Tweeverdieners: vaak geen vangnet bij overlijden

| Uw geld

Als je als meestverdienende partner overlijdt, wil je je partner en eventuele kinderen financieel zo goed mogelijk achterlaten. De steeds verder terugtredende overheid heeft inmiddels het recht op een nabestaandenuitkering voor de overblijvende werkende partner ernstig beperkt. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben.

  • Share

Daarnaast is het partnerpensioen in veel pensioenregelingen verder versoberd en is er nauwelijks meer van een vangnet sprake. Als een van de partners in een tweeverdienerssituatie overlijdt, kan het huishoudinkomen met vele procenten dalen.

Eenvoudig te checken

Meten is weten. Menigeen weet echter niet hoe ingrijpend de inkomensgevolgen in een tweeverdienerssituatie bij overlijden kunnen zijn, terwijl dat eenvoudig te checken is op Mijnpensioenoverzicht.nl (toegankelijk met je persoonlijke DigiD-code). Daar verschijnen de bedragen die je partner en eventuele kinderen ontvangen na je overlijden, op voorwaarde dat je pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds. In het overzicht staat niets over het recht op een uitkering op grond van de Anw (Algemene Nabestaandenwet ), omdat dat afhangt van het eigen inkomen van de nabestaande.

Geen vetpot

Alleen nabestaanden die voor ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn of voor kinderen tot 18 jaar zorgen, hebben recht op een Anw-uitkering. Nabestaanden die maandelijks meer dan ruim EUR 2.500 bruto verdienen, hebben geen recht op de uitkering. De uitkering bedraagt overigens maximaal nog geen EUR 1.200 bruto per maand.

Anw-hiaatverzekering

Een aantal mensen kan via de werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten, die een deel van de inkomensterugval dekt. Echter, lang niet alle werknemers kunnen terecht bij hun pensioenfonds voor zo’n (vrijwillige) extra verzekering. En de meeste ZZP-ers bouwen helemaal geen (nabestaanden)pensioen op.

Passende oplossing zoeken

Als in een tweeverdienerssituatie een (te) grote inkomensdaling dreigt bij overlijden, moeten de partners dus zelf aan de slag. Een optie is de overlijdensrisicoverzekering, al is het verstandig zo’n verzekering al op jonge leeftijd af te sluiten en op beide levens. De kosten van zo’n verzekering stijgen namelijk snel met het stijgen van de leeftijd bij afsluiten.

In veel gevallen hebben huizenbezitters een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. Bij hen dalen de woonlasten aanzienlijk als de partner overlijdt, wat de inkomensterugval gedeeltelijk compenseert.

Sparen of beleggen

Een andere manier om de gevolgen van een ‘life changing event’ als het overlijden van de partner op te vangen is te sparen of beleggen, zodat je een potje opbouwt waar een beroep op gedaan kan worden als de nood aan de man/vrouw komt. Bij sparen krijg je normaal gesproken je spaargeld terug als je het opvraagt. Bij beleggen loop je risico, maar maak je ook kans op rendement. Maandbeleggen is een populaire optie, bijvoorbeeld in een Robeco ONE-variant. Met deze tool kun je zien hoeveel je met beleggen kunt opbouwen in hoeveel jaar, met welke maandelijkse inleg en hoeveel rendement je daarvoor zou moeten behalen. En dan zal je zien dat je met kleine bedragen in een aantal jaren een flink potje kunt opbouwen.

Gerelateerde onderwerpen

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten