Waarom bouwen vrouwen veel minder pensioen op dan mannen?

| Pensioen

Jonge vrouwen zijn in Nederland vaker hoogopgeleid dan mannen. Bovendien neemt de arbeidsparticipatie toe. Waarom is het verschil in pensioenopbouw tussen mannen en vrouwen dan nog zo groot?

  • Share
Robeco LIFE

Eerder stoppen met werken? Met Robeco LIFE wordt die droom misschien werkelijkheid

Ontdek Robeco LIFE

Vrouwen zijn op de arbeidsmarkt goed op weg om het verschil met mannen in allerlei opzichten ongedaan te maken. De salariskloof is in het afgelopen decennium afgenomen van ruim 20% naar minder dan 15%, volgens het CBS. Op het vlak van arbeidsparticipatie hebben vrouwen helemaal veel terrein gewonnen.

Inmiddels heeft 68% van de vrouwen tussen 15 en 75 jaar betaald werk. Dat is dubbel zoveel als in 1969. Aan Nederlandse universiteiten studeren vrouwen gemiddeld sneller af en ze zijn vaker hoger opgeleid, blijkt uit de Emanicipatiemonitor 2018. Als het aankomt op pensioenopbouw, is het verschil tussen mannen en vrouwen echter nog enorm groot.

De helft meer pensioen

Het verwachte pensioen van mannen ligt ongeveer de helft hoger dan dat van vrouwen. Tijdens hun werkzame leven bouwen mannen gemiddeld een bruto-pensioen op van €13.700 per jaar, becijferde het CBS. Voor vrouwen is dat €9.200. Uiteraard is er geen verschil in de hoogte van de AOW die mannen en vrouwen ontvangen.

Het verschil in pensioenopbouw komt grotendeels doordat vrouwen gemiddeld vaker niet of in deeltijd werken. Vooral in hogere leeftijdsgroepen zijn de pensioenaanspraken naar verhouding laag, aangezien het vroeger vaker voorkwam dat vrouwen niet of in deeltijd werkten. In het segment van 60 tot 65 jaar is het te bereiken pensioen bijvoorbeeld €7.700. Voor mannen in deze leeftijdsgroep ligt dat bedrag ruim dubbel zo hoog.

Vrouwen beleggen beter

Omdat een steeds groter deel van de jonge vrouwen werkt en de salariskloof tussen mannen en vrouwen gestaag afneemt, is het verschil in jongere leeftijdsgroepen een stuk minder groot. Toch ligt in de leeftijdsgroep van 35 tot 40 jaar de pensioenopbouw van vrouwen nog altijd bijna €2.000 lager dan die van mannen, voornamelijk omdat vrouwen relatief vaak in deeltijd werken.

In emancipatieranglijsten krijgen pensioenverschillen nauwelijks aandacht. Het vervelende is dat je vaak pas merkt dat je pensioenopbouw wat tegenvalt, als de laatste werkdag al in zicht komt. Het kan dan ook geen kwaad om vroeg te beginnen om zelf wat opzij te zetten voor je oude dag. Als je dat doet door te gaan beleggen, dan heb je als vrouw weer een voorsprong. Uit allerlei onderzoeken komt namelijk naar voren dat beleggen iets is dat vrouwen beter doen dan mannen.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten