Belastingaangifte: fiscaal heffingsvrij vermogen gaat omhoog

| Uw geld

Als je vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, ben je verplicht om vermogensbelasting te betalen. Het heffingsvrij vermogen over 2021 ligt hoger dan in het voorgaande jaar.

  • Share

Iedereen die spaart of belegt, krijgt boven een bepaalde drempel te maken met vermogensbelasting. Per 1 januari 2021 ging die drempel met een grote stap omhoog: van € 30.846 naar € 50.000. Als je in 2022 aangifte doet over belastingjaar 2021, dan profiteer je als spaarder of belegger dus van een grotere vrijstelling. In het jaar daarop stijgt de heffingsvrije voet door naar € 50.650.

Wanneer betaal je vermogensbelasting?

De belasting die je betaalt over je vermogen in box 3, heet de vermogensrendementsheffing. Of je deze moet betalen, hangt af van de hoogte van je vermogen. Voor je aangifte over het belastingjaar 2021 kijkt de Belastingdienst naar je vermogen op 1 januari 2021, de zogenaamde peildatum. Is je vermogen op die datum hoger dan € 50.000? Dan ben je in belastingjaar 2021 over het meerdere vermogensbelasting verschuldigd.

Hoe doe je aangifte vermogensbelasting?

Als je aangifte inkomstenbelasting doet, moet je ook aan de belastingdienst opgeven hoeveel bezittingen en schulden je hebt. De fiscus bepaalt dan op basis van je aangifte of je vermogensbelasting moet betalen. Aangifte doe je van 1 maart tot en met 30 april en heeft altijd betrekking op het jaar ervoor. In het voorjaar van 2022 doe je dus aangifte over 2021.

Belastingtarieven voor je vermogen op peildatum 1 januari 2021

De vermogensbelasting bedraagt 31% over het rendement dat je in theorie met je vermogen kunt behalen. Dit heet het ‘fictieve rendement’. Dat bedraagt 1,90% over belastingjaar 2021, voor het gedeelte tussen de vrijstelling van € 50.000 en een vermogen van € 100.000. De vermogensbelasting in deze eerste schijf is daarmee 0,59% (31% van 1,90%). De tweede schijf loopt van € 100.000 tot € 1.000.000. Hier bedraagt het fictieve rendement 4,5%, waardoor de vermogensbelasting uitkomt op 1,4%. Voor alles boven de € 1.000.000 (de derde schijf) geldt een fictief rendement van 5,69%, wat een vermogensbelasting betekent van 1,76%.

Komende veranderingen in de tarieven

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 diverse veranderingen in de vermogensbelasting bekend gemaakt. Aangezien het kabinet-Rutte III op dat moment demissionair was, zijn de fiscale aanpassingen niet heel groot. Als je in 2023 aangifte doet over belastingjaar 2022, dan geldt er een verhoogde heffingsvrije voet van € 50.650 en zijn de grenzen van de drie vermogensbelastingschijven wat opgerekt. Ook zijn de fictieve rendementen dan lager. Deze zijn voor de eerste, tweede en derde schijf dan respectievelijk 1,82%, 4,37% en 5,53%. Voor de verdere toekomst lijkt het erop dat de vermogensbelasting flink op de schop gaat. Dat komt omdat de fictieve rendementen verre van reëel zijn voor spaarders, want de spaarrente schommelt al jaren rond de 0%.

Beleggen voor een hoger rendement

Als je alleen spaart, dan ontvang je niet of nauwelijks rente, of betaal je zelfs negatieve rente. Daarnaast holt de oplopende inflatie de waarde van je spaargeld uit. Extra vervelend is het als je dan ook nog eens vermogensbelasting moet betalen. Je kunt naast sparen ook overwegen om te beleggen. Je maakt dan kans op een hoger rendement. Houd er wel rekening mee dat aan beleggen kosten en risico’s zijn verbonden. Beleg dus alleen met geld dat je langere tijd kunt missen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten