Waar moet ik op letten als ik ga beleggen

| Beleggen

Als u begint met beleggen, bent u bereid om meer risico’s te nemen om mogelijk een hoger rendement te halen. De kans op onnodige teleurstellingen wordt een stuk kleiner als u weet waar u moet beginnen en wat u van beleggen mag verwachten.

  • Share

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen. Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan. In deze serie artikelen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Als spaarder weet u precies waar u aan toe bent. Uw bank seint u van tevoren in als de spaarrente verandert. Wanneer een bank financiële problemen krijgt, kan de overheid via het depositogarantiestelsel garant staan tot een bedrag van EUR 100.000 (EUR 200.000 voor een en/of-rekening. Bij beleggen ontbreken die zekerheden. De hoogte van het toekomstige rendement kan niet van tevoren voorspeld worden en u kunt (een deel van) uw investering verliezen. Als beloning voor deze risico’s krijgt u uitzicht op een rendement dat mogelijk hoger ligt dan dat van een spaarrekening. U hoeft overigens niet per se te kiezen; sparen en beleggen laten zich prima combineren.

Risico en rendement

Een van de zaken die u altijd goed in gedachten moet houden is dat de hoogte van het verwachte rendement tot op zekere hoogte heel sterk wordt bepaald door het risico van een belegging. Een Nederlandse staatsobligatie is bijvoorbeeld een heel veilige belegging, aangezien de kans dat de overheid de lening aan het eind van de looptijd niet kan aflossen heel erg klein is. Bij dit lage risico past ook een laag rendement. Half maart 2017 was het rendement op staatsleningen met een looptijd van tien jaar 0,75%. Bij bedrijfsobligaties is het gevaar dat een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen wat groter. Beleggers in dit soort leningen worden voor dat risico gecompenseerd door een hogere rente.

Aandelen of obligaties

Investeren in aandelen staat een stapje hoger op de risicoladder. Hierbij verstrekt u geen lening die na verloop van tijd aflost, maar u wordt voor een klein deel eigenaar van een onderneming. In plaats van rente ontvangt u bij sommige bedrijven een gedeelte van de winst in de vorm van dividend. De beloning voor het grotere risico is dat de waarde van aandelen (beurskoers) vaak stijgt als het goed gaat met een bedrijf, bijvoorbeeld wanneer de winst toeneemt of het marktaandeel groeit. De historische en verwachte rendementen zijn voor iedere beleggingscategorie anders. U hoeft echter niet zelf op zoek te gaan naar veelbelovende aandelen of obligaties; in veel opzichten kan een beleggingsfonds uitkomst bieden, waarbij u deze taken uitbesteed aan de fondsmanager. Samen met zijn team analyseert de fondsmanager dagelijks de bestaande beleggingen in het fonds en nieuwe mogelijkheden. De beleggingen die niet meer aan de criteria voldoen, worden verkocht.

Waarschuwingslichten

Als u gaat beleggen moet u altijd in het achterhoofd houden dat u risico en rendement tot op zekere hoogte nooit los van elkaar moet zien. Als een partij u een heel hoog rendement in het vooruitzicht stelt met de belofte dat u nauwelijks tot geen risico loopt, zouden alle waarschuwingslichten moeten gaan knipperen. Dat is helemaal het geval als er bij de belegging ook nog vermeld wordt dat deze niet onder toezicht van de AFM staat. Beleggingsfondsen die onder toezicht van de AFM staan zullen een risico-indicator vermelden, waarbij het risico op een schaal van 1 (minste risico) tot 7 (meeste risico) wordt weergegeven.

Kostenbewust

Kosten zijn een andere factor waar u rekening mee moet houden als u gaat beleggen. In veel gevallen is een beleggingsrekening net als een spaarrekening kosteloos, maar voor transacties worden wel kosten in rekening gebracht. Ook moet u rekening houden met andere kosten, zoals dienstverleningskosten en fondskosten wanneer u in beleggingsfondsen belegt. Het zo laag mogelijk houden van de kosten is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat uw rendement op de lange termijn.

Beleggen met gemak

Voor veel mensen is een beleggingsfonds een aantrekkelijk alternatief voor het zelf selecteren van een aantal aandelen of obligaties. U hoeft zich dan niet te verdiepen in de vooruitzichten van de verschillende bedrijven en het volgen van de actuele marktontwikkelingen.

In het kort: wat is belangrijk bij beleggen

  • U kunt rendement en risico niet los zien van elkaar. Tot op zekere hoogte geldt dat het verwachte rendement stijgt naarmate het risico hoger ligt
  • Kosten hebben een grote invloed op uw nettorendement. Houd de kosten daarom scherp in de gaten
Wilt u ook kiezen voor gemak en bent u bereid om risico om een mogelijk hoger rendement te halen? Bekijk dan de beleggingsfondsen die Robeco biedt. Of bekijk Robeco PLUS voor meer informatie over zelf fondsbeleggen met hulp van onze experts.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten