Waarom een volledig duurzame portefeuille de wereld niet altijd verandert

| Duurzaam

In veel beleggingsportefeuilles is steeds minder plaats voor vervuilende bedrijven. Masja Zandbergen, hoofd ESG integratie, legt uit waarom Robeco er toch voor kiest om deze ondernemingen niet bij voorbaat al links te laten liggen.

  • Share
Dit fonds belegt met oog voor mens, milieu en maatschappij
Robeco ONE Duurzaam

Beleg nu voor een betere toekomst zonder je rendement uit het oog te verliezen.

Bekijk ONE Duurzaam

Bedrijven die veel CO2 uitstoten, liggen meer en meer onder een vergrootglas van overheden die nieuwe milieuregels opstellen en van beleggers die hun portefeuille willen verduurzamen. Voor die laatste groep lijkt de oplossing voor de hand te liggen: alle vervuilende bedrijven verkopen. Dan is de beleggingsportefeuille in één klap een stuk duurzamer. Maar het leidt niet tot een daling van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Onderdeel van de keten

Zandbergen: “Op deze manier zet je jezelf als belegger juist buitenspel bij het aanpakken van de klimaatproblemen. Bedrijven zoals energiemaatschappijen, mijnbouwbedrijven en cementfabrikanten, hebben kapitaal nodig voor het ontwikkelen van duurzamere producten en diensten. De klanten van deze ondernemingen hebben bovendien baat bij aandeelhouders die snappen dat ze ruimte nodig hebben om iets meer te investeren in de aanschaf van duurzame producten. In elk onderdeel van de keten kunnen bedrijven een duwtje in de rug gebruiken bij het maken van meer duurzame keuzes.”

Liever praten dan uitsluiten

Robeco gaat dan ook liever in gesprek met bedrijven over hoe ze een meer duurzaam beleid kunnen voeren, dan om ze bij voorbaat uit te sluiten van belegging. Ondernemingen moeten natuurlijk wel snel genoeg veranderen. Om aandelen te vermijden waar dat niet gebeurt, komt de lat voor het uitsluitingsbeleid stapsgewijs hoger te liggen. Sinds vorig jaar belegt Robeco bijvoorbeeld niet meer in bedrijven waarvan meer dan 10% van de inkomsten afkomstig is uit kolenwinning of uit de exploitatie van olieteerzanden. Voor de meer duurzame impact-strategieën, ligt die grens op 25%.

Duurzame sleutelrol

In sommige gevallen spelen vervuilende bedrijven zelfs een sleutelrol bij de omslag naar een duurzame economie. Een goed voorbeeld zijn exploitanten van lithiummijnen, die een belangrijke grondstof voor elektrische auto’s leveren. Zandbergen: “Als een dergelijke ondernemingen gunstige beleggingseigenschappen heeft, willen we daar in kunnen beleggen. Maar aan de andere kant is er geen enkele reden om nu nog geld te stoppen in exploitanten van kolenmijnen. Er zijn volop alternatieve manieren om energie op te wekken die veel beter zijn voor het milieu, zoals wind- en zonne-energie. En ten slotte zijn er natuurlijk ook schadelijke activiteiten die altijd reden zijn om een aandeel uit te sluiten; zelfs als ze maar een heel klein deel van de bedrijfsomzet vormen.  Voorbeelden daarvan zijn de fabricage van controversiële wapens zoals clustermunitie en biologische wapens.”

Benieuwd naar hoe Robeco andere duurzame kwesties benadert? Lees het hier

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Je fondsen hebben een risico 7 of minder

Klik op de link
"Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Verberg selectie Bekijk selectie
0Geselecteerde fondsen

Geselecteerde fondsen

Hier vind je jouw geselecteerde fondsen. Bekijk jouw selectie en koop je fondsen eenvoudig aan.

Sluiten