Waar moet ik op letten bij ETF beleggen?

| Beleggen

Er zijn verschillende zaken waar u bij ETF beleggen op moet letten, zoals de wijze waarop de ETF het koersverloop van de index nabootst en of de aanbieder aandelen uitleent.

  • Share

Een ETF volgt zo goed mogelijk het prijsverloop van een index. Door deze passieve beleggingsvorm hoeft een ETF-aanbieder geen geld uit te geven aan een fondsbeheerder en analisten. Hierdoor liggen de kosten vaak lager dan bij een actief beheerd fonds. De keuzes van een fondsbeheerder kunnen er echter voor zorgen dat het rendement van het beleggingsfonds (na aftrek van kosten) toch boven dat van de index uitkomt. Het rendement van een ETF zal na aftrek van kosten altijd lager liggen dan dat van de index.

Oppassen met tegenpartijrisico

De meeste ETF’s volgen de bewegingen van een index door alle aandelen uit die index te kopen, net zoals de beheerder van een beleggingsfonds een portefeuille samenstelt door het kopen van verschillende aandelen. Er zijn echter ook ETF-varianten die het koersverloop nabootsen via het gebruik van speciale beleggingsinstrumenten: derivaten. Met name bij indices die uit veel aandelen bestaan, liggen de kosten lager bij het gebruik van derivaten, dan wanneer alle aandelen gekocht worden. De keerzijde is het risico dat de tegenpartij in de derivatenhandel van de ETF-aanbieder haar verplichtingen niet kan nakomen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële problemen. Hoewel er bij dit derivatenconstructies altijd een onderpand wordt aangehouden, is er geen waterdichte garantie dat die buffer voldoende is om alle schade voor beleggers te compenseren.

Aandelen uitlenen

ETF-aanbieders die alle aandelen uit een index kopen, hebben de mogelijkheid om de kosten te verlagen door het uitlenen van deze aandelen. Het komt regelmatig voor dat een speculant anticipeert op een koersdaling door aandelen te lenen en meteen te verkopen, met de bedoeling om deze later tegen een lagere koers terug te kopen. ETF-aanbieders ontvangen een kleine vergoeding voor het uitlenen van aandelen. Het gevaar bestaat dat een partij die de aandelen leent in financiële problemen komt en niet in staat is om de stukken terug te geven. Dit risico geldt overigens niet alleen voor ETF-beleggers. Ook beheerders van actief beheerde beleggingsfondsen lenen soms aandelen uit.

Middenweg tussen ETF en beleggingsfonds

Een nieuwe beleggingsoplossing van Robeco combineert goede eigenschappen van het passief volgen van een index en actief beleggen. Aan de ene kant vormt de brede MSCI wereldindex de basis van de portefeuille. Aan de andere kant gebruiken fondsmanagers een speciaal door Robeco ontwikkeld computermodel om binnen de selectie iets meer aantrekkelijke bedrijven te kopen en iets minder onaantrekkelijke. Het fonds is gebaseerd op een strategie waarmee de afgelopen twaalf jaar goede resultaten zijn geboekt voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Bekijk hoe enhanced index beleggen van Robeco werkt.

De hoofdlijnen: wat zijn de valkuilen van ETF beleggen?

  • ETF’s gebruiken soms derivaten. Als de financiële tegenpartij in de problemen komt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor beleggers.
  • Zowel ETF’s en beleggingsfondsen kunnen aandelen uitlenen. Het gevaar bestaat dat de tegenpartij die aandelen niet terug kan geven.
  • Enhanced index beleggen van Robeco vormt een middenweg tussen ETF’s en actief beheerde fondsen. Binnen de brede MSCI wereldindex kopen fondsmanager aan de hand van een beproefd computersysteem wat meer aandelen van aantrekkelijke bedrijven en wat minder van onaantrekkelijke.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten