Waarom daalde Robeco ONE Defensief in het eerste kwartaal meer dan Offensief?

| Beleggen

Een defensieve beleggingsaanpak is gericht op het beperken van koersschade in mindere beurstijden. In het eerste kwartaal lag het rendement van Robeco ONE Defensief echter lager dan dat van de offensieve variant. Een van onze klanten vroeg zich af wat hiervoor de verklaring is.

  • Share

Robeco ONE is de alles-in-één oplossing van Robeco. Naast een duurzame variant, zijn er drie fondssoorten voor wie eenvoudig wil beleggen met een vooraf bepaald risicoprofiel. Een belangrijk verschil tussen de varianten is de verhouding waarin belegd wordt in aandelen of obligaties. Wie een aandeel koopt, wordt voor een heel klein deel eigenaar van een bedrijf. Wanneer het goed gaat met de onderneming, zal de koers meestal stijgen. Vaak ontvang je ook een gedeelte van de winst in de vorm van dividend. Het is ook mogelijk dat de waarde van een aandeel daalt als het minder goed gaat met de onderneming.

Aandelen en obligaties

Je kunt ook kiezen om geld uit te lenen aan een bedrijf of een land. Zolang het bedrijf of het land niet failliet gaat, ontvang je elk jaar rente. Aan het eind van de looptijd zal de lening volledig worden afgelost. In de tussentijd kan de waarde van obligaties fluctueren, alhoewel die koersschommelingen bij aandelen gebruikelijk groter zijn. Robeco ONE Defensief belegt in vergelijking met de neutrale en offensieve variant een groter deel van de portefeuille in obligatiefondsen.

Het eerste kwartaal van 2022 was een zeer slechte periode voor obligaties door de snel oplopende rente. Die renteontwikkeling volgde op de sterke stijging van de inflatie. Beleggers willen een hogere vergoeding hebben als de inflatieverwachtingen omhoog gaan. Dan dreigt namelijk de koopkracht van het geld dat ze uitlenen meer te worden uitgehold door inflatie. Bij nieuwe leningen komt die vergoeding tot uitdrukking in een hogere rente. Het is vaak niet mogelijk om de rente van een obligatie tijdens de looptijd aan te passen. In plaats daarvan, leidt de wens tot een hogere vergoeding ertoe dat beleggers minder veel voor obligaties willen betalen: de prijs daalt.

Uitzonderlijke omstandigheden

Dat is precies wat er in het eerste kwartaal gebeurde. Omdat obligaties op sommige momenten zelfs slechter presteerden dan aandelen, kwam het rendement van Robeco ONE Defensief iets lager uit dan dat van de neutrale en offensieve fondsvariant. Ook in een ander opzicht was het eerste kwartaal een ongebruikelijke periode. Het komt namelijk zelden voor dat aandelen en obligaties tegelijkertijd snel dalen (of stijgen).

De relatief grote koersdaling van Robeco ONE Defensief is het gevolg van een combinatie van uitzonderlijke gebeurtenissen: de marktonrust neemt toe door oorlog in Oekraïne en de inflatie schiet omhoog als gevolg van onder meer hogere grondstofprijzen en problemen in allerlei toeleveringsketens. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de inflatie in de loop van 2022 een top bereikt. Zolang een nieuwe, nog grotere inflatieschok uitblijft, ligt het voor de hand dat de Robeco ONE-varianten een waardeverloop kennen zoals je dat op basis van het beursklimaat zou mogen verwachten.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten