd). Een elektrisch voertuig moet bovendien lichter zijn om er zo ver mogelijk mee te kunnen rijden. Daarom zal het gebruik van lichtgewicht materialen (magnesium, aluminium, hoogwaardig staal) voor een gemiddelde auto naar verwachting stijgen van 29% naar 67% in 2030.

Toenemend marktaandeel

“De vraag naar elektrische auto's zal alleen maar toenemen: in Europa worden in 2021 enkele ambitieuze doelen voor de uitstoot van CO2 van kracht en in China moet in 2019 10% van de auto's elektrisch zijn”, zegt Busscher. “Landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk voeren in 2040 een verbod op de verkoop van benzineauto's in, terwijl Noorwegen dat al in 2025 doet. Vanaf 2020-2021 kunnen elektrische auto’s concurreren met traditionele auto's en daarna zullen ze steeds meer marktaandeel winnen naarmate ze goedkoper worden.”

Sterke groei

De vraag naar lithium vanuit de transportsector stijgt met meer dan 30% per jaar. “Op dit moment is het grootste deel van de productiegroei afkomstig uit Congo en uit de zogenoemde lithiumdriehoek, die zich uitstrekt over Bolivia, Argentinië en Chili,” legt Busscher uit. Ook lithium is niet onuitputtelijk, maar voor de eerstkomende decennia is er voldoende van aanwezig om aan de enorme vraag te voldoen.

Beleggen in smart materials?

Met RobecoSam Smart Materials speel je in op de stijgende vraag naar technologieën en producten die een oplossing bieden voor schaarse grondstoffen. Het fonds richt zich op leveranciers van innovatieve basismaterialen en technologieën die zorgen voor meer efficiëntie in de winning, de verwerking en het (her)gebruik van grondstoffen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten