Vijf vragen over biodiversiteit als beleggingskans

| Duurzaam

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van biodiversiteit. RobecoSAM Biodiversity Equities  belegt in tientallen bedrijven die bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit, doordat ze de vernietiging van bossen, planten en dieren door menselijk handelen helpen tegengaan.

  • Share

Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

Biodiversiteit kan je zien als de som van al het leven op aarde. Van het kleinste micro-organisme tot enorme walvissen en torenhoge bomen. We zijn voor heel veel alledaagse zaken afhankelijk van de biodiversiteit. Volgens de Verenigde Naties speelt biodiversiteit bovendien een sleutelrol bij het vermogen van oceanen en bossen om meer dan de helft van de totale CO2-uitstoot te absorberen.

Waarom gaat het zo slecht met biodiversiteit?

De afgelopen jaren zijn duizenden dieren- en plantensoorten verdwenen, terwijl het voortbestaan van nog eens tienduizenden soorten wordt bedreigd. In Nederland is bijvoorbeeld nog maar 15 procent over van de inheemse planten- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Overbevissing en intensieve landbouw zijn twee belangrijke oorzaken van de afname van biodiversiteit. Voor onze voedselvoorziening vragen we al jarenlang consistent meer van onze planeet dan deze kan bieden. Andere factoren die de biodiversiteit bedreigen zijn vervuiling, verstedelijking en de verspreiding van invasieve planten en dieren die inheemse soorten verdringen.

Op welke wijze werkt het fonds samen met het Wereld Natuur Fonds?

Het World Wide Fund for Nature (WWF) heeft zeer ruime ervaring met het in kaart brengen van biodiversiteit. Sinds het eind van de jaren ’90 houdt de organisatie een Living Planet Index bij, die laat zien hoe de wereldwijde biodiversiteit zich ontwikkelt. Het Wereld Natuur Fonds – de Nederlandse tak van het WWF – adviseert Robeco onder meer bij de gesprekken die worden gevoerd met bedrijven waarin RobecoSAM Biodiversity Equities belegt. Met ten minste 25% van de bedrijven in de fondsportefeuille voert Robeco namelijk een actieve, duurzame discussie over het beschermen van biodiversiteit.

Wat is de aanpak van RobecoSAM Biodiversity Equities?

Voor sommige bedrijven liggen er financiële én duurzame kansen. Er zijn namelijk allerlei bedrijfsmodellen die helpen bij het verminderen van de druk op natuur of het beschermen van ecosystemen waardoor de natuur een kans krijgt om zichzelf te herstellen. Daarbij kan je denken aan een installateur van groene daken. Of een onderneming die resten bij voedingsbedrijven inzamelt en verwerkt tot biobrandstof of veevoer. Maar ook specialisten op het vlak van aquacultuur, die ervoor zorgen dat er veel minder wilde vis uit de oceanen gehaald hoeft te worden.

De fondsbeheerders gaan op zoek naar bedrijven die zorgvuldig omspringen met natuurlijke hulpbronnen op het land, in zoetwatergebieden en in zeeën. Een ander doelgebied zijn bedrijven die een rol spelen bij de verduurzaming van allerlei toeleveringsketens. Bijvoorbeeld door beter inzicht te bieden in waar bepaalde producten vandaan komen. Dit levert een selectie van ongeveer 230 aandelen op met een totale waarde van meer dan USD 3.000 miljard. RobecoSAM Biodiversity Equities belegt binnen dit aandelenuniversum in de 40 tot 80 bedrijven met de meest aantrekkelijke waardering en beste financiële vooruitzichten.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten